༄༅།།ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་དུ་རྣམ་པར་བཞད་པའི་པད་མའི་མེ་ཏོག

རྩོམ་པ་པོ།:ལི་ཁྲུན་ཞོན། ཡོང་ཁུངས།:མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། དུས་ཚོད།:2020-06-03 09:47:49 ཀློག་གྲངས།:
རྒྱབ་སྐྱོར།གནོན་ཀློག་པར་རིས།
| རེའུ་མིག་ལྟ་ཀློག
1/13
ངོས་གོང་མ།
ངོས་འོག་མ།
 • ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་དུ་རྣམ་པར་བཞད་པའི་པད་མའི་མེ་ཏོག

  (1/13)

 • ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་དུ་རྣམ་པར་བཞད་པའི་པད་མའི་མེ་ཏོག

  (2/13)

 • ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་དུ་རྣམ་པར་བཞད་པའི་པད་མའི་མེ་ཏོག

  (3/13)

 • ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་དུ་རྣམ་པར་བཞད་པའི་པད་མའི་མེ་ཏོག

  (4/13)

 • ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་དུ་རྣམ་པར་བཞད་པའི་པད་མའི་མེ་ཏོག

  (5/13)

 • ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་དུ་རྣམ་པར་བཞད་པའི་པད་མའི་མེ་ཏོག

  (6/13)

 • ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་དུ་རྣམ་པར་བཞད་པའི་པད་མའི་མེ་ཏོག

  (7/13)

 • ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་དུ་རྣམ་པར་བཞད་པའི་པད་མའི་མེ་ཏོག

  (8/13)

 • ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་དུ་རྣམ་པར་བཞད་པའི་པད་མའི་མེ་ཏོག

  (9/13)

 • ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་དུ་རྣམ་པར་བཞད་པའི་པད་མའི་མེ་ཏོག

  (10/13)

 • ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་དུ་རྣམ་པར་བཞད་པའི་པད་མའི་མེ་ཏོག

  (11/13)

 • ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་དུ་རྣམ་པར་བཞད་པའི་པད་མའི་མེ་ཏོག

  (12/13)

 • ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་དུ་རྣམ་པར་བཞད་པའི་པད་མའི་མེ་ཏོག

  (13/13)

འབྲེལ་ཡོད་འོས་སྦྱོར།