ལ་མཉམ་སྤྱོད།

སེར་དྲིས་དགོན་དགའ་ལྡན་ཆོས་འཕེལ་གླིང་གི་པར་རིས་འོས་སྦྱོར།

  • |
  • དྲན་གསལ། ←སྒྲོན་བརྙན་མནན་ཏེ་སྒྲོག་གཏོང་དང་།
/ ཡོལ་ཡོངས་སྒྲོག་གཏོང་མནོན་པ།→