ལ་མཉམ་སྤྱོད།

བོད་ཀྱི་རྡོ་རིང་གྲགས་ཅན་སྐོར་ཞིག་གི་པར་རིས་འོས་སྦྱོར།

  • |
  • དྲན་གསལ། ←སྒྲོན་བརྙན་མནན་ཏེ་སྒྲོག་གཏོང་དང་།
/ ཡོལ་ཡོངས་སྒྲོག་གཏོང་མནོན་པ།→