མཛེས་ཤིང་ལྟ་ན་སྡུག་པའི་པད་ཁུད་མཚོ།

རྩོམ་པ་པོ།: ཡོང་ཁུངས།: དུས་ཚོད།:2019-11-15 16:58:13 ཀློག་གྲངས།:
རྒྱབ་སྐྱོར།གནོན་ཀློག་པར་རིས།
| རེའུ་མིག་ལྟ་ཀློག
1/3
ངོས་གོང་མ།
ངོས་འོག་མ།
ད་མེད།
  • པད་ཁུད་མཚོ་ནི་བོད་ལྗོངས་གཞིས་རྩེ་གྲོང་ཁྱེར་སྐྱིད་གྲོང་རྫོང་དང་གཉའ་ལམ་རྫོང་གི་འབྲེལ་མཚམས་སུ་ཆགས་ཤིང་། རྒྱ་ཁྱོན་ལ་སྤྱི་ལེ་གྲུ་བཞི་300ལྷག་ཡོད་པ་དང་མཚོ་ངོས་ས་བབ་ མཐོ་ཚད་སྨི་4590ཡོད། ཇོ་མོ་གླང་མའི་སྲུང་སྐྱོང་ཁུལ་ནང་གི་སྐམ་སའི་ཁུལ་གྱི་མཚོ་ཆེ་ཤོས་ཡིན། (ཟླ10ཚེས31ཉིན་མི་མེད་གནམ་གྲུས་པར་བླངས)

    (1/3)

  • གངས་རིའི་འདབས་ཀྱི་པད་ཁུད་མཚོ།

    (2/3)

  • པད་ཁུད་མཚོའི་ཉེ་འགྲམ་རི་སྟེང་གི་དགོ་བ།

    (3/3)

འབྲེལ་ཡོད་འོས་སྦྱོར།