ལ་མཉམ་སྤྱོད།

བོད་ལྗོངས་ཉང་ཁྲི་ས་ཁུལ་སྤོ་བོ་རྫོང་ཀ་གནམ་སྡེ་བའི་མཛེས་ལྗོངས།

  • |
  • དྲན་གསལ། ←སྒྲོན་བརྙན་མནན་ཏེ་སྒྲོག་གཏོང་དང་།
/ ཡོལ་ཡོངས་སྒྲོག་གཏོང་མནོན་པ།→