ལ་མཉམ་སྤྱོད།

མངའ་རིས་རི་ཐོག་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་མཚོ་མོ་ངང་ལག་རིང་མོའི་མཛེས་ལྗོངས།

  • |
  • དྲན་གསལ། ←སྒྲོན་བརྙན་མནན་ཏེ་སྒྲོག་གཏོང་དང་།
/ ཡོལ་ཡོངས་སྒྲོག་གཏོང་མནོན་པ།→