ལ་མཉམ་སྤྱོད།

ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་མདོ་སྨད་རེབ་གོང་ཡུལ་གྱི་ཐང་གའི་སྒྱུ་རྩལ།

  • |
  • དྲན་གསལ། ←སྒྲོན་བརྙན་མནན་ཏེ་སྒྲོག་གཏོང་དང་།
/ ཡོལ་ཡོངས་སྒྲོག་གཏོང་མནོན་པ།→