ལ་མཉམ་སྤྱོད།

སྐབས་བདུན་པའི་བོད་ལྗོངས་ཇོ་མོ་གླང་མའི་པར་རིས་འགྲན་སྡུར་གྱི་བརྩམས་ཆོས་བདམས་བཀོད།

  • |
  • དྲན་གསལ། ←སྒྲོན་བརྙན་མནན་ཏེ་སྒྲོག་གཏོང་དང་།
/ ཡོལ་ཡོངས་སྒྲོག་གཏོང་མནོན་པ།→