ལ་མཉམ་སྤྱོད།

སུའུ་ཀི་ལན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཀི་ལན་ཧྥེ་ཏེའུ་ཝེ་སི་ཁེ་ཆང་འཚག་ཁང་།

  • |
  • དྲན་གསལ། ←སྒྲོན་བརྙན་མནན་ཏེ་སྒྲོག་གཏོང་དང་།
/ ཡོལ་ཡོངས་སྒྲོག་གཏོང་མནོན་པ།→