༄༅།།མཚོ་སྔོན་གྱི་བུད་མེད་བཞི་ལ་གསུམ་བརྒྱད་དར་དམར་བའི་མཚན་སྙན་ཐོབ།

རྩོམ་པ་པོ།:མི་གསལ། ཡོང་ཁུངས།:ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་དྲ་བ། དུས་ཚོད།:2021-03-08 10:45:09 ཀློག་གྲངས།:
རྒྱལ་ཡོངས་གསུམ་བརྒྱད་དར་དམར་བ།
མཚོ་སྔོན་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར་ཁང་སྨྱན་སྦྱོར་སྒྲོག་སྤེལ་ལྟེ་གནས་ཀྱི་ཀྲུའུ་རེན་གཞོན་པ་ཞའེ་ཅུན། 
མཚོ་སྔོན་ཝའེ་སུའུ་ཐུའུ་ཟངས་རིགས་ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི་ལས་བཟོ་བ་མ་ཀོས་ལན།
མཚོ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ཀོས་ནན་རྫོང་བྱ་མདོ་ཤང་བཅའ་སྡོད་སློབ་ཆུང་གི་དགེ་རྒན། ཡན་དཔའ།
མཚོ་སྔོན་རིན་ཅུའི་སྨན་ཁང་གི་ཡོན་ཀྲང་ཀན་ཡུས་ལིན།

རྒྱལ་ཡོངས་ཐུན་མོང་དཔེ་ལེགས་ཅན།
མཚོ་བྱང་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་འོམ་ཆུ་གྲོང་རྡལ་མཁར་ཤར་གཞིས་ཁུལ།
མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ནགས་ཚལ་གནོད་འབུ་སྔོན་འགོག་ཞིབ་བཤེར་སྤྱི་ཁྱབ་ས་ཚིགས།
ཟི་ལིང་སྤྱི་སྤྱོད་རླངས་འཁོར་སྡེ་ཚོགས་ཚད་ཡོད་འགན་ལེན་ཀུང་སིའི་རིག་ནུས་ལྟ་སྐུལ་དོ་དམ་ལྟེ་གནས།
གཏེར་ལེན་ཁའི་འབྲི་ཆུའི་སྨན་ཁང་།
འབྲེལ་ཡོད་འོས་སྦྱོར།
    暂无相关信息roking

འབྲེལ་གཏུག་ཁ་པར།:0974-8512858

འཕྲིན་སྐུར་ཡིག་ཟམ།:amdotibet@163.com

མཚོ་སྔོན་པོའི་ཞོགས་ཟེར།