• སྤྱི་ཟླ11ཚེས24ཉིན།བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་སྤུ་ཧྲེང་གི་རྒྱན་ཆས་ལ་ལོ་ངོ་སྟོང་གི་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་པ་དང་།ད་ལྟ་སྤུ་ཧྲེང་རྫོ...

  2019-11-13 12:16:03 མི་གསལ། 154
 • ཞྭ་མོ་ནི་གཟུགས་གཞིའི་སྤྱི་གཙུག་མཛེས་ཤིང་སྲུང་བར་བྱེད་པའི་གྱོན་ཆས་སྟེང་མ་ཞིག་ཡིན་པས་བཟོ་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་ཆ་སྤུས་ལེགས་ཤིང་དཔེ་ད...

  2019-11-13 12:15:57 མི་གསལ། 100
 • བོད་ཀྱི་གནའ་བོའི་ཐེར་མའི་བཟོ་སྟངས།

  རྩེད་ཐེར་ལ་ཐེར་མ་སོགས་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཧ་ཅང་མང་ལ།དེ་ནི་བོད་ཀྱི་དམངས་ཁྲོད་ལག་རྩལ་ལས་ཐོན་པའི་རྒྱུ་བལ་ཅན་གྱི་སྤུས་དག་ཐོན་རྫས་...

  2019-11-13 12:15:49 མི་གསལ། 159
 • བོད་ལྷམ།བོད་ལྷམ་གྱི་དབྱིབས་འདྲ་བཞིན་པ།བོད་ལྷམ་བཟོ་བཞིན་པ།བོད་དུ་ལྷམ་བཟོ་བའི་ལག་རྩལ་ནི་ལོ་ངོ1000ལྷག་གི་སྔོན་ནས་དར་ཡོད་པ་དང་...

  2019-11-13 12:15:39 མི་གསལ། 304
 • གཡང་དཀར།བོད་པའི་གོས་རྒྱན་གསར་བའི་དབུ་ཁྱུད།མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་བོད་ཀྱི་རྒྱན་གོས་རིག་གནས་སྒྱུ་རྩལ་དུས་ཆེན་དུ་གཡང་དཀར་རྟགས་ཅན་གྱི་གོས་...

  2019-11-13 12:15:34 མགོན་ལྷ། 935
 • ཀན་ལྷོ་ཡུལ་གྱི་རྒྱན་གོས་འཁྲབ་སྟོན།ཀན་ལྷོ་ཡུལ་གྱི་རྒྱན་གོས་འཁྲབ་སྟོན།འབའ་རྫོང་གི་རྒྱན་གོས་འཁྲབ་སྟོན།འབའ་རྫོང་གི་རྒྱན་གོས་འཁ...

  2019-11-13 12:15:30 མི་གསལ། 295
 • ཐུན་མིན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་དོད་པོ་ལྡན་པའི་སྤུ་ཧྲེང་གི་བོད་ལྭ།ཐུན་མིན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་དོད་པོ་ལྡན་པའི་སྤུ་ཧྲེང་གི་བོད་ལྭ། བོད་ལྗོངས་མང...

  2019-11-13 12:15:23 བདེ་ཆེན་མཚོ། 269
 • ཁྲི་ཀ་ཡུལ་གྱི་རྒྱན་གོས་འཁྲབ་སྟོན།(པར་ལེན་པ།ལྷ་སྐྱིད་སྒྲོལ་མ)ཁྲི་ཀ་ཡུལ་གྱི་རྒྱན་གོས་འཁྲབ་སྟོན།(པར་ལེན་པ།ལྷ་སྐྱིད་སྒྲོལ་མ)ཁྲི་...

  2019-11-13 12:15:07 ལྷ་མོ་ཚེ་སྐྱིད། 347

འབྲེལ་གཏུག་ཁ་པར།:0974-8512858

འཕྲིན་སྐུར་ཡིག་ཟམ།:amdotibet@163.com

མཚོ་སྔོན་པོའི་ཞོགས་ཟེར།