གློག་བརྙན《རྒྱུད་སྐུད་སྟེང་གི་རྣམ་ཤེས》ཞེས་པ་འདི་ལྷ་ས་རུ་སྟོ

གློག་བརྙན《རྒྱུད་སྐུད་སྟེང་གི་རྣམ་ཤེས》ཞེས་པ་འདི་ལྷ་ས་རུ་སྟོ

མཚོ་སྐོར་ལྕགས་རྟ་རྒྱུག་འགྲན་གྱི་འགྲན་རིམ་དགུ་བའི་གནས་ཚུལ།

མཚོ་སྐོར་ལྕགས་རྟ་རྒྱུག་འགྲན་གྱི་འགྲན་རིམ་དགུ་བའི་གནས་ཚུལ།

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཡོངས་འཛིན་བོད་ཡིག་ཆ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་གྲངས་མཛོད་རྟེན་

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཡོངས་འཛིན་བོད་ཡིག་ཆ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་གྲངས་མཛོད་རྟེན་

ཡུལ་ཤུལ་གྱི་སྟོན་པའི་གོས་སྐུ་ཆེན་མོས་འཛམ་གླིང་ཟིན་ཐོ་སྐྲུན།

ཡུལ་ཤུལ་གྱི་སྟོན་པའི་གོས་སྐུ་ཆེན་མོས་འཛམ་གླིང་ཟིན་ཐོ་སྐྲུན།

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་གྱི་བོད་རྒྱ་ཡིག་སྒྱུར་རྐང་འཛིན་པའི་གསོ་སྦྱོང་འཛི

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་གྱི་བོད་རྒྱ་ཡིག་སྒྱུར་རྐང་འཛིན་པའི་གསོ་སྦྱོང་འཛི

ལེ་ཚན་གསར་སྤེལ།

ལེ་ཚན་འདིའི་གསར་སྤེལ་ནང་དོན། img

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་གྱིས་མཐོ་རིམ་ལས་རིགས་ལག་རྩལ་སློབ [རིག་གནས་སློབ་གསོ།] མཚོ་ལྷོས་ལས་རིགས་སློབ་གླིང་འཛུགས་པར་དཔྱད་ཞིབ་ཐོབ་པ། 2017-07-27

གློག་བརྙན《རྒྱུད་སྐུད་སྟེང་གི་རྣམ་ཤེས》ཞེས་པ [སྣ་ཚོགས།] གློག་བརྙན《རྒྱུད་སྐུད་སྟེང་གི་རྣམ་ཤེས》ཞེས་པ་ལྷ་སར་སྟོན་པ། 2017-07-27

མཚོ་སྐོར་ལྕགས་རྟ་རྒྱུག་འགྲན་གྱི་འགྲན་རིམ་དགུ [སྣ་ཚོགས།] མཚོ་སྐོར་ལྕགས་རྟ་འགྲན་རིམ་དགུ་བའི་གནས་ཚུལ་དངོས། 2017-07-26

མཚོ་སྐོར་ལྕགས་རྟ་རྒྱུག་འགྲན་གྱི་འགྲན་རིམ་བརྒ [སྣ་ཚོགས།] མཚོ་སྐོར་ལྕགས་རྟ་འགྲན་རིམ8པར་པོ་ལེ་ཧྥའོ་ཏཱར་བྱ་དགའ་ཐོབ། 2017-07-26

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཡོངས་འཛིན་བོད་ཡིག་ཆ་འཕྲིན་ལག་རྩལ [སྣ་ཚོགས།] མཚོ་ལྷོའི་ཡོངས་འཛིན་གྲངས་མཛོད་རྟེན་གཞིའི་རྨང་བཏིངས། 2017-07-24

ཡུལ་ཤུལ་གྱི་སྟོན་པའི་གོས་སྐུ་ཆེན་མོས་འཛམ་གླི [སྣ་ཚོགས།] ཡུལ་ཤུལ་སྟོན་པའི་གོས་སྐུ་ཆེན་མོས་འཛམ་གླིང་ཟིན་ཐོ་སྐྲུན། 2017-07-24

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་གྱི་བོད་རྒྱ་ཡིག་སྒྱུར་རྐང་འཛིན་པ [རིག་གནས་སློབ་གསོ།] མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་བོད་རྒྱ་ཡིག་སྒྱུར་རྐང་འཛིན་པའི་གསོ་སྦྱོང་སྤེལ། 2017-07-24

ལས་གཞི་མཉམ་འབྲེལ་དང་མཐོ་རིམ་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འ [སྤྱི་ཚོགས་དཔལ་འབྱོར།] ལས་གཞི་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཚོགས་འདུ་ཞིག་ཟི་ལིང་ནས་བསྡུས། 2017-07-21

《བོད་ལྗོངས་རྩོམ་རིག》ལོ་འཁོར40ལོན་པའི་བྱེད་ [རིག་གནས་སློབ་གསོ།] 《བོད་ལྗོངས་རྩོམ་རིག》ལོ་འཁོར40ལོན་པའི་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་བ། 2017-07-20

སྐབས་དང་པོའི་བོད་ཁུལ་འཛུགས་སྐྲུན་ཤུལ་བཞག་སྲུ [སྣ་ཚོགས།] བོད་ཁུལ་འཛུགས་སྐྲུན་ཤུལ་བཞག་སྲུང་སྐྱོབ་གླེང་སྟེགས་སྤེལ། 2017-07-20

ཀྲུང་གོའི་བོད་ལྗོངས་རི་འཛེག་རུ་ཁག་གིས་རི་འཛེ [སྣ་ཚོགས།] བོད་ལྗོངས་རི་འཛེག་ལོ་འཁོར10་ལོན་པར་དྲན་རྟེན་སྤེལ་བ། 2017-07-20

ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་ས་ཁུལ་གྱི་དབྱར་གཞུང་གི་རྩྭ་ཐ [སྣ་ཚོགས།] ཀན་ལྷོ་ཁུལ་གྱི“ཤམ་བྷ་ལ”ཡུལ་སྐོར་སྒྱུ་རྩལ་དུས་ཆེན་སྤེལ་བ། 2017-07-19

བོད་ལྗོངས་སུ“7.16དམངས་ཡོངས་ཆུར་རྐྱལ་ལུས་སྦྱ [སྣ་ཚོགས།] “7.16དམངས་ཡོངས་ཆུར་རྐྱལ་ལུས་སྦྱོང་གཟའ་འཁོར”སྤེལ། 2017-07-18

སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་མཚོ་སྐོར་རྒྱལ་སྤྱིའི་ལྕགས་ [སྣ་ཚོགས།] སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་མཚོ་སྐོར་ལྕགས་རྟ་འགྲན་བསྡུར་བསྡུས། 2017-07-18

༄༅། ། རྒྱལ་ཁའི་ཤིས་འཕྲིན། [རིག་གནས་སློབ་གསོ།] ༄༅། ། རྒྱལ་ཁའི་ཤིས་འཕྲིན། 2017-06-30

མང་རྫོང་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་གིས་སྒྲོག་ག [སྣ་ཚོགས།] མང་རྫོང་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་གིས་སྒྲོག་གཏོང་མཛད་སྒོ་སྤེལ་བ། 2017-06-14

མང་རྫོང་སྤྱི་བདེ་ཅུས་ཀྱིས་མེ་མདའ་བསྡུ་ལེན་གྱ [སྣ་ཚོགས།] མང་རྫོང་སྤྱི་བདེ་ཅུས་ཀྱིས་མེ་མདའ་བསྡུ་ལེན་གྱི་བྱ་བ་སྤེལ་བ། 2017-06-14

བྱིས་པའི་འཛུམ་མདངས། མ་འོངས་རེ་སྨོན། [སྣ་ཚོགས།] བྱིས་པའི་འཛུམ་མདངས། མ་འོངས་རེ་སྨོན། 2017-06-13

མང་རྫོང་གིས་སྐྱེ་ལྡན་ཐོན་རྫས་པེ་ཅིན་ནས་འགྲེམ [སྤྱི་ཚོགས་དཔལ་འབྱོར།] མང་རྫོང་གིས་སྐྱེ་ལྡན་ཐོན་རྫས་པེ་ཅིན་ནས་འགྲེམས་ཚོང་བྱས་པ། 2017-06-13

ཁ་བྱང་གཅིག་པའི་རྩོམ་ཡིག་འགྲན་སྡུར་སྐབས་དྲུག་ [རིག་གནས་སློབ་གསོ།] ཁ་བྱང་གཅིག་པའི་རྩོམ་ཡིག་འགྲན་སྡུར་སྐབས་དྲུག་པ་སྤེལ། 2017-06-13

ཁྲི་ཀ་རྫོང་མི་རིགས་བཅའ་སྡོད་སློབ་གྲྭས་རྒྱལ་ས [རིག་གནས་སློབ་གསོ།] ཁྲི་ཀ་རྫོང་མི་རིགས་བཅའ་སྡོད་སློབ་གྲྭས་རྒྱལ་སྤྱིའི་དྲུག་གཅིག་བྱིས་པའི་དུས་ཆེན་བསྡུས། 2017-06-02

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་སུམ་མདོ་གྲོང་རྡལ་གྱིས་རྩྭ་ས་བཀག་ [སྐབས་བབ་སྲིད་དོན།] མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་སུམ་མདོ་གྲོང་རྡལ་གྱིས་རྩྭ་ས་བཀག་སྡོམ་བྱ་བའི་ཚོགས་འདུ་བསྡུས་པ། 2017-05-31

ཁྱིམ་སྲོལ་བཟང་བོ་སྡེ་བའི་རྒྱན། ཡ་རབས་སྲོལ་བཟ [སྣ་ཚོགས།] གདུགས་དཀར་ཚང་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཆེས་མཛེས་པའི་ཁྱིམ་ཚང་གི་གྲས་སུ་ཚུད་པ། 2017-05-31

ནག་ཆུའི་བྱིས་གསོ་ཁང་དང་པོས་སྐབས་གཉིས་པའི་བྱི [རིག་གནས་སློབ་གསོ།] ནག་ཆུའི་བྱིས་གསོ་ཁང་དང་པོས་ཞེ་ཚིག་གྱེར་འདོན་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་བ། 2017-05-26

མང་རྫོང་གིས་གནད་འཁེལ་དབུལ་སྐྱོར་བྱ་བར་ལྟ་སྐུ [སྐབས་བབ་སྲིད་དོན།] མང་རྫོང་གིས་གནད་འཁེལ་དབུལ་སྐྱོར་བྱ་བར་ལྟ་སྐུལ་ནན་མོ་བྱས་པ། 2017-05-24

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་མགོ་མང་གིས2017ལོའི་ཐན་ཞོད་སྔོན་འ [སྐབས་བབ་སྲིད་དོན།] མགོ་མང་གིས2017ལོའི་ཐན་ཞོད་སྔོན་འགོག་བྱ་བའི་ཚོགས་འདུ་བསྡུས་པ། 2017-05-24

ཁྲིན་ཀེ་ཧུའུ་འཁོར་དང་བཅས་པ་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ལ་ཡོང [སྐབས་བབ་སྲིད་དོན།] ཁྲིན་ཀེ་ཧུའུ་འཁོར་དང་བཅས་པ་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ལ་རྟོག་ཞིབ་བྱས་པ། 2017-05-24

༄༅།།མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་མི་རིགས་མཐོ་འབྲིང་དང་པོས་སྐབ [རིག་གནས་སློབ་གསོ།] མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་མཐོ་འབྲིང་དང་པོས་སྐབས་བཅུ་བའི་བསྡུས་གྲྭའི་རིགས་ལམ་འགྲན་བསྡུར་སྤེལ། 2017-05-17

2017ལོའི་འགོ་ཁྲིད་ལས་བྱེད་པའི་མི་སྒེར་གྱི་འབ [སྐབས་བབ་སྲིད་དོན།] མཚོ་ནུབ་ཁུལ་གྱིས་འགོ་ཁྲིད་ལས་བྱེད་པའི་མི་སྒེར་གྱི་སྙན་སེང་ཞུ་བའི་བྱ་འགུལ་སྤེལ། 2017-05-08

ཁྲི་ཀ་རྫོང་གིས་ལྔ་བཞིའི་དུས་ཆེན་ལ་དྲན་གསོ་ཞུ [སྐབས་བབ་སྲིད་དོན།] ཁྲི་ཀ་རྫོང་གིས་ལྔ་བཞིའི་དུས་ཆེན་ལ་དྲན་གསོ་ཞུ་བའི་ཚོགས་འདུ་བསྡུས། 2017-05-05

༼བོང་སྟག་ཡུལ་གྱི་གཉེན་བཤད༽འགྲེམ་སྤེལ་གྱི་མཛད [རིག་གནས་སློབ་གསོ།] ༼བོང་སྟག་ཡུལ་གྱི་གཉེན་བཤད༽འགྲེམ་སྤེལ་གྱི་མཛད་སྒོ་བསྡུས་པ། 2017-05-03

མང་རྫོང་སྤྱིའི་བཟོ་ཚོགས་ཀྱིས་གསེར་གཞུང་སྔོ་ཚ [སྤྱི་ཚོགས་དཔལ་འབྱོར།] གསེར་གཞུང་སྔོ་ཚོད་ཚོང་ཁང་ལ་ལས་ལམ་གསར་བཏོད་ཀྱི་རོགས་སྐྱོར་བྱས་པ། 2017-05-02

སྐད་གཉིས་འཆམ་མཐུན་གྲོང་སྡེ་བསྐྱེད་སྲིང་དང་དཔ [རིག་གནས་སློབ་གསོ།] དཔའ་རིས་དམངས་གླུ་རྒྱུན་སྐྱོང་ལས་འགུལ་སྤེལ། 2017-05-02

མེ་ཏོག་སྐྱེ་ཁམས་ཕྱུགས་ལས་མཉམ་ལས་ཁང་གིས་མང་ཚོ [སྤྱི་ཚོགས་དཔལ་འབྱོར།] མེ་ཏོག་སྐྱེ་ཁམས་ཕྱུགས་ལས་མཉམ་ལས་ཁང་གིས་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཡོང་སྒོར་སྐུལ་འདེད་བྱས་པ། 2017-04-27

དར་མཚོ་རྫོང་རིན་ཆེན་སྤུངས་མཛོད་རིག་གནས་ཚད་ཡོ [སྤྱི་ཚོགས་དཔལ་འབྱོར།] རིན་ཆེན་སྤུངས་མཛོད་རིག་གནས་ཚད་ཡོད་ཀུང་ཟིས་ཀླུ་མཆོད་སྡེ་བར་དབུལ་སྐྱོར་བྱས། 2017-04-25

དར་མཚོ་རྫོང་གིས་སློབ་སྔོན་སློབ་གསོའི་སློབ་ཁྲ [རིག་གནས་སློབ་གསོ།] དར་མཚོ་རྫོང་གིས་སློབ་སྔོན་སློབ་གསོའི་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་སྟངས་འགྲེམ་སྟོན་བྱས་པ། 2017-04-25

མང་རྫོང་གིས2017ལོའི་ཁོར་སྲུང་དང་ནགས་ལས་བྱ་བའ [སྐབས་བབ་སྲིད་དོན།] མང་རྫོང་གིས་ཁོར་སྲུང་དང་ནགས་ལས་གྲོས་ཚོགས་བསྡུས་པ། 2017-04-14

ཁྲི་ཀ་རྫོང་གིས་ཚོང་འགུག་དངུལ་འདྲེན་གྱི་སྒོར་ [སྤྱི་ཚོགས་དཔལ་འབྱོར།] ཁྲི་ཀ་རྫོང་གིས་ཚོང་འགུག་དངུལ་འདྲེན་བརྩོན་ལེན་བྱས་པ། 2017-04-12

ཝང་ཡུས་པའོ་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མི་དམངས་སྲིད་གཞུ [སྐབས་བབ་སྲིད་དོན།] ཝང་ཡུས་པའོ་མཚོ་སྔོན་གྱི་ཧྲིན་ཀྲང་གཞོན་པར་བདམས་པ། 2017-03-31

སློབ་གཙོ་བརྒྱད་ཅུ་ལྷག་ཁྲི་ཀ་མི་རིགས་བཅའ་སྡོད [རིག་གནས་སློབ་གསོ།] ཁྲི་ཀ་བཅའ་སྡོད་སློབ་གྲྭའི་སློབ་གསེང་སློབ་ཁྲིད་ལ་གཟིགས་ཞིབ་ཏུ་ཕེབས་པ། 2017-03-29