༄༅།།ཡིད་དུ་འོང་བའི་རྐང་ཚའི་མཛེས་ལྗོངས།

རྩོམ་པ་པོ།:ལེ་ཁྲུན་ཞོན། ཡོང་ཁུངས།:མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། དུས་ཚོད།:2020-07-22 10:26:29 ཀློག་གྲངས།:
རྒྱབ་སྐྱོར།གནོན་ཀློག་པར་རིས།
| རེའུ་མིག་ལྟ་ཀློག
1/13
ད་མེད།
ངོས་གོང་མ།
ངོས་འོག་མ།
 • ཡིད་དུ་འོང་བའི་རྐང་ཚའི་མཛེས་ལྗོངས།

  (1/13)

 • ཡིད་དུ་འོང་བའི་རྐང་ཚའི་མཛེས་ལྗོངས།

  (2/13)

 • ཡིད་དུ་འོང་བའི་རྐང་ཚའི་མཛེས་ལྗོངས།

  (3/13)

 • ཡིད་དུ་འོང་བའི་རྐང་ཚའི་མཛེས་ལྗོངས།

  (4/13)

 • ཡིད་དུ་འོང་བའི་རྐང་ཚའི་མཛེས་ལྗོངས།

  (5/13)

 • ཡིད་དུ་འོང་བའི་རྐང་ཚའི་མཛེས་ལྗོངས།

  (6/13)

 • ཡིད་དུ་འོང་བའི་རྐང་ཚའི་མཛེས་ལྗོངས།

  (7/13)

 • ཡིད་དུ་འོང་བའི་རྐང་ཚའི་མཛེས་ལྗོངས།

  (8/13)

 • ཡིད་དུ་འོང་བའི་རྐང་ཚའི་མཛེས་ལྗོངས།

  (9/13)

 • ཡིད་དུ་འོང་བའི་རྐང་ཚའི་མཛེས་ལྗོངས།

  (10/13)

 • ཡིད་དུ་འོང་བའི་རྐང་ཚའི་མཛེས་ལྗོངས།

  (11/13)

 • ཡིད་དུ་འོང་བའི་རྐང་ཚའི་མཛེས་ལྗོངས།

  (12/13)

 • ཡིད་དུ་འོང་བའི་རྐང་ཚའི་མཛེས་ལྗོངས།

  (13/13)

འབྲེལ་ཡོད་འོས་སྦྱོར།