ལ་མཉམ་སྤྱོད།

གངས་རིའི་ལྗོངས་ཀྱི་མཛེས་ལྗོངས་ཀྱི་པར་རིས་བདམས་བཀོད།

  • |
  • དྲན་གསལ། ←སྒྲོན་བརྙན་མནན་ཏེ་སྒྲོག་གཏོང་དང་།
/ ཡོལ་ཡོངས་སྒྲོག་གཏོང་མནོན་པ།→