སྡེབ་ངོས་རྩོམ་ཡིག་ཀློག་ཐབས།
དཀར་རིལ་མནན་ཏེ་རིགས་དབྱེ་ལ་ལྟ་བ།
མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་གྱི་སྐབས་བཞི་བའི་བོད་པའི་རྒྱན་གོས་རིག་གནས་སྒྱུ་རྩལ་དུས་ཆེན་སྤེལ།
རྩོམ་པ་པོ། ལྷ་ཚེ། རྩོམ་སྒྲིག་པ། Lhamo དུས་ཚོད། 2019-8-20 16:19:00 རྩོམ་ཁུངས། མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། ཀློག་གྲངས།
 
མདོ་འཛིན་པ།
     སྤྱི་ཟླ8པའི་ཚེས20ཉིན། མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་གྱི་སྐབས་བཞི་བའི་བོད་པའི་རྒྱན་གོས་རིག་གནས་སྒྱུ་རྩལ་དུས་ཆེན་དང་བོད་པའི་རྒྱན་གོས་འགྲེམ་སྟོན་སྤྲོ་ཚོགས་དེ་མཚོ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གསེར་ཆེན་རྫོང་ཆབ་ཆ་གྲོང་རྡལ་གྱི་མཁར་བྱང་རིག་གནས་སྨྱན་བྱད་ལྟེ་གནས་སུ་བསྡུས།
     བོད་རིགས་ནི་བོད་ལྗོངས་དང་སི་ཁྲོན། མཚོ་སྔོན། ཀན་སུའུ། ཡུན་ནན་སོགས་ས་ཁུལ་དུ་འདུས་ཤིང་། བོད་རིགས་རྒྱན་གོས་ལ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དུས་ཡུན་རིང་ལ། ནང་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། བོད་རིགས་མི་དམངས་ཀྱིས་དུས་ཡུན་རིང་བོའི་ངལ་རྩོལ་བྱ་བའི་གོ་རིམ་ཁྲོད་ཆེས་འོད་སྟོང་ལྡན་པའི་གྲུབ་ཆ་ཞིག་ཡིན།

རྔ་བ་ས་ཁུལ་གྱི་རྒྱན་གོས།

བྲག་དཀར་རྫོང་གི་རྒྱན་གོས།

མང་རྫོང་གི་རྒྱན་གོས།

མང་རྫོང་གི་རྒྱན་གོས།

ཀན་ལྷོའི་རྒྱན་གོས།

ཀན་ལྷོའི་རྒྱན་གོས།

ཀན་ལྷོའི་རྒྱན་གོས།

ཁྲི་ཀ་རྫོང་གི་རྒྱན་གོས།

ཁྲི་ཀ་རྫོང་གི་རྒྱན་གོས།

གཅན་ཚ་ས་ཁུལ་གྱི་རྒྱན་གོས།

ཁྲི་ཀ་རྫོང་གི་རྒྱན་གོས།

འབའ་རྫོང་གི་རྒྱན་གོས།

འབའ་རྫོང་གི་རྒྱན་གོས།

འབའ་རྫོང་གི་རྒྱན་གོས།

འབའ་རྫོང་གི་རྒྱན་གོས།

འདི་རུ་དཔྱད་བརྗོད་འཇོག་པའམ་ཡང་ན་དཔྱད་བརྗོད་ལ་གཟིགས་ཆོག
དཔྱད་འཇོག་ཤོག་ངོས་ཕབ་བཞིན་པ།
正在加载评论列表...