དཀར་རིལ་མནན་ཏེ་རིགས་དབྱེ་ལ་ལྟ་བ།
གཙོ་ངོས། >> སྐབས་དོན་གསར་འགྱུར། >> སྐབས་བབ་སྲིད་དོན།
 • 2018ལོའི་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དྲ་རྒྱའི་བདེ་འཇགས་དྲིལ་སྒྲོག་གཟའ་འཁོར་སྤེལ། 2018ལོའི་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དྲ་རྒྱའི་བདེ་འཇགས་དྲིལ་སྒྲོག་གཟའ་འཁོར་སྤེལ། 2018-09-19

 • 2018ལོའི་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དྲ་རྒྱའི་བདེ་འཇགས་དྲིལ་སྒྲོག་གཟའ་འཁོར་སྤེལ།
       སྤྱི་ལོ་2018ལོའི་ཟླ9པའི་ཚེས17ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོར། ཞིང་ཆེན་ཏང་ཨུའི་དྲ་རྒྱའི་བདེ་འཇགས་གཞུང་སྒྲུབ་ཁང་དང་ཞིང་ཆེན་སྦྲེལ་དྲ་ཆ་འཕྲིན་གཞུང་སྒྲུབ་ཁང་གཉིས་ཀྱིས་གཙོ་སྒྲུབ་གནང་ཞིང་། ཟི་ལིང་གྲ...
  རྩོམ་པ་པོ།: མི་གསལ། དུས་ཚོད།: 2018-09-19 ཀློག་གྲངས།: 10 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་དྲ་ལམ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • ནག་འཇོམས་ངན་སེལ་དང་ནག་རྡུང་ངན་སེལ་གཉིས་ཅི་ཞིག་མི་འདྲ། ནག་འཇོམས་ངན་སེལ་དང་ནག་རྡུང་ངན་སེལ་གཉིས་ཅི་ཞིག་མི་འདྲ། 2018-09-18

 • ནག་འཇོམས་ངན་སེལ་དང་ནག་རྡུང་ངན་སེལ་གཉིས་ཅི་ཞིག་མི་འདྲ།
       ད་ལོའི་ལོ་སྟོད་དུ། ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་། རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གིས《ནག་འཇོམས་ངན་སེལ་ཆེད་དོན་འཐབ་རྩོད་སྐོར་གྱི་བརྡ་ཐོ》བཀྲམ་ཞིང་། རྒྱལ་ཡོངས་སུ་ནག་འཇོམས་ངན་སེལ་ཆེད་དོན་འཐབ་རྩོད་ས...
  རྩོམ་པ་པོ།: མི་གསལ། དུས་ཚོད།: 2018-09-18 ཀློག་གྲངས།: 211 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • མཚོ་ལྷོའི“ནག་འཇོམས་ངན་སེལ”ཆེད་དོན་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ཁུངས་སྣེ་ཐེར་འདོན་བྱེད་མཁན་གྱི་བྱ་དགའ་སྤྲོད་ཐབས། མཚོ་ལྷོའི“ནག་འཇོམས་ངན་སེལ”ཆེད་དོན་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ཁུངས་སྣེ་ཐེར་འདོན་བྱེད་མཁན་གྱི་བྱ་དགའ་སྤྲོད་ཐབས། 2018-09-17

 • མཚོ་ལྷོའི“ནག་འཇོམས་ངན་སེལ”ཆེད་དོན་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ཁུངས་སྣེ་ཐེར་འདོན་བྱེད་མཁན་གྱི་བྱ་དགའ་སྤྲོད་ཐབས།
       སྔར་ལས་ལྷག་པའི་སྒོ་ནས་ཁུལ་ཡོངས་ཀྱི“ནག་འཇོམས་ངན་སེལ”ཆེད་དོན་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ཁུངས་སྣེ་ཐེར་འདོན་ཆ་འཕྲིན་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་དང་ཐབས་ལམ་རྒྱ་བསྐྱེད་དང་། ཐེར་འདོན་ཁུངས་སྣེའི་འཚོལ...
  རྩོམ་པ་པོ།: མི་གསལ། དུས་ཚོད།: 2018-09-17 ཀློག་གྲངས།: 96 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་གྱི“ནག་འཇོམས་ངན་སེལ”བྱ་བའི་གཙོ་གནད་དང་བཅོས་སྒྲིག་བྱ་ཡུལ་གཙོ་བོ། མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་གྱི“ནག་འཇོམས་ངན་སེལ”བྱ་བའི་གཙོ་གནད་དང་བཅོས་སྒྲིག་བྱ་ཡུལ་གཙོ་བོ། 2018-09-17

 • མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་གྱི“ནག་འཇོམས་ངན་སེལ”བྱ་བའི་གཙོ་གནད་དང་བཅོས་སྒྲིག་བྱ་ཡུལ་གཙོ་བོ།
  གཅིག  “ནག་འཇོམས་ངན་སེལ”བྱ་བའི་གཙོ་གནད།       གཅིག་ནི་ཆབ་སྲིད་བདེ་འཇགས་དང་ལྷག་པར་དུ་ལམ་ལུགས་ཀྱི་བདེ་འཇགས་དང་། སྲིད་དབང་གི་བདེ་འཇགས་བཅས་ལ་ཉེན་ཁ་ཆེ་ཞིང་ཆབ་སྲིད...
  རྩོམ་པ་པོ།: མི་གསལ། དུས་ཚོད།: 2018-09-17 ཀློག་གྲངས།: 58 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • ཝང་ཀྲིན་ཧྲིན་གྱིས་གཞི་རིམ་བྱ་བར་རྟོག་ཞིབ་བྱེད་དུས་ནག་འཇོམས་ངན་སེལ་སོགས་བླང་བྱ་བཏོན། ཝང་ཀྲིན་ཧྲིན་གྱིས་གཞི་རིམ་བྱ་བར་རྟོག་ཞིབ་བྱེད་དུས་ནག་འཇོམས་ངན་སེལ་སོགས་བླང་བྱ་བཏོན། 2018-08-27

 • ཝང་ཀྲིན་ཧྲིན་གྱིས་གཞི་རིམ་བྱ་བར་རྟོག་ཞིབ་བྱེད་དུས་ནག་འཇོམས་ངན་སེལ་སོགས་བླང་བྱ་བཏོན།
       སྤྱི་ཟླ8པའི་ཚེས21ཉིན་ནས་ཚེས23ཉིན་བར་དུ། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཧྲིན་ཀྲང་གཞོན་པ། སྤྱི་བདེ་ཐིན་གྱི་ཐིན་ཀྲང་ཝང་ཀྲིན་ཧྲིན་སྔ་གཞུག་ཏུ་མཚོ་ནུབ་སོག་རིགས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དང་། མཚོ་...
  རྩོམ་པ་པོ།: མི་གསལ། དུས་ཚོད།: 2018-08-27 ཀློག་གྲངས།: 22 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་དྲ་ལམ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • མཚོ་སྔོན་ནག་འཇོམས་ངན་སེལ་ཆེད་དམིགས་འཐབ་རྩོད་བྱ་བའི་འགོ་ཁྲིད་ཚན་ཆུང་གི་རྒྱ་སྐྱེད་གྲོས་ཚོགས་བསྡུས། མཚོ་སྔོན་ནག་འཇོམས་ངན་སེལ་ཆེད་དམིགས་འཐབ་རྩོད་བྱ་བའི་འགོ་ཁྲིད་ཚན་ཆུང་གི་རྒྱ་སྐྱེད་གྲོས་ཚོགས་བསྡུས། 2018-08-07

 • མཚོ་སྔོན་ནག་འཇོམས་ངན་སེལ་ཆེད་དམིགས་འཐབ་རྩོད་བྱ་བའི་འགོ་ཁྲིད་ཚན་ཆུང་གི་རྒྱ་སྐྱེད་གྲོས་ཚོགས་བསྡུས།
       སྤྱི་ཟླ8པའི་ཚེས6ཉིན། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ནག་འཇོམས་ངན་སེལ་ཆེད་དམིགས་འཐབ་རྩོད་བྱ་བའི་འགོ་ཁྲིད་ཚན་ཆུང་གི་རྒྱ་སྐྱེད་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་གསུམ་པ་ཟི་ལིང་ནས་བསྡུས་ཤིང་། ཞིང་ཆེན་ཏང་ཨུའི་ཧྲུའུ་...
  རྩོམ་པ་པོ།: མི་གསལ། དུས་ཚོད།: 2018-08-07 ཀློག་གྲངས།: 32 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་དྲ་ལམ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་གྱིས་རྩ་ཁྲིམས་དྲིལ་སྒྲོག་དགོན་སྡེ་རུ་སྐྱོད་པའི་བྱ་འགུལ་སྤེལ་བ། མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་གྱིས་རྩ་ཁྲིམས་དྲིལ་སྒྲོག་དགོན་སྡེ་རུ་སྐྱོད་པའི་བྱ་འགུལ་སྤེལ་བ། 2018-05-04

 • མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་གྱིས་རྩ་ཁྲིམས་དྲིལ་སྒྲོག་དགོན་སྡེ་རུ་སྐྱོད་པའི་བྱ་འགུལ་སྤེལ་བ།
       སྤྱི་ཟླ4པའི་ཚེས26ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོར། མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཨུའི་འཐབ་སྒྲིལ་པུའུ་དང་། ཁུལ་ཁྲིམས་འཛིན་ཅུའུ། གསེར་ཆེན་རྗོང་ནང་བསྟན་མཐུན་ཚོགས་བཅས་ཀྱིས་གྲུབ་པའི་སྒྲོག་འགྲེལ་ཚོགས་པ་གསེར་ཆེན་རྫོ...
  རྩོམ་པ་པོ།: ཚེ་རིང་འབུམ། དུས་ཚོད།: 2018-05-04 ཀློག་གྲངས།: 120 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • རྒྱལ་ཡོངས་དམངས་ཆེན་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་དང་པོ་ཚོགས་འགོ་བརྩམས། རྒྱལ་ཡོངས་དམངས་ཆེན་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་དང་པོ་ཚོགས་འགོ་བརྩམས། 2018-03-07

 • རྒྱལ་ཡོངས་དམངས་ཆེན་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་དང་པོ་ཚོགས་འགོ་བརྩམས།
       སྤྱི་ཟླ3པའི་ཚེས5ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོར། རྒྱལ་ཡོངས་དམངས་ཆེན་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་དང་པོ་མི་དམངས་ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོའི་ནང་ཚོགས་འགོ་བརྩམས་པ་དང་། ཞི་ཅིན་ཕིང་དང་ལིས་ཁི་ཆང་། ཀྲང་ཏི...
  རྩོམ་པ་པོ།: མི་གསལ། དུས་ཚོད།: 2018-03-07 ཀློག་གྲངས།: 84 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་དྲ་ལམ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • “རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག”གི་གྲོས་འགོ་བཏོན་པའི་ལོ་ངོ་ལྔའི་རིང་། བོད་ལྗོངས་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་མཉམ་འདྲེས་བྱས་པ། “རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག”གི་གྲོས་འགོ་བཏོན་པའི་ལོ་ངོ་ལྔའི་རིང་། བོད་ལྗོངས་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་མཉམ་འདྲེས་བྱས་པ། 2018-03-07

 • “རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག”གི་གྲོས་འགོ་བཏོན་པའི་ལོ་ངོ་ལྔའི་རིང་། བོད་ལྗོངས་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་མཉམ་འདྲེས་བྱས་པ།
  “རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག”གི་གྲོས་འགོ་བཏོན་པའི་ལོ་ངོ་ལྔའི་རིང་། བོད་ལྗོངས་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་མཉམ་འདྲེས་བྱས་པ་ཡིན་ནམ།      སྤྱི་ཟླ3པའི་ཚེས4ཉིན། སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་དམངས་འཐུས...
  རྩོམ་པ་པོ།: བཀྲ་རྒྱལ་གྱིས་བསྒྱུར། དུས་ཚོད།: 2018-03-07 ཀློག་གྲངས།: 14 རྩོམ་ཁུངས།: ཀྲུང་གོའི་བོད་ལྗོངས་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • ཟི་ཁྲོན་མི་དམངས་འཐུས་མི་བན་ཁོ་ཡིས་རྒྱལ་མོ་ཚ་བ་རོང་གི་སྐད་གཉིས་སློབ་གསོའི་གནད་དོན་ཐད་གྲོས་གཞི་བཏོན། ཟི་ཁྲོན་མི་དམངས་འཐུས་མི་བན་ཁོ་ཡིས་རྒྱལ་མོ་ཚ་བ་རོང་གི་སྐད་གཉིས་སློབ་གསོའི་གནད་དོན་ཐད་གྲོས་གཞི་བཏོན། 2018-02-01

 • ཟི་ཁྲོན་མི་དམངས་འཐུས་མི་བན་ཁོ་ཡིས་རྒྱལ་མོ་ཚ་བ་རོང་གི་སྐད་གཉིས་སློབ་གསོའི་གནད་དོན་ཐད་གྲོས་གཞི་བཏོན།
       སྤྱི་ཟླ1པོའི་ཚེས30ཉིན། “སློབ་གསོའི་ལས་དོན་སྔོན་ལ་འཕེལ་རྒྱས”དང“སློབ་གསོ་དེང་རབས་ཅན་དུ་མགྱོགས་མྱུར་གྱིས་སྒྱུར་བ”། “སློབ་གསོའི་སྟོབས་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་འཛུ...
  རྩོམ་པ་པོ།: མི་གསལ། དུས་ཚོད།: 2018-02-01 ཀློག་གྲངས།: 80 རྩོམ་ཁུངས།: ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...

  {ཤོག་ངོས་མི་དབྱེ་བ(མནན་ཏེ་ཆ་འཕྲིན་འདི་སྦས་ཆོག)}!