ལ་མཉམ་སྤྱོད།

བཀྲ་ཤིས་གསོལ་ཇ་ཞེས་པའི་བོད་ཀྱི་ཇ་གསོལ་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་བ།

  • |
  • དྲན་གསལ། ←སྒྲོན་བརྙན་མནན་ཏེ་སྒྲོག་གཏོང་དང་།
/ ཡོལ་ཡོངས་སྒྲོག་གཏོང་མནོན་པ།→