ལ་མཉམ་སྤྱོད།

ནེ་ཁོ་ལ་སི་རོ་རེའུ་ཁྲིའི་བོད་ཀྱི་འཚོ་བ་དང་འབྲེལ་བའི་རི་མོ།

  • |
  • དྲན་གསལ། ←སྒྲོན་བརྙན་མནན་ཏེ་སྒྲོག་གཏོང་དང་།
/ ཡོལ་ཡོངས་སྒྲོག་གཏོང་མནོན་པ།→