དཀར་རིལ་མནན་ཏེ་རིགས་དབྱེ་ལ་ལྟ་བ།
  • གློག་རྡུལ་དཔེ་གཟིགས《རྒྱ་བོད་དབྱིན་གསུམ་གསར་བྱུང་རྒྱུན་བཀོལ་རིས་འགྲེལ་མིང་མཛོད》 གློག་རྡུལ་དཔེ་གཟིགས《རྒྱ་བོད་དབྱིན་གསུམ་གསར་བྱུང་རྒྱུན་བཀོལ་རིས་འགྲེལ་མིང་མཛོད》 2010-12-14

  • གློག་རྡུལ་དཔེ་གཟིགས《རྒྱ་བོད་དབྱིན་གསུམ་གསར་བྱུང་རྒྱུན་བཀོལ་རིས་འགྲེལ་མིང་མཛོད》
          གློག་རྡུལ་དཔེ་གཟིགས《རྒྱ་བོད་དབྱིན་གསུམ་གསར་བྱུང་རྒྱུན་བཀོལ་རིས་འགྲེལ་མིང་མཛོད》ཞེས་པ་ནི་བོད་རྒྱ་དབྱིན་གསུམ་གསར་བྱུང་རྒྱུན་བཀོལ་མིང་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་ཚོ་ཆུང་གིས་བོད་རབ་ག...
    རྩོམ་པ་པོ།: དུས་ཚོད།: 2010-12-14 ཀློག་གྲངས།: 3753 རྩོམ་ཁུངས།: རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...

    {ཤོག་ངོས་མི་དབྱེ་བ(མནན་ཏེ་ཆ་འཕྲིན་འདི་སྦས་ཆོག)}!