དཀར་རིལ་མནན་ཏེ་རིགས་དབྱེ་ལ་ལྟ་བ།
གཙོ་ངོས། >> སྐབས་དོན་གསར་འགྱུར། >> པར་རིས་གསར་འགྱུར།
 • བོད་ལྗོངས་ཇོ་མོ་གླང་མའི་པར་རིས་འགྲེམ་སྟོན་སྐབས་བཅུ་བའི་བརྩམས་ཆོས་ཁག་ཅིག བོད་ལྗོངས་ཇོ་མོ་གླང་མའི་པར་རིས་འགྲེམ་སྟོན་སྐབས་བཅུ་བའི་བརྩམས་ཆོས་ཁག་ཅིག 2017-10-11

 • བོད་ལྗོངས་ཇོ་མོ་གླང་མའི་པར་རིས་འགྲེམ་སྟོན་སྐབས་བཅུ་བའི་བརྩམས་ཆོས་ཁག་ཅིག
  བོད་ལྗོངས་ཇོ་མོ་གླང་མའི་པར་རིས་བརྩམས་ཆོས། གངས་རིན་པོ་ཆེ། ལྷ་སའི་མཚན་ལྗོངས། རི་ལུང་དང་མཚོ། གུ་གེའི་གནའ་ཤུལ། ལྷ་མོ་བླ་མཚོ། དཔྱིད་དཔལ་རྒྱས་པའི་གཞིས་ར། ཆབ་མདོའི་མཚན་ལྗོང...
  རྩོམ་པ་པོ།: མི་གསལ། དུས་ཚོད།: 2017-10-11 ཀློག་གྲངས།: 117 རྩོམ་ཁུངས།: ཞིན་ཧྭ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • མངའ་རིས་ས་ཁུལ་གྱི་ཁྱད་མཚར་ཆེ་བའི་སའི་དགའ་ཚལ། མངའ་རིས་ས་ཁུལ་གྱི་ཁྱད་མཚར་ཆེ་བའི་སའི་དགའ་ཚལ། 2017-07-31

 • མངའ་རིས་ས་ཁུལ་གྱི་ཁྱད་མཚར་ཆེ་བའི་སའི་དགའ་ཚལ།
  མངའ་རིས་ས་ཁུལ་གྱི་ཁྱད་མཚར་ཆེ་བའི་སའི་དགའ་ཚལ། མངའ་རིས་ས་ཁུལ་གྱི་ཁྱད་མཚར་ཆེ་བའི་སའི་དགའ་ཚལ། མངའ་རིས་ས་ཁུལ་གྱི་ཁྱད་མཚར་བའི་སའི་དགའ་ཚལ། མངའ་རིས་ས་ཁུལ་གྱི་ཁྱད་མཚར་བའི་སའི་དགའ་ཚལ། མངའ་རིས་ས་ཁུ...
  རྩོམ་པ་པོ།: ཏོ་ཏོ། དུས་ཚོད།: 2017-07-31 ཀློག་གྲངས།: 131 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • གསར་དུ་བསྐྲུན་པའི་བོད་ལྗོངས་རང་བྱུང་ཚན་རིག་དངོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་། གསར་དུ་བསྐྲུན་པའི་བོད་ལྗོངས་རང་བྱུང་ཚན་རིག་དངོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་། 2015-10-08

 • གསར་དུ་བསྐྲུན་པའི་བོད་ལྗོངས་རང་བྱུང་ཚན་རིག་དངོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་།
  བོད་ལྗོངས་རང་བྱུང་ཚན་རིག་དངོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་གི་ཕྱིའི་བཀོད་པ། བོད་ལྗོངས་རང་བྱུང་ཚན་རིག་དངོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་གི་ནང་གི་བཀོད་པ། ཡུལ་སྐོར་བས་བོད་ལྗོངས་རང་བྱུང་ཚན་རིག་དངོས་མང་བཤམས་སྟོན་ཁང་ནང་...
  རྩོམ་པ་པོ།: མི་གསལ། དུས་ཚོད།: 2015-10-08 ཀློག་གྲངས།: 386 རྩོམ་ཁུངས།: ཤིན་ཧྭ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • ཨ་མྱེས་ཁྲ་རྒན་རིག་གནས་ཁམས་བསང་གླིང་། ཨ་མྱེས་ཁྲ་རྒན་རིག་གནས་ཁམས་བསང་གླིང་། 2015-06-12

 • ཨ་མྱེས་ཁྲ་རྒན་རིག་གནས་ཁམས་བསང་གླིང་།
  ཨ་མྱེས་ཁྲ་རྒན་རིག་གནས་ཁམས་བསང་གླིང་། ཨ་མྱེས་ཁྲ་རྒན་རིག་གནས་ཁམས་བསང་གླིང་གི་ཟས་རིགས་སྣཚོགས། ཨ་མྱེས་ཁྲ་རྒན་རིག་གནས་ཁམས་བསང་གླིང་གི་ཟས་རིགས། ཨ་མྱེས་ཁྲ་རྒན་རིག་གནས་ཁམས་བསང་གླིང་གི་ཟས་རིགས། ...
  རྩོམ་པ་པོ།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། དུས་ཚོད།: 2015-06-12 ཀློག་གྲངས།: 1103 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • ཕག་མོ་ཚེ་རིང་གི་རི་མོའི་བརྩམས་ཆོས་ལས་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་རྗེས་ཤུལ་ངོམ་པ། ཕག་མོ་ཚེ་རིང་གི་རི་མོའི་བརྩམས་ཆོས་ལས་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་རྗེས་ཤུལ་ངོམ་པ། 2015-06-08

 • ཕག་མོ་ཚེ་རིང་གི་རི་མོའི་བརྩམས་ཆོས་ལས་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་རྗེས་ཤུལ་ངོམ་པ།
  ཕག་མོ་ཚེ་རིང་གི་རི་མོའི་བརྩམས་ཆོས་ལས་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་རྗེས་ཤུལ་ངོམ་པ། བོད་ཀྱི་ན་གཞོན་རི་མོ་བ་ཕག་མོ་ཚེ་རིང་། ཕག་མོ་ཚེ་རིང་གི་རི་མོའི་བརྩམས་ཆོས་ལས་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་རྗེས་ཤུལ་ངོམ་པ། ཕག་མོ་ཚེ་རི...
  རྩོམ་པ་པོ།: ལྷ་མོ་ཚེ་སྐྱིད། དུས་ཚོད།: 2015-06-08 ཀློག་གྲངས།: 172 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
  共2页第2页首页ཤོག་ངོས་གོང་མ།上十页12下十页ཤོག་ངོས་འོག་མ།尾页

  {ཤོག་ངོས་མི་དབྱེ་བ(མནན་ཏེ་ཆ་འཕྲིན་འདི་སྦས་ཆོག)}!