• 2020-03-24 མི་གསལ། 43
 • 2020-03-23 མི་གསལ། 39
 • ལོ53ཡིན་པའི་འོད་སྲུང་རྡོ་རྗེ་ནི་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་རྨ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གཅན་ཚ་རྫོང་གི་ཡིན་པ་དང་།ཁོང་གི་ཕ་ཡུལ་གཅན་ཚ་ལ་གནའ...

  2020-03-17 མི་གསལ། 91
 • 2020-03-16 སྒོ་ཡག་སྟག་ལྷ་ཚེ་བརྟན། 111
 • 2020-03-13 མི་གསལ། 36
 • སྤྱི་ཟླ3པའི་ཚེས11ཉིན།མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ལུས་རྩལ་ཅུའུ་ནས་འབྱོར་བའི་གནས་ཚུལ་ལྟར་ན།ཁྲི་ཀ་རྫོང་ནི2019ལོའི་རྒྱལ་ཁབ་ལུས་རྩལ་ཐོན་ལས་ཀྱི་ད...

  2020-03-12 མི་གསལ། 39
 • 2020ལོའི་ཐོ་ཁེའོ་ཨོ་རྩལ་འགྲན་ཚོགས་འཚོག་ལ་ཉེ་བའི་སྐབས་འདིར།ཀྲུང་གོའི་ལུས་རྩལ་པའི་ངོས་ནས་བརྗོད་ན།འགྲན་ཞུགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་བརྩོན་ལེན་བ...

  2020-03-09 མི་གསལ། 57
 • ཚེས26ཉིན་བོད་རབ་རྒྱན་ལྕགས་བྱི་ལོའི་ལོ་སར་ཚེས་གསུམ་ཡིན་ལ།སྲོལ་རྒྱུན་ལྟར་ན།ཉིན་འདིར་བོད་ལྗོངས་ཀྱི་ས་ཁུལ་སོ་སོས་གཟབ་རྒྱས་ཀྱི་རྟ་ར...

  2020-02-27 མི་གསལ། 115
 • སྤྱི་ཟླ12པའི་ཚེས31ཉིན།2020ལོའི་དཀར་མཛེས་ཁུལ་དར་མདོ་ས་ཁུལ་གྱི་གནམ་ལོ་གསར་ཚེས་བསུ་བའི་རི་འཛེག་ལུས་སྦྱོང་བྱེད་སྒོ་དེ་དར་མདོའི་མཛའ་གཞ...

  2020-01-03 མི་གསལ། 101
 • 2019-11-15 མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། 129
 • རྫོང་དཔོན་དཔལ་ལྡན་གྱིས་མདོ་འཛིན་མཛད་པ།ཁུལ་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུ།རྫོང་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་ཁྲེན་ཧུང་ལིན་གྱིས་ཤིས་ཚིག་ཕུལ།2019ལོ་ནི་ཀྲུང་གོ...

  2019-08-07 ལྷ་ཚེ། 223
 • ཉེ་ཆར།འབའ་རྫོང་གི་སྐབས་གསུམ་པའི་རྨ་ཆུའི་ནོར་གནག་རིག་གནས་སྒྱུ་རྩལ་དུས་ཆེན་དང་རིག་གནས་ལུས་རྩལ་ཡུལ་སྐོར་མཉམ་བསྲེས་འཕེལ་རྒྱས་ང...

  2019-08-06 མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། 95
 • ཀྲུང་གོ་གསར་བ་དབུས་བརྙེས་ནས་ལོ་འཁོར70དང་མཚོ་སྔོན་བཅིངས་གྲོལ་བྱས་ནས་ལོ་འཁོར70ལོན་པར་སྤྲོ་སེམས་འཁོལ་བའི་རྟེན་འབྲེལ་དང་མང་ཚོགས་...

  2019-04-22 གཅོད་པ་ཐར། 153
 • མངའ་རིས་སྒེར་རྩེ་རྫོང་འོ་མ་ཤང་འཕྲོག་གུ་གྲོང་ཚོས་རྟ་རྒྱུག་འགྲན་བསྡུར་སྤེལ།

  སྤྱི་ཟླ4བའི་ཚེས9ཉིན།གངས་རིའི་འདབས་སུ་ཆགས་པའི་བོད་ལྗོངས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་སྒེར་རྩེ་རྫོང་འོ་མ་ཤང་འཕྲོག་གུ་གྲོང་ཚོའི་མང་ཚོགས་ཀྱིས་...

  2019-04-12 མི་གསལ། 95
 • ཆོས་དབྱངས་སྐྱིད་ཀྱིས2019ལོའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་མཆོང་རྒྱུག་འཕེན་གསུམ་འགྲན་སློང་འགྲན་སྡུར་དུ་ཨང་དང་བོ་བླངས།

  སྤྱི་ཟླ4པའི་ཚེས6ཉིན།མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་འགྲོ་རྩལ་ལུས་རྩལ་མ་གྲགས་ཅན་ཆོས་དབྱངས་སྐྱིད་ཀྱིས་ཆུ་ཚོད1དང་སྐར་མ29སྐར་ཆ01གི་གྲུབ་འབྲས...

  2019-04-08 མི་གསལ། 197
དེ་ལསབམང་།

འབྲེལ་གཏུག་ཁ་པར།:0974-8512858

འཕྲིན་སྐུར་ཡིག་ཟམ།:amdotibet@163.com

མཚོ་སྔོན་པོའི་ཞོགས་ཟེར།