དཀར་རིལ་མནན་ཏེ་རིགས་དབྱེ་ལ་ལྟ་བ།
གཙོ་ངོས། >> སྐབས་དོན་གསར་འགྱུར། >> སྐབས་བབ་སྲིད་དོན།
 • མཚོ་ནུབ་སོག་བོད་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱིས་རོང་འབྲོག་མང་ཚོགས་སྟོང་གསུམ་དང་ཉིས་བརྒྱ་ལྷག་གསོ་སྦྱོང་བྱས་པ། མཚོ་ནུབ་སོག་བོད་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱིས་རོང་འབྲོག་མང་ཚོགས་སྟོང་གསུམ་དང་ཉིས་བརྒྱ་ལྷག་གསོ་སྦྱོང་བྱས་པ། 2011-11-06

 • མཚོ་ནུབ་སོག་བོད་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱིས་རོང་འབྲོག་མང་ཚོགས་སྟོང་གསུམ་དང་ཉིས་བརྒྱ་ལྷག་གསོ་སྦྱོང་བྱས་པ།
                ཉེ་སྔོན་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མཚོ་ནུབ་སོག་བོད་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་ལས་རིགས་ལག་རྩལ་སློབ་གྲྭའི་གསོ་སྦྱོང་ལྟེ་གནས་དང་གྲོང་ཁྱེར་དང་རྫོ...
  རྩོམ་པ་པོ།: བདེ་སྐྱིད་འཚོ། དུས་ཚོད།: 2011-11-06 ཀློག་གྲངས།: 39 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་དྲ་ཚིགས། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་གྱིས་ཡུལ་ཤུལ་གནོད་འཚེའི་རྗེས་ཀྱི་བསྐྱར་འཛུགས་བྱ་བར་བྱས་རྗེས་བཞག་པ། མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་གྱིས་ཡུལ་ཤུལ་གནོད་འཚེའི་རྗེས་ཀྱི་བསྐྱར་འཛུགས་བྱ་བར་བྱས་རྗེས་བཞག་པ། 2011-10-30

 • མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་གྱིས་ཡུལ་ཤུལ་གནོད་འཚེའི་རྗེས་ཀྱི་བསྐྱར་འཛུགས་བྱ་བར་བྱས་རྗེས་བཞག་པ།
                མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མཚོ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་རོགས་སྐྲུན་དཔུང་སྡེས་ད་ལོའི་གནོད་འཚེའི་རྗེས་ཀྱི་བསྐྱར་འཛུགས་དམིགས་འབེན...
  རྩོམ་པ་པོ།: བདེ་སྐྱིད་འཚོ། དུས་ཚོད།: 2011-10-30 ཀློག་གྲངས།: 52 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་དྲ་ཚིགས། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • ཀྲང་ཝུན་ཁོས་མཚོ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་ཁུལ་དཔོན་དུ་བདམས་པ། ཀྲང་ཝུན་ཁོས་མཚོ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་ཁུལ་དཔོན་དུ་བདམས་པ། 2011-10-25

 • ཀྲང་ཝུན་ཁོས་མཚོ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་ཁུལ་དཔོན་དུ་བདམས་པ།
  མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་ཁུལ་དཔོན་ཀྲང་ཝུན་ཁོས།           ཟླ10བའི་ཚེས25ཉིན།  མཚོ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་བཅུ...
  རྩོམ་པ་པོ།: ལྷ་མོ་ཚེ་སྐྱིད། དུས་ཚོད།: 2011-10-25 ཀློག་གྲངས།: 148 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • ཏུའུ་ཅེ་ཀྲུང་གུང་མཚོ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་ཁུལ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་རུ་བདམས་པ། ཏུའུ་ཅེ་ཀྲུང་གུང་མཚོ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་ཁུལ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་རུ་བདམས་པ། 2011-10-25

 • ཏུའུ་ཅེ་ཀྲུང་གུང་མཚོ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་ཁུལ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་རུ་བདམས་པ།
  ཏུའུ་ཅེ་ཀྲུང་གུང་མཚོ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ཁུལ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་རུ་བདམས་པ།          ཟླ10བའི་ཚེས19ཉིན།  ཀྲུང་གུང་མཚོ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་སྐབས་བཅུ...
  རྩོམ་པ་པོ།: ལྷ་མོ་ཚེ་སྐྱིད། དུས་ཚོད།: 2011-10-25 ཀློག་གྲངས།: 93 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཨུ་ཡོན་རྣམས་ཀྱིས་སྲིད་གྲོས་སྙན་ཞུ་ལ་གྲོས་ཞིབ་གནང་བ། མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཨུ་ཡོན་རྣམས་ཀྱིས་སྲིད་གྲོས་སྙན་ཞུ་ལ་གྲོས་ཞིབ་གནང་བ། 2011-10-22

 • མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཨུ་ཡོན་རྣམས་ཀྱིས་སྲིད་གྲོས་སྙན་ཞུ་ལ་གྲོས་ཞིབ་གནང་བ།
  མ་གཞོན་མཉམ་འབྲེལ་ཚོགས་པ།  ཆོས་ལུགས།  ཏང་ཁག་གང་ལའང་མི་གཏོགས་པ།  ཐེ་ཝན་དུ་སྡོད་ པའི་བོད་མི། གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་བཅས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ནང་སྙན་ཞུལ་གྲོས་ཞིབ་བྱེད་པ།     &nbs...
  རྩོམ་པ་པོ།: ལྷ་མོ་ཚེ་སྐྱིད། དུས་ཚོད།: 2011-10-22 ཀློག་གྲངས།: 763 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་དང་པོ་ཚོགས་པ། མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་དང་པོ་ཚོགས་པ། 2011-10-22

 • མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་དང་པོ་ཚོགས་པ།
  མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་དང་པོ་གཟབ་རྒྱས་ངང་ཚོགས་པ།          ཟླ10བའི་ཚེས22ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ།  མཚོ་ལྷོ་བོད...
  རྩོམ་པ་པོ།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། དུས་ཚོད།: 2011-10-22 ཀློག་གྲངས།: 165 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • སྲིད་གྲོས་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་དང་པོ་གཟབ་རྒྱས་ངང་ཚོགས་པ། སྲིད་གྲོས་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་དང་པོ་གཟབ་རྒྱས་ངང་ཚོགས་པ། 2011-10-21

 • སྲིད་གྲོས་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་དང་པོ་གཟབ་རྒྱས་ངང་ཚོགས་པ།
  སྲིད་གྲོས་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་དང་པོ་གཟབ་རྒྱས་ངང་ཚོགས་པ།           ཟླ10བའི་ཚེས21ཉིན།  ཀྲུང་གོ་མི་དམངས་ཆབ་སྲི...
  རྩོམ་པ་པོ།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། དུས་ཚོད།: 2011-10-21 ཀློག་གྲངས།: 100 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་བཅུ་གཉིས་པ་གཟབ་རྒྱས་ངང་ཚོགས་པ། ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་བཅུ་གཉིས་པ་གཟབ་རྒྱས་ངང་ཚོགས་པ། 2011-10-17

 • ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་བཅུ་གཉིས་པ་གཟབ་རྒྱས་ངང་ཚོགས་པ།
  ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་བཅུ་གཉིས་པ་གཟབ་རྒྱས་ངང་ཚོགས་པ།          ཟླ10བའི་ཚེས17ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ།  ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་མཚོ་ལྷོ་བ...
  རྩོམ་པ་པོ།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། དུས་ཚོད།: 2011-10-17 ཀློག་གྲངས།: 153 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • ཡུལ་ཤུལ་གྱིས་ས་ཡོམ་ཁྲོད་གནོད་འཚེ་ཐེབས་པའི་དགོན་སྡེ་བསྐྱར་སྐྲུན་བྱེད་པའི་བྱ་བ་འགོ་བརྩམས་པ། ཡུལ་ཤུལ་གྱིས་ས་ཡོམ་ཁྲོད་གནོད་འཚེ་ཐེབས་པའི་དགོན་སྡེ་བསྐྱར་སྐྲུན་བྱེད་པའི་བྱ་བ་འགོ་བརྩམས་པ། 2011-10-17

 • ཡུལ་ཤུལ་གྱིས་ས་ཡོམ་ཁྲོད་གནོད་འཚེ་ཐེབས་པའི་དགོན་སྡེ་བསྐྱར་སྐྲུན་བྱེད་པའི་བྱ་བ་འགོ་བརྩམས་པ།
   རྒྱུས་ལོན་བྱུང་པ་ལྟར་ན། མིག་སྔའི་བར་དུ“4.14”ས་ཡོམ་ཁྲོད་གནོད་འཚེ་ཐེབས་པའི་དགོན་སྡེ་ཁག་བསྐྱར་སྐྲུན་བྱེད་པའི་བཟོ་སྐྲུན་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་འགོ་བརྩམས་པ་དང་། རིག་གནས་རྟེན་རྫས་ཞིག་གསོ་དང་སྲུང་སྐྱོབ...
  རྩོམ་པ་པོ།: བདེ་ཆེན་མཚོ། དུས་ཚོད།: 2011-10-17 ཀློག་གྲངས།: 58 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • མཚོ་ལྷོའི་རྫོང་འགས་སྡེ་བའི་སྨན་པའི་རྒན་གསོ་འགན་སྲུང་ལམ་ལུགས་གསར་བ་གཏན་འཁེལ་བྱས་པ། མཚོ་ལྷོའི་རྫོང་འགས་སྡེ་བའི་སྨན་པའི་རྒན་གསོ་འགན་སྲུང་ལམ་ལུགས་གསར་བ་གཏན་འཁེལ་བྱས་པ། 2011-10-16

 • མཚོ་ལྷོའི་རྫོང་འགས་སྡེ་བའི་སྨན་པའི་རྒན་གསོ་འགན་སྲུང་ལམ་ལུགས་གསར་བ་གཏན་འཁེལ་བྱས་པ།
                སྡེ་བའི་སྨན་པའི་དཔུང་སྡེ་འཛུགས་སྐྲུན་དང་མཚོ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་སྨན་བཅོས་འཕྲོད་བསྟེན་ལམ་ལུགས་བཅོས་བསྒྱུར་བྱ་བར་...
  རྩོམ་པ་པོ།: ལྷ་སྟག དུས་ཚོད།: 2011-10-16 ཀློག་གྲངས།: 37 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་དྲ་ཚིགས། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...

  {ཤོག་ངོས་མི་དབྱེ་བ(མནན་ཏེ་ཆ་འཕྲིན་འདི་སྦས་ཆོག)}!