༄༅།།མཚོ་བྱང་ཁུལ་མདོ་ལ་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་ལྟ་ན་སྡུག་པའི་མཛེས་ལྗོངས།

རྩོམ་པ་པོ།:ལྷ་འབྲུག་རྒྱལ། ཡོང་ཁུངས།:མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། དུས་ཚོད།:2020-07-24 09:23:26 ཀློག་གྲངས།:
རྒྱབ་སྐྱོར།གནོན་ཀློག་པར་རིས།
| རེའུ་མིག་ལྟ་ཀློག
1/11
ད་མེད།
ངོས་གོང་མ།
ངོས་འོག་མ།
 • མཚོ་བྱང་ཁུལ་མདོ་ལ་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་ལྟ་ན་སྡུག་པའི་མཛེས་ལྗོངས།

  (1/11)

 • མཚོ་བྱང་ཁུལ་མདོ་ལ་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་ལྟ་ན་སྡུག་པའི་མཛེས་ལྗོངས།

  (2/11)

 • མཚོ་བྱང་ཁུལ་མདོ་ལ་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་ལྟ་ན་སྡུག་པའི་མཛེས་ལྗོངས།

  (3/11)

 • མཚོ་བྱང་ཁུལ་མདོ་ལ་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་ལྟ་ན་སྡུག་པའི་མཛེས་ལྗོངས།

  (4/11)

 • མཚོ་བྱང་ཁུལ་མདོ་ལ་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་ལྟ་ན་སྡུག་པའི་མཛེས་ལྗོངས།

  (5/11)

 • མཚོ་བྱང་ཁུལ་མདོ་ལ་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་ལྟ་ན་སྡུག་པའི་མཛེས་ལྗོངས།

  (6/11)

 • མཚོ་བྱང་ཁུལ་མདོ་ལ་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་ལྟ་ན་སྡུག་པའི་མཛེས་ལྗོངས།

  (7/11)

 • མཚོ་བྱང་ཁུལ་མདོ་ལ་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་ལྟ་ན་སྡུག་པའི་མཛེས་ལྗོངས།

  (8/11)

 • མཚོ་བྱང་ཁུལ་མདོ་ལ་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་ལྟ་ན་སྡུག་པའི་མཛེས་ལྗོངས།

  (9/11)

 • མཚོ་བྱང་ཁུལ་མདོ་ལ་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་ལྟ་ན་སྡུག་པའི་མཛེས་ལྗོངས།

  (10/11)

 • མཚོ་བྱང་ཁུལ་མདོ་ལ་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་ལྟ་ན་སྡུག་པའི་མཛེས་ལྗོངས།

  (11/11)

འབྲེལ་ཡོད་འོས་སྦྱོར།