གཙོ་ངོས། >> དཔེ་གཟིགས་དོ་ར། >> གློག་རྡུལ་དཔེ་ཀློག >> གཞུང་དོན། ***དཔེ་ཀློག་ངེས་ཤེས།***
《དེབ་ཐར་ནག་པོ།》
རྩོམ་པ་པོ། འཇམ་དབྱངས་ནོར་བུ། རྩོམ་སྒྲིག་པ། Lhamo དུས་ཚོད། 2010-12-14 9:12:00 རྩོམ་ཁུངས། མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། ཀློག་གྲངས།