ལ་མཉམ་སྤྱོད།

ཡུལ་ཤུལ་སྒ་སྟོད་གྲུ་མོ་ཆེ་སྡེ་བས་དཔྱིད་རྨོའི་ཆོ་གའི་རྩམ་པའི་དུས་ཆེན་རོལ་བ།

  • |
  • དྲན་གསལ། ←སྒྲོན་བརྙན་མནན་ཏེ་སྒྲོག་གཏོང་དང་།
/ ཡོལ་ཡོངས་སྒྲོག་གཏོང་མནོན་པ།→