དཀར་རིལ་མནན་ཏེ་རིགས་དབྱེ་ལ་ལྟ་བ།
གཙོ་ངོས། >> དཔེ་གཟིགས་དོ་ར། >> གསར་པར་དཔེ་དེབ།
 • སི་ཁྲེ་ཧྥོན· ཚི་ཝེ་ཀིའི་སྒྲུང་དེབ་ཅིག་བོད་དུ་བསྒྱུར་ཏེ་པར་དུ་བསྐྲུན། སི་ཁྲེ་ཧྥོན· ཚི་ཝེ་ཀིའི་སྒྲུང་དེབ་ཅིག་བོད་དུ་བསྒྱུར་ཏེ་པར་དུ་བསྐྲུན། 2018-03-16

 • སི་ཁྲེ་ཧྥོན· ཚི་ཝེ་ཀིའི་སྒྲུང་དེབ་ཅིག་བོད་དུ་བསྒྱུར་ཏེ་པར་དུ་བསྐྲུན།
       ཨོ་སི་ཐྲི་ཡའི་རྩོམ་པ་པོ་གྲགས་ཅན་སི་ཁྲེ་ཧྥོན· ཚི་ཝེ་ཀིའི་འཐུས་ཚབ་སྒྲུང་རྩོམ་གྲགས་ཅན《བུད་མེད་རྒྱུས་མེད་ཅིག་གིས་སྤྲིངས་པའི་འཕྲིན་ཡིག》ཅེས་པ་དང《བུད་མེད་ཅིག་གི་མི་ཚེ་གང་...
  རྩོམ་པ་པོ།: མི་གསལ། དུས་ཚོད།: 2018-03-16 ཀློག་གྲངས།: 197 རྩོམ་ཁུངས།: མཆོད་མེ་བོད་ཀྱི་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • 《མཚོ་ནུབ་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་དཔེ་ཚོགས》པར་དུ་བསྐྲུན་པ། 《མཚོ་ནུབ་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་དཔེ་ཚོགས》པར་དུ་བསྐྲུན་པ། 2018-02-05

 • 《མཚོ་ནུབ་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་དཔེ་ཚོགས》པར་དུ་བསྐྲུན་པ།
  མཚོ་ནུབ་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་དཔེ་ཚོགས་པར་དུ་བསྐྲུན་པ།      《མཚོ་ནུབ་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་དཔེ་ཚོགས》ཞེས་པ་འདི་ནི་མཚོ་ནུབ་ཁུལ་རྩོམ་རིག་སྒྱུ་རྩལ་མཉམ་འབྲེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གཙོ་འགན་འོག  ...
  རྩོམ་པ་པོ།: མི་གསལ། དུས་ཚོད།: 2018-02-05 ཀློག་གྲངས།: 238 རྩོམ་ཁུངས།: ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • 《བོད་ལྗོངས་ལོ་རྒྱུས་ཆེན་མོ》ལ་སྐབས་བཞི་བའི་ཀྲུང་གོའི་དཔེ་སྐྲུན་སྲིད་གཞུང་བྱ་དགའ་ཐོབ། 《བོད་ལྗོངས་ལོ་རྒྱུས་ཆེན་མོ》ལ་སྐབས་བཞི་བའི་ཀྲུང་གོའི་དཔེ་སྐྲུན་སྲིད་གཞུང་བྱ་དགའ་ཐོབ། 2018-01-25

 • 《བོད་ལྗོངས་ལོ་རྒྱུས་ཆེན་མོ》ལ་སྐབས་བཞི་བའི་ཀྲུང་གོའི་དཔེ་སྐྲུན་སྲིད་གཞུང་བྱ་དགའ་ཐོབ།
  《བོད་ལྗོངས་ལོ་རྒྱུས་ཆེན་མོ》ལ་སྐབས་བཞི་བའི་ཀྲུང་གོའི་དཔེ་སྐྲུན་སྲིད་གཞུང་བྱ་དགའ་ཐོབ།      ཉེ་ཆར། རྒྱལ་ཁབ་གསར་འགྱུར་དཔེ་སྐྲུན་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་སྤྱི་ཁྱབ་ཅུས《སྐབས་བཞི་བའི་ཀྲ...
  རྩོམ་པ་པོ།: ལྷ་མོ་ཚེ་སྐྱིད། དུས་ཚོད།: 2018-01-25 ཀློག་གྲངས།: 213 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • རྒྱལ་ཡོངས་བོད་ཡིག་བརྙན་གཟུགས་དཔེ་ཚོགས་ཐོག་མ་དངོས་སུ་པར་དུ་བསྐྲུན་པ། རྒྱལ་ཡོངས་བོད་ཡིག་བརྙན་གཟུགས་དཔེ་ཚོགས་ཐོག་མ་དངོས་སུ་པར་དུ་བསྐྲུན་པ། 2018-01-18

 • རྒྱལ་ཡོངས་བོད་ཡིག་བརྙན་གཟུགས་དཔེ་ཚོགས་ཐོག་མ་དངོས་སུ་པར་དུ་བསྐྲུན་པ།
       ཉེ་བའི་ལོ་འགའི་ནང་། མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་གྱི་རྒྱ་ཆེ་བའི་བརྙན་འཕྲིན་སྒྱུ་རྩལ་ལས་སྒྲུབ་པས་བྱ་བའི་དངོས་དང་བསྟུན་ཏེ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཉན་པར་སྤྲོ་བའི་བརྙན་འཕྲིན་ཆེད་དོན་ལེ་ཚན་ཕབ་སྐྲུན་དང་སྒྲིག...
  རྩོམ་པ་པོ།: ལྷ་མོ་ཚེ་སྐྱིད་ཀྱིས་བསྒྱུར། དུས་ཚོད།: 2018-01-18 ཀློག་གྲངས།: 112 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • 《བོད་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་སྐོར་གྱི་དཔྱད་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས》ཀྱི་དེབ་གསར་འགྲེམ་སྤེལ་མཛད་སྒོ་སྤེལ་བ། 《བོད་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་སྐོར་གྱི་དཔྱད་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས》ཀྱི་དེབ་གསར་འགྲེམ་སྤེལ་མཛད་སྒོ་སྤེལ་བ། 2018-01-15

 • 《བོད་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་སྐོར་གྱི་དཔྱད་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས》ཀྱི་དེབ་གསར་འགྲེམ་སྤེལ་མཛད་སྒོ་སྤེལ་བ།
       སྤྱི་ཟླ1པོའི་ཚེས13ཉིན། མཚོ་སྔོན་ཚོ་ཤོག་གསར་བ་ཁེ་ལས་བློ་འདྲི་ཚད་ཡོད་སྤྱི་གཉེར་ཁང་གིས་གཙོ་སྒྲུབ་དང་ཡུལ་ཤུལ་རེ་བའི་ཚོང་ཁྲོམ་ཚད་ཡོད་མཐུན་གཉེར་ཁང་གིས་རོགས་སྒྲུབ་བྱས་པའི་བོད་ཀྱི་ད...
  རྩོམ་པ་པོ།: ཚེ་མཁར་རྒྱལ། དུས་ཚོད།: 2018-01-15 ཀློག་གྲངས།: 185 རྩོམ་ཁུངས།: ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • ཅོ་ནེ་ཡུམ་ཚེ་རིང་གི་སྒྲུང་རིང《སྤྲིན་གྱི་རྫི་བོ》འགྲེམ་སྤེལ་གནང་བ། ཅོ་ནེ་ཡུམ་ཚེ་རིང་གི་སྒྲུང་རིང《སྤྲིན་གྱི་རྫི་བོ》འགྲེམ་སྤེལ་གནང་བ། 2017-12-25

 • ཅོ་ནེ་ཡུམ་ཚེ་རིང་གི་སྒྲུང་རིང《སྤྲིན་གྱི་རྫི་བོ》འགྲེམ་སྤེལ་གནང་བ།
  ཅོ་ནེ་ཡུམ་ཚེ་རིང་གིས་དེབ་གསར་ངོ་སྤྲོད་གནང་བཞིན་པ། དེབ་གསར《སྤྲིན་གྱི་རྫི་བོ》། འགྲེམ་སྤེལ་མཛད་སྒོའི་ཡུལ་དངོས།      སྤྱི་ཟླ12པའི་ཚེས24ཉིན། ཅོ་ནེ་ཡུམ་ཚེ་རིང་གི་སྒྲུང་རིང་ཐོག...
  རྩོམ་པ་པོ།: བཀྲ་ཤིས་རྡོ་རྗེ། བདེ་གཡང་། དུས་ཚོད།: 2017-12-25 ཀློག་གྲངས།: 245 རྩོམ་ཁུངས།: ཀྲུང་གོའི་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • 《བློས་བསླངས་དཀྱིལ་འཁོར》འགྲེམ་སྤེལ་གྱི་དཔྱད་གླེང་ཚོགས་འདུ། 《བློས་བསླངས་དཀྱིལ་འཁོར》འགྲེམ་སྤེལ་གྱི་དཔྱད་གླེང་ཚོགས་འདུ། 2017-12-25

 • 《བློས་བསླངས་དཀྱིལ་འཁོར》འགྲེམ་སྤེལ་གྱི་དཔྱད་གླེང་ཚོགས་འདུ།
  རིག་ལྡན་རྒྱ་མཚོའི《བློས་བསླངས་དཀྱིལ་འཁོར》འགྲེམ་སྤེལ་གྱི་དཔྱད་གླེང་ཚོགས་འདུ། 《བློས་བསླངས་དཀྱིལ་འཁོར》། དཔྱད་གླེང་ཚོགས་འདུར་ཞུགས་པའི་རྩོམ་པ་པོ་རྣམ་པ།      སྤྱི་ཟླ12པའི་ཚ...
  རྩོམ་པ་པོ།: མི་གསལ། དུས་ཚོད།: 2017-12-25 ཀློག་གྲངས།: 155 རྩོམ་ཁུངས།: ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • ཀླུ་རྒྱལ་རཱ་ཏི་དང་ཁོང་གི་གློག་བརྙན་སྒྱུ་རྩལ་སྐོར་གྱི་དེབ་གསར་པ་གཉིས། ཀླུ་རྒྱལ་རཱ་ཏི་དང་ཁོང་གི་གློག་བརྙན་སྒྱུ་རྩལ་སྐོར་གྱི་དེབ་གསར་པ་གཉིས། 2017-12-14

 • ཀླུ་རྒྱལ་རཱ་ཏི་དང་ཁོང་གི་གློག་བརྙན་སྒྱུ་རྩལ་སྐོར་གྱི་དེབ་གསར་པ་གཉིས།
  《གློག་བརྙན་སྒྱུ་རྩལ་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ》དང《ཁུངས་ལུང་མེད་པའི་ཟློས་གར》གཉིས།      《གློག་བརྙན་སྒྱུ་རྩལ་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ》ཞེས་པའི་དེབ་འདི་ནི་ཀླུ་རྒྱལ་རཱ་ཏིས་བརྩམས་པ་དང《ཁུངས་ལུང་མེད་པའི་ཟློ...
  རྩོམ་པ་པོ།: མི་གསལ། དུས་ཚོད།: 2017-12-14 ཀློག་གྲངས།: 162 རྩོམ་ཁུངས།: མི་དམངས་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • དེབ་གསར《རྩོམ་རིག•གསར་རྩོམ•དཔྱད་བརྗོད》ཅེས་པ་དངོས་སུ་བཀྲམ་པ། དེབ་གསར《རྩོམ་རིག•གསར་རྩོམ•དཔྱད་བརྗོད》ཅེས་པ་དངོས་སུ་བཀྲམ་པ། 2017-12-08

 • དེབ་གསར《རྩོམ་རིག•གསར་རྩོམ•དཔྱད་བརྗོད》ཅེས་པ་དངོས་སུ་བཀྲམ་པ།
       《རྩོམ་རིག•གསར་རྩོམ•དཔྱད་བརྗོད》ཅེས་པའི་དེབ་འདི་ནི་ཀྲུང་དབྱང་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་བོད་རིག་པ་ཞིབ་འཇུག་སློབ་གླིང་གི“ཕུལ་བྱུང་སློབ་ཆེན་དང་ཕུལ་བྱུང་རིག་ཚན&r...
  རྩོམ་པ་པོ།: མི་གསལ། དུས་ཚོད།: 2017-12-08 ཀློག་གྲངས།: 178 རྩོམ་ཁུངས།: མཆོད་མེ་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • 《མཚོ་ལྷོའི་རྩོམ་རིག་དཔེ་ཚོགས》(ཁག་གསུམ་པ)ཐོག་མའི་འགྲེམ་སྤེལ་དང“སྐལ་བཟང་བུམ་པའི”རྩོམ་རིག་བྱ་དགའ་གནང་། 《མཚོ་ལྷོའི་རྩོམ་རིག་དཔེ་ཚོགས》(ཁག་གསུམ་པ)ཐོག་མའི་འགྲེམ་སྤེལ་དང“སྐལ་བཟང་བུམ་པའི”རྩོམ་རིག་བྱ་དགའ་གནང་། 2017-11-24

 • 《མཚོ་ལྷོའི་རྩོམ་རིག་དཔེ་ཚོགས》(ཁག་གསུམ་པ)ཐོག་མའི་འགྲེམ་སྤེལ་དང“སྐལ་བཟང་བུམ་པའི”རྩོམ་རིག་བྱ་དགའ་གནང་།
  ཚོགས་རའི་ཡུལ་དངོས། ཁུལ་རྩོམ་རིག་སྒྱུ་རྩལ་མཉམ་འབྲེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་ཁུང་ཀྲན་བེ་ཡིས་གཏམ་བཤད་གནང་བཞིན་པ།      སྤྱི་ཟླ11པའི་ཚེས21ཉིན། 《མཚོ་ལྷོའི་རྩོམ་རིག་དཔེ་ཚོགས》(ཁག...
  རྩོམ་པ་པོ།: གདུགས་བྷེ། དུས་ཚོད།: 2017-11-24 ཀློག་གྲངས།: 210 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...

  {ཤོག་ངོས་མི་དབྱེ་བ(མནན་ཏེ་ཆ་འཕྲིན་འདི་སྦས་ཆོག)}!