ལ་མཉམ་སྤྱོད།

ཀྲུང་གོའི་བོད་ལྗོངས་ཡུལ་སྐོར་དང་རིག་གནས་ཀྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲེམས་ཚོགས་བསྡུ་ལ་ཉེ།

  • |
  • དྲན་གསལ། ←སྒྲོན་བརྙན་མནན་ཏེ་སྒྲོག་གཏོང་དང་།
/ ཡོལ་ཡོངས་སྒྲོག་གཏོང་མནོན་པ།→