ལ་མཉམ་སྤྱོད།

མདོ་སྨད་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་མོ་ཀླུ་ཚང་དགོན་ཆེན་གྱི་མཛེས་ལྗོངས།

  • |
  • དྲན་གསལ། ←སྒྲོན་བརྙན་མནན་ཏེ་སྒྲོག་གཏོང་དང་།
/ ཡོལ་ཡོངས་སྒྲོག་གཏོང་མནོན་པ།→