དཀར་རིལ་མནན་ཏེ་རིགས་དབྱེ་ལ་ལྟ་བ།
གཙོ་ངོས། >> དཔེ་གཟིགས་དོ་ར། >> གསར་པར་དཔེ་དེབ།
 • བོད་རྒྱ་དབྱིན་གསུམ་གྱི《བྲག་དཀར་སྤྲེལ་རྫོང》གི་པར་དེབ་དཔེ་བསྐྲུན་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས་པ། བོད་རྒྱ་དབྱིན་གསུམ་གྱི《བྲག་དཀར་སྤྲེལ་རྫོང》གི་པར་དེབ་དཔེ་བསྐྲུན་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས་པ། 2013-05-15

 • བོད་རྒྱ་དབྱིན་གསུམ་གྱི《བྲག་དཀར་སྤྲེལ་རྫོང》གི་པར་དེབ་དཔེ་བསྐྲུན་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས་པ།
  བོད་རྒྱ་དབྱིན་གསུམ་གྱི《བྲག་དཀར་སྤྲེལ་རྫོང》གི་པར་དེབ་དཔེ་བསྐྲུན་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས།  ཉེ་ཆར། ཚེ་བརྟན་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་གཙོ་སྒྲིག་བྱས་པའི《བྲག་དཀར་སྤྲེལ་རྫོང》གི་པར་དེབ་མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ན...
  རྩོམ་པ་པོ།: བདེ་ཆེན་མཚོ། དུས་ཚོད།: 2013-05-15 ཀློག་གྲངས།: 275 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • སྐལ་བཟང་མེ་ཏོག་དཔེ་ཚོགས་ལས་སྐད་ཡིག་སྦྱོང་དེབ། སྐལ་བཟང་མེ་ཏོག་དཔེ་ཚོགས་ལས་སྐད་ཡིག་སྦྱོང་དེབ། 2013-05-08

 • སྐལ་བཟང་མེ་ཏོག་དཔེ་ཚོགས་ལས་སྐད་ཡིག་སྦྱོང་དེབ།
  སྐད་ཡིག་སྦྱོང་དེབ་སྟོད་ཆ། སྐད་ཡིག་སྦྱོང་དེབ་སྨད་ཆ།         སྐལ་བཟང་མེ་ཏོག་དཔེ་ཚོགས་ལས་སྐད་ཡིག་ཅེས་པའི་སློབ་སྦྱོང་གི་དཔེ་དེབ་སྟོད་ཆ་དང་སྨད་ཆ་གཉིས་སི་ཁྲོན་མི་རིག...
  རྩོམ་པ་པོ།: ལྷ་མོ་ཚེ་སྐྱིད། དུས་ཚོད།: 2013-05-08 ཀློག་གྲངས།: 298 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • 《སྐྱབས་ཆེན་བདེ་གྲོལ་ཞིབ་འཇུག》པར་བསྐྲུན་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས་པ། 《སྐྱབས་ཆེན་བདེ་གྲོལ་ཞིབ་འཇུག》པར་བསྐྲུན་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས་པ། 2013-05-05

 • 《སྐྱབས་ཆེན་བདེ་གྲོལ་ཞིབ་འཇུག》པར་བསྐྲུན་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས་པ།
  《སྐྱབས་ཆེན་བདེ་གྲོལ་ཞིབ་འཇུག》།         དེ་སྔོན། བན་དེ་མཁར་གྱིས་བརྩམས་པའི《སྐྱབས་ཆེན་བདེ་གྲོལ་ཞིབ་འཇུག》ཅེས་པ་མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་པར་བསྐྲུན་འགྲེམ་ས...
  རྩོམ་པ་པོ།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། དུས་ཚོད།: 2013-05-05 ཀློག་གྲངས།: 445 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • འཆི་མེད་ཀྱི་བརྩམས་ཆོས《ཟླ་བའི་རྨི་ལམ》ཞེས་པ་པར་དུ་བསྐྲུན་པ། འཆི་མེད་ཀྱི་བརྩམས་ཆོས《ཟླ་བའི་རྨི་ལམ》ཞེས་པ་པར་དུ་བསྐྲུན་པ། 2013-04-22

 • འཆི་མེད་ཀྱི་བརྩམས་ཆོས《ཟླ་བའི་རྨི་ལམ》ཞེས་པ་པར་དུ་བསྐྲུན་པ།
  འཆི་མེད་ཀྱི་བརྩམས་ཆོས《ཟླ་བའི་རྨི་ལམ》པར་དུ་བསྐྲུན་པ།         རྒྱུས་ལོན་བྱུང་བ་ལྟར་ན། རྩོམ་པ་པོ་འཆི་མེད་ཀྱིས་བརྩམས་པའི《ཟླ་བའི་རྨི་ལམ》ཞེས་པ་མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔ...
  རྩོམ་པ་པོ།: གཟི་མིག་གསུམ་པས་འོས་སྦྱོར། དུས་ཚོད།: 2013-04-22 ཀློག་གྲངས།: 283 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • རྨེ་རུ་ཡུལ་ལྷ་ཐར་ལགས་ཀྱི《བོད་བཙན་པོའི་རྒྱལ་རབས་དུས་ཀྱི་ས་མིང་ཞིབ་འཇུག》པར་བསྐྲུན་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས། རྨེ་རུ་ཡུལ་ལྷ་ཐར་ལགས་ཀྱི《བོད་བཙན་པོའི་རྒྱལ་རབས་དུས་ཀྱི་ས་མིང་ཞིབ་འཇུག》པར་བསྐྲུན་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས། 2013-04-16

 • རྨེ་རུ་ཡུལ་ལྷ་ཐར་ལགས་ཀྱི《བོད་བཙན་པོའི་རྒྱལ་རབས་དུས་ཀྱི་ས་མིང་ཞིབ་འཇུག》པར་བསྐྲུན་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས།
    རྨེ་རུ་ཡུལ་ལྷ་ཐར་ལགས་ཀྱི《བོད་བཙན་པོའི་རྒྱལ་རབས་དུས་ཀྱི་ས་མིང་ཞིབ་འཇུག》པར་བསྐྲུན་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས།  བོད་བཙན་པོའི་རྒྱལ་རབས་ནི་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྟེང་གི་གཅིག་གྱུར་གྱི་རྒྱལ་རབས་ཆེས་ཐོག་མ་དེ་ཡི...
  རྩོམ་པ་པོ།: བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་། དུས་ཚོད།: 2013-04-16 ཀློག་གྲངས།: 489 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་ཚན་རིག་ཞིབ་འཇུག་ཕུལ་བྱུང་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་བྱ་དགའ་ཐོབ་པའི་བོད་ཀྱི་བརྩམས་ཆོས། མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་ཚན་རིག་ཞིབ་འཇུག་ཕུལ་བྱུང་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་བྱ་དགའ་ཐོབ་པའི་བོད་ཀྱི་བརྩམས་ཆོས། 2013-04-12

 • མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་ཚན་རིག་ཞིབ་འཇུག་ཕུལ་བྱུང་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་བྱ་དགའ་ཐོབ་པའི་བོད་ཀྱི་བརྩམས་ཆོས།
  《བོད་ལྗོངས་གནའ་བོའི་དབྱངས་ཡིག་ཞིབ་འཇུག》།         ཉེ་སྔོན། སློབ་གསོ་པུས་སྐབས་དྲུག་པའི་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་ཚན་རིག་ཞིབ་འཇུག་ཕུལ་བྱུང་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་བྱ་དགའི(མི་ཆོས་སྤ...
  རྩོམ་པ་པོ།: ལྷ་མོ་ཚེ་སྐྱིད། དུས་ཚོད།: 2013-04-12 ཀློག་གྲངས།: 322 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • 《ལང་ཚོའི་སྦུབས་ནང་རྨི་ལམ་མང》ཞེས་པའི་སྒྲུང་རིང་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས་པ། 《ལང་ཚོའི་སྦུབས་ནང་རྨི་ལམ་མང》ཞེས་པའི་སྒྲུང་རིང་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས་པ། 2013-04-07

 • 《ལང་ཚོའི་སྦུབས་ནང་རྨི་ལམ་མང》ཞེས་པའི་སྒྲུང་རིང་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས་པ།
  《ལང་ཚོའི་སྦུབས་ནང་རྨི་ལམ་མང》ཞེས་པའི་སྒྲུང་རིང་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས་པ།          ཉེ་ལམ། རྒྱུས་ལོན་བྱུང་བ་ལྟར་ན། སྐྱིད་ཆུ་བསྟན་འཛིན་ཉི་མའི་སྒྲུང་རིང《ལང་ཚོའི་སྦུབས་...
  རྩོམ་པ་པོ།: ལྷ་མོ་ཚེ་སྐྱིད། དུས་ཚོད།: 2013-04-07 ཀློག་གྲངས།: 352 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས《བོན་གྱི་ཤེས་རིག་ཚིག་མཛོད》དངོས་སུ་པར་སྐྲུན་འགྲེམ་སྤེལ་གནང་། བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས《བོན་གྱི་ཤེས་རིག་ཚིག་མཛོད》དངོས་སུ་པར་སྐྲུན་འགྲེམ་སྤེལ་གནང་། 2013-04-03

 • བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས《བོན་གྱི་ཤེས་རིག་ཚིག་མཛོད》དངོས་སུ་པར་སྐྲུན་འགྲེམ་སྤེལ་གནང་།
  《བོན་གྱི་ཤེས་རིག་ཚིག་མཛོད》དངོས་སུ་པར་བསྐྲུན་འགྲེམ་སྤེལ་གནང་།  《བོན་གྱི་ཤེས་རིག་ཚིག་མཛོད》རྩོམ་བསྒྲིག་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཐོག་མར་བོད་ལྗོངས་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་ཁང་གི་ཞིབ་འཇུག་རྣམ་གྲངས་ཤིག་ཏུ2008ལོར་གཏན་འ...
  རྩོམ་པ་པོ།: རིན་སྤུངས་ཚུལ་བསྟན། དུས་ཚོད།: 2013-04-03 ཀློག་གྲངས།: 369 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • 《མཁས་དབང་དགེ་ཆོས་ཀྱི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ》བརྩམས་ཆོས་ཀྱི་ཉི་འགྱུར་མ་པར་སྐྲུན་འགྲེམས་སྤེལ། 《མཁས་དབང་དགེ་ཆོས་ཀྱི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ》བརྩམས་ཆོས་ཀྱི་ཉི་འགྱུར་མ་པར་སྐྲུན་འགྲེམས་སྤེལ། 2013-04-01

 • 《མཁས་དབང་དགེ་ཆོས་ཀྱི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ》བརྩམས་ཆོས་ཀྱི་ཉི་འགྱུར་མ་པར་སྐྲུན་འགྲེམས་སྤེལ།
  《མཁས་དབང་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གྱི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ》ཉི་འགྱུར་མ།         འདས་པའི་ལོ་ངོ་ཕྱེད་ཙམ་གྱི་སྔོན་ལ་ཉི་ཧོང་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་པས་ཧོར་ཁང་བསོད་ནམས་དཔ...
  རྩོམ་པ་པོ།: བུམ་པ་རྒྱལ། དུས་ཚོད།: 2013-04-01 ཀློག་གྲངས།: 906 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • སྐལ་བཟང་ཚེ་བརྟན་གྱི་ཆེད་དཔེ་ལ་སྐབས་དང་པོའི་རིག་གཞུང་གཞུང་ལུགས་བྱ་དགའ་ཐོབ། སྐལ་བཟང་ཚེ་བརྟན་གྱི་ཆེད་དཔེ་ལ་སྐབས་དང་པོའི་རིག་གཞུང་གཞུང་ལུགས་བྱ་དགའ་ཐོབ། 2013-03-12

 • སྐལ་བཟང་ཚེ་བརྟན་གྱི་ཆེད་དཔེ་ལ་སྐབས་དང་པོའི་རིག་གཞུང་གཞུང་ལུགས་བྱ་དགའ་ཐོབ།
  དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་སྐལ་བཟང་ཚེ་བརྟན་གྱི་ཆེད་དཔེ།         ཉེ་ལམ། ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་རྩོམ་རིག་མཉམ་འབྲེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་དམངས་ཁྲོད་རིག་རྩལ་སྐབས་གསུམ་པའི“...
  རྩོམ་པ་པོ།: ལྷ་མོ་ཚེ་སྐྱིད། དུས་ཚོད།: 2013-03-12 ཀློག་གྲངས།: 292 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...

  {ཤོག་ངོས་མི་དབྱེ་བ(མནན་ཏེ་ཆ་འཕྲིན་འདི་སྦས་ཆོག)}!