དཀར་རིལ་མནན་ཏེ་རིགས་དབྱེ་ལ་ལྟ་བ།
གཙོ་ངོས། >> དཔེ་གཟིགས་དོ་ར། >> བརྡ་ཆད་ཁྱབ་བསྒྲགས།
 • བོད་སྐད་སྨྱན་སྦྱོར་ཚོགས་འདུས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་བརྡ་ཆད་གསར་པ། བོད་སྐད་སྨྱན་སྦྱོར་ཚོགས་འདུས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་བརྡ་ཆད་གསར་པ། 2017-09-15

 • བོད་སྐད་སྨྱན་སྦྱོར་ཚོགས་འདུས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་བརྡ་ཆད་གསར་པ།
       སྤྱི་ཟླ9བའི་ཚེས4ཉིན་ནས་ཚེས8ཉིན་བར། རྒྱལ་ཡོངས་བོད་སྐད་སྨྱན་སྦྱོར་ཚོགས་འདུ་སྐབས་བཅུ་བདུན་པ་དེ་སྤོས་ལྡན་གྲོང་ཁྲེང་ཏུའུ་རུ་འཚོགས་ཡོད་ཅིང་། ཚོགས་ཐོག་ཏུ2017ལོའི་བརྡ་ཆད་གསར་པ127གཏན་ལ...
  རྩོམ་པ་པོ།: མི་གསལ། དུས་ཚོད།: 2017-09-15 ཀློག་གྲངས།: 130 རྩོམ་ཁུངས།: ཀྲུང་གོའི་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • བོད་ཀྱི་བརྡ་ཆད་སྤྱི་བསྒྲགས། སྤྱི་ཨང་ང་གཅིག་པ། བོད་ཀྱི་བརྡ་ཆད་སྤྱི་བསྒྲགས། སྤྱི་ཨང་ང་གཅིག་པ། 2016-01-27

 • བོད་ཀྱི་བརྡ་ཆད་སྤྱི་བསྒྲགས། སྤྱི་ཨང་ང་གཅིག་པ།
  ...
  རྩོམ་པ་པོ།: མི་གསལ། དུས་ཚོད།: 2016-01-27 ཀློག་གྲངས།: 353 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • བོད་ཡིག་ཐ་སྙད་བཀས་བཅད་སྤྱི་བསྒྲགས། བོད་ཡིག་ཐ་སྙད་བཀས་བཅད་སྤྱི་བསྒྲགས། 2015-04-19

 • བོད་ཡིག་ཐ་སྙད་བཀས་བཅད་སྤྱི་བསྒྲགས།
  ...
  རྩོམ་པ་པོ།: མི་གསལ། དུས་ཚོད།: 2015-04-19 ཀློག་གྲངས།: 437 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • གསར་བྱུང་རྒྱུན་བཀོལ་རིས་འགྲེལ་མིང་མཛོད་ལས་གནམ་རིག་ས་ཁམས། གསར་བྱུང་རྒྱུན་བཀོལ་རིས་འགྲེལ་མིང་མཛོད་ལས་གནམ་རིག་ས་ཁམས། 2014-06-01

 • གསར་བྱུང་རྒྱུན་བཀོལ་རིས་འགྲེལ་མིང་མཛོད་ལས་གནམ་རིག་ས་ཁམས།
  ...
  རྩོམ་པ་པོ།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། དུས་ཚོད།: 2014-06-01 ཀློག་གྲངས།: 382 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • གསར་བྱུང་རྒྱུན་བཀོལ་རིས་འགྲེལ་མིང་མཛོད་ལས་ནུས་ཁུངས་སྐོར། གསར་བྱུང་རྒྱུན་བཀོལ་རིས་འགྲེལ་མིང་མཛོད་ལས་ནུས་ཁུངས་སྐོར། 2014-05-17

 • གསར་བྱུང་རྒྱུན་བཀོལ་རིས་འགྲེལ་མིང་མཛོད་ལས་ནུས་ཁུངས་སྐོར།
  ...
  རྩོམ་པ་པོ།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། དུས་ཚོད།: 2014-05-17 ཀློག་གྲངས།: 211 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • གསར་བྱུང་རྒྱུན་བཀོལ་རིས་འགྲེལ་མིང་མཛོད་ལས་སྐྱེད་ཚལ་སྒྱུ་རྩལ་སྐོར། གསར་བྱུང་རྒྱུན་བཀོལ་རིས་འགྲེལ་མིང་མཛོད་ལས་སྐྱེད་ཚལ་སྒྱུ་རྩལ་སྐོར། 2014-05-04

 • གསར་བྱུང་རྒྱུན་བཀོལ་རིས་འགྲེལ་མིང་མཛོད་ལས་སྐྱེད་ཚལ་སྒྱུ་རྩལ་སྐོར།
  ...
  རྩོམ་པ་པོ།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། དུས་ཚོད།: 2014-05-04 ཀློག་གྲངས།: 267 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • གསར་བྱུང་རྒྱུན་བཀོལ་རིས་འགྲེལ་མིང་མཛོད་ལས་བཟོ་བསྐྲུན་སྐོར། གསར་བྱུང་རྒྱུན་བཀོལ་རིས་འགྲེལ་མིང་མཛོད་ལས་བཟོ་བསྐྲུན་སྐོར། 2014-05-03

 • གསར་བྱུང་རྒྱུན་བཀོལ་རིས་འགྲེལ་མིང་མཛོད་ལས་བཟོ་བསྐྲུན་སྐོར།
  ...
  རྩོམ་པ་པོ།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། དུས་ཚོད།: 2014-05-03 ཀློག་གྲངས།: 202 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • གསར་བྱུང་རྒྱུན་བཀོལ་རིས་འགྲེལ་མིང་མཛོད་ལས་གཡོས་ཚོད་སྐོར། གསར་བྱུང་རྒྱུན་བཀོལ་རིས་འགྲེལ་མིང་མཛོད་ལས་གཡོས་ཚོད་སྐོར། 2014-04-05

 • གསར་བྱུང་རྒྱུན་བཀོལ་རིས་འགྲེལ་མིང་མཛོད་ལས་གཡོས་ཚོད་སྐོར།
  ...
  རྩོམ་པ་པོ།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། དུས་ཚོད།: 2014-04-05 ཀློག་གྲངས།: 485 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • བོད་ཀྱི་བརྡ་ཆབ་སྤྱི་བསྒྲགས། སྤྱི་ཨང་ཞེ་བདུན་པ། བོད་ཀྱི་བརྡ་ཆབ་སྤྱི་བསྒྲགས། སྤྱི་ཨང་ཞེ་བདུན་པ། 2014-03-19

 • བོད་ཀྱི་བརྡ་ཆབ་སྤྱི་བསྒྲགས། སྤྱི་ཨང་ཞེ་བདུན་པ།
  ...
  རྩོམ་པ་པོ།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། དུས་ཚོད།: 2014-03-19 ཀློག་གྲངས།: 865 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • བོད་ཀྱི་བརྡ་ཆབ་སྤྱི་བསྒྲགས། སྤྱི་ཨང་ཞེ་དྲུག་པ། བོད་ཀྱི་བརྡ་ཆབ་སྤྱི་བསྒྲགས། སྤྱི་ཨང་ཞེ་དྲུག་པ། 2014-03-18

 • བོད་ཀྱི་བརྡ་ཆབ་སྤྱི་བསྒྲགས། སྤྱི་ཨང་ཞེ་དྲུག་པ།
  ...
  རྩོམ་པ་པོ།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། དུས་ཚོད།: 2014-03-18 ཀློག་གྲངས།: 3789 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...

  {ཤོག་ངོས་མི་དབྱེ་བ(མནན་ཏེ་ཆ་འཕྲིན་འདི་སྦས་ཆོག)}!