༄༅༎སྣུམ་རིས་སྒྱུ་རྩལ་བརྩམས་ཆོས་ལ་ཉམས་སུ་མྱོང་རོགས།

རྩོམ་པ་པོ།:མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་རིག་གནས་ཁང་གིས་མཁོ ཡོང་ཁུངས།:མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། དུས་ཚོད།:2020-05-07 08:46:39 ཀློག་གྲངས།:
རྒྱབ་སྐྱོར།གནོན་ཀློག་པར་རིས།
| རེའུ་མིག་ལྟ་ཀློག
1/12
ངོས་གོང་མ།
ངོས་འོག་མ།
 • སྣུམ་རིས་སྒྱུ་རྩལ་བརྩམས་ཆོས།

  (1/12)

 • སྣུམ་རིས་སྒྱུ་རྩལ་བརྩམས་ཆོས།

  (2/12)

 • སྣུམ་རིས་སྒྱུ་རྩལ་བརྩམས་ཆོས།

  (3/12)

 • སྣུམ་རིས་སྒྱུ་རྩལ་བརྩམས་ཆོས།

  (4/12)

 • སྣུམ་རིས་སྒྱུ་རྩལ་བརྩམས་ཆོས།

  (5/12)

 • སྣུམ་རིས་སྒྱུ་རྩལ་བརྩམས་ཆོས།

  (6/12)

 • སྣུམ་རིས་སྒྱུ་རྩལ་བརྩམས་ཆོས།

  (7/12)

 • སྣུམ་རིས་སྒྱུ་རྩལ་བརྩམས་ཆོས།

  (8/12)

 • སྣུམ་རིས་སྒྱུ་རྩལ་བརྩམས་ཆོས།

  (9/12)

 • སྣུམ་རིས་སྒྱུ་རྩལ་བརྩམས་ཆོས།

  (10/12)

 • སྣུམ་རིས་སྒྱུ་རྩལ་བརྩམས་ཆོས།

  (11/12)

 • སྣུམ་རིས་སྒྱུ་རྩལ་བརྩམས་ཆོས།

  (12/12)

འབྲེལ་ཡོད་འོས་སྦྱོར།