དཀར་རིལ་མནན་ཏེ་རིགས་དབྱེ་ལ་ལྟ་བ།
 • ཆོས་དབྱིངས་སྐྱིད་ཀྱིས་ཡང་བསྐྱར་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཨང་དང་པོ་བླངས། ཆོས་དབྱིངས་སྐྱིད་ཀྱིས་ཡང་བསྐྱར་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཨང་དང་པོ་བླངས། 2019-11-12

 • ཆོས་དབྱིངས་སྐྱིད་ཀྱིས་ཡང་བསྐྱར་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཨང་དང་པོ་བླངས།
        2019ལོའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་མཆོང་རྒྱུག་འཕེན་གསུམ་ལྷན་ཚོགས་འཛམ་གླིང་འགྲན་སྡུར་གྱི་ལོ་འཁོར་མོའི་སྤྱིའི་ཨང་རིམ་ལས་ཆོས་དབྱིངས་སྐྱིད་ལ་སྐྱེས་མའི་ཚན་ཆུང་གི་ལོ་འཁོར་མོའི་ཨང་དང་པོ་ཐོབ། ཆོས་དབ...
  རྩོམ་པ་པོ།: མི་གསལ། དུས་ཚོད།: 2019-11-12 ཀློག་གྲངས།: 56 རྩོམ་ཁུངས།: ཨ་མདོ་སྨྱན་གསར། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • ཐེམ་ཆེན་རྫོང་གི་པར་བ་པའོ་ཡུང་ཆིན་གྱི་རི་དྭགས་འདྲ་པར《ཝ་འཕྱི་ཁ་སྤྲོད》ལ་འཛམ་གླིང་གི་བྱ་དགའ་ཨང1པོ་ཐོབ། ཐེམ་ཆེན་རྫོང་གི་པར་བ་པའོ་ཡུང་ཆིན་གྱི་རི་དྭགས་འདྲ་པར《ཝ་འཕྱི་ཁ་སྤྲོད》ལ་འཛམ་གླིང་གི་བྱ་དགའ་ཨང1པོ་ཐོབ། 2019-11-08

 • ཐེམ་ཆེན་རྫོང་གི་པར་བ་པའོ་ཡུང་ཆིན་གྱི་རི་དྭགས་འདྲ་པར《ཝ་འཕྱི་ཁ་སྤྲོད》ལ་འཛམ་གླིང་གི་བྱ་དགའ་ཨང1པོ་ཐོབ།
        2019ལོའི་ཟླ10བའི་ཚེས15ཉིན(དབྱིན་ཇིའི་དུས་ཚོད)WPYའགྲན་སྡུར་ལས་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་པ་ལྟར་ན། 2019ལོའི་ལོ་འཁོར་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་པར་ལེན་མཁན་པོའི་བྱ་དགའ་དེ་ཀྲུང་གོའི་པར་བ་པའོ་ཡུང་ཆིན་ལ་གན...
  རྩོམ་པ་པོ།: དོན་ཚེས། དུས་ཚོད།: 2019-11-08 ཀློག་གྲངས།: 71 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • མཚོ་སྔོན་ཡུལ་ཤུལ་གྱིས་མཚོ་སྔོན་མཐོ་སྒང་གི་རྡོ་བརྐོས་རིག་གནས་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་རྒྱུ། མཚོ་སྔོན་ཡུལ་ཤུལ་གྱིས་མཚོ་སྔོན་མཐོ་སྒང་གི་རྡོ་བརྐོས་རིག་གནས་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་རྒྱུ། 2019-11-06

 • མཚོ་སྔོན་ཡུལ་ཤུལ་གྱིས་མཚོ་སྔོན་མཐོ་སྒང་གི་རྡོ་བརྐོས་རིག་གནས་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་རྒྱུ།
  མཚོ་སྔོན་ཡུལ་ཤུལ་གྱིས་མཚོ་སྔོན་མཐོ་སྒང་གི་རྡོ་བརྐོས་རིག་གནས་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་རྒྱུ།      སྤྱི་ཟླ11པའི་ཚེས4ཉིན་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་གསལ།  《མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཡུལ་ཤུལ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ...
  རྩོམ་པ་པོ།: མི་གསལ། དུས་ཚོད།: 2019-11-06 ཀློག་གྲངས།: 50 རྩོམ་ཁུངས།: ཀྲུང་དབྱང་རླུང་འཕྲིན་ལས་ཁུངས། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • ལྷ་སའི་མཁར་གྲོང་ཁུལ་རིག་གནས་ཡུལ་སྐོར་ཅུས་ཤུལ་བཞག་རིག་གནས་རྒྱུན་འཛིན་པའི་གསེབ་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭ་བསྡུས། ལྷ་སའི་མཁར་གྲོང་ཁུལ་རིག་གནས་ཡུལ་སྐོར་ཅུས་ཤུལ་བཞག་རིག་གནས་རྒྱུན་འཛིན་པའི་གསེབ་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭ་བསྡུས། 2019-11-05

 • ལྷ་སའི་མཁར་གྲོང་ཁུལ་རིག་གནས་ཡུལ་སྐོར་ཅུས་ཤུལ་བཞག་རིག་གནས་རྒྱུན་འཛིན་པའི་གསེབ་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭ་བསྡུས།
  ལྷ་སའི་མཁར་གྲོང་ཁུལ་གྱི་རིག་གནས་ཡུལ་སྐོར་ཅུས་ཤུལ་བཞག་རིག་གནས་རྒྱུན་འཛིན་པའི་གསེབ་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭ་བསྡུས།       ཉེ་ལམ། ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་རིག་གནས་དང་ཡུལ་སྐོར་ཅུས་སྤེལ་བའི2019ལོའི་མཁར་གྲོང་ག...
  རྩོམ་པ་པོ།: ཨོ་རྒྱན་དོན་འགྲུབ། དུས་ཚོད།: 2019-11-05 ཀློག་གྲངས།: 59 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • རྒྱུན་འཛིན་པ་ནམ་མཁའ་ཡིས་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་བོད་སྤོས་ལག་ཤེས་བཟོ་རྩལ་རྒྱུན་འཛིན་བྱས། རྒྱུན་འཛིན་པ་ནམ་མཁའ་ཡིས་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་བོད་སྤོས་ལག་ཤེས་བཟོ་རྩལ་རྒྱུན་འཛིན་བྱས། 2019-10-31

 • རྒྱུན་འཛིན་པ་ནམ་མཁའ་ཡིས་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་བོད་སྤོས་ལག་ཤེས་བཟོ་རྩལ་རྒྱུན་འཛིན་བྱས།
  མཚོ་སྔོན་ཡུལ་ཤུལ་གྱི་གཟུགས་འདས་ཤུལ་བཞག་རིག་གནས་རྒྱུན་འཛིན་པ་ནམ་མཁའ་ཡིས་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་བོད་སྤོས་ལག་ཤེས་བཟོ་རྩལ་རྒྱུན་འཛིན་བྱས་པ།       ཉེ་ཆར། པེ་ཅིང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཡུལ་སྐོར་ཚོང་ཟོག་དང་ཡུ...
  རྩོམ་པ་པོ།: པད་མ་རྒྱལ་གྱིས་བསྒྱུར། དུས་ཚོད།: 2019-10-31 ཀློག་གྲངས།: 627 རྩོམ་ཁུངས།: ཀྲུང་གོའི་བོད་ལྗོངས་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • ཀྲུང་ཉིའི་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་གྲོས་ཚོགས་འདུ་སྐབས་བཞི་པ་པེ་ཅིང་དུ་འཚོགས། ཀྲུང་ཉིའི་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་གྲོས་ཚོགས་འདུ་སྐབས་བཞི་པ་པེ་ཅིང་དུ་འཚོགས། 2019-10-31

 • ཀྲུང་ཉིའི་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་གྲོས་ཚོགས་འདུ་སྐབས་བཞི་པ་པེ་ཅིང་དུ་འཚོགས།
        སྤྱི་ཟླ10བའི་ཚེས26ཉིན། ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཀྱིས་གཙོ་སྒྲུབ་དང་ཉི་ཧོང་ལུང་ཀུའུ་སློབ་ཆེན་གྱིས་རོགས་སྒྲུབ་བྱས་པའི་ཀྲུང་གོ་དང་ཉི་ཧོང་གི་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་གྲོས་ཚོགས་འདུ...
  རྩོམ་པ་པོ།: མི་གསལ། དུས་ཚོད།: 2019-10-31 ཀློག་གྲངས།: 28 རྩོམ་ཁུངས།: མི་དམངས་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་སྨན་པ་ཆེན་མོ་ཉི་མ་ལ་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྲུང་ལུགས་གསོ་རིག་ཕུལ་བྱུང་མཛད་རྗེས་ཀྱི་བྱ་དགའ་ཐོབ་པ། རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་སྨན་པ་ཆེན་མོ་ཉི་མ་ལ་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྲུང་ལུགས་གསོ་རིག་ཕུལ་བྱུང་མཛད་རྗེས་ཀྱི་བྱ་དགའ་ཐོབ་པ། 2019-10-30

 • རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་སྨན་པ་ཆེན་མོ་ཉི་མ་ལ་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྲུང་ལུགས་གསོ་རིག་ཕུལ་བྱུང་མཛད་རྗེས་ཀྱི་བྱ་དགའ་ཐོབ་པ།
        སྤྱི་ཟླ10བའི་ཚེས25ཉིན། རྒྱལ་ཡོངས་ཀྲུང་ལུགས་གསོ་རིག་ཚོགས་ཆེན་པེ་ཅིན་དུ་འཚོགས་ཤིང་། ཚོགས་འདུའི་ཐོག་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་མཛུབ་སྟོན་གལ་ཆེན་དང་ལི་ཁེ་ཆིང་གི་མཆན་འགོད་མཛུབ་སྟོན་བརྒྱུད་བསྒྲགས་...
  རྩོམ་པ་པོ།: མི་གསལ། དུས་ཚོད།: 2019-10-30 ཀློག་གྲངས།: 124 རྩོམ་ཁུངས།: ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • རྒྱལ་ཡོངས་ཐུ་བྷོད་སྙན་ངག་མཁན་པོ་དང་བོད་རྒྱ་སྐད་གཉིས་སྙན་ངག་འགྲན་ཚོགས་སྐབས་གསུམ་པ་བསྡུས། རྒྱལ་ཡོངས་ཐུ་བྷོད་སྙན་ངག་མཁན་པོ་དང་བོད་རྒྱ་སྐད་གཉིས་སྙན་ངག་འགྲན་ཚོགས་སྐབས་གསུམ་པ་བསྡུས། 2019-10-28

 • རྒྱལ་ཡོངས་ཐུ་བྷོད་སྙན་ངག་མཁན་པོ་དང་བོད་རྒྱ་སྐད་གཉིས་སྙན་ངག་འགྲན་ཚོགས་སྐབས་གསུམ་པ་བསྡུས།
       ཉེ་དུས།  ཀྲུང་གུང་འཕྱོངས་རྒྱས་རྫོང་ཨུད་དང་རྫོང་སྲིད་གཞུང་། བོད་ལྗོངས་མཆོག་ནོར་སྨྱན་སྦྱོར་ཚད་ཡོད་ཀུང་ཟི་བཅས་ཀྱིས་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་རྩོམ་རིག་སྒྱུ་རྩལ་ལས་རིགས་མཉམ་འབྲེལ་ལྷན་ཚོ...
  རྩོམ་པ་པོ།: མི་གསལ། དུས་ཚོད།: 2019-10-28 ཀློག་གྲངས།: 147 རྩོམ་ཁུངས།: བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་དྲ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • པདྨ་ཚེ་བརྟན་ལ་ཅི་ཀ་སྒོ་རྒྱལ་སྤྱིའི་གློག་བརྙན་དུས་ཆེན་གྱི་ཕུལ་བྱུང་འཁྲབ་གཞུང་རྩེ་གྲའི་བྱ་དགའ་ཐོབ། པདྨ་ཚེ་བརྟན་ལ་ཅི་ཀ་སྒོ་རྒྱལ་སྤྱིའི་གློག་བརྙན་དུས་ཆེན་གྱི་ཕུལ་བྱུང་འཁྲབ་གཞུང་རྩེ་གྲའི་བྱ་དགའ་ཐོབ། 2019-10-28

 • པདྨ་ཚེ་བརྟན་ལ་ཅི་ཀ་སྒོ་རྒྱལ་སྤྱིའི་གློག་བརྙན་དུས་ཆེན་གྱི་ཕུལ་བྱུང་འཁྲབ་གཞུང་རྩེ་གྲའི་བྱ་དགའ་ཐོབ།
  པདྨ་ཚེ་བརྟན་ལགས་བྱ་འགུལ་ཡུལ་དངོས་སུ་ཕེབས།       སྤྱི་ལོ2019ལོའི་པེ་ཅིན་གྱི་དུས་ཚོད་ཟླ10ཚེས26ཉིན(ཨ་རིའི་ཅི་ཀ་སྒོའི་ས་གནས་ཀྱི་དུས་ཚོད་ཟླ10ཚེས25ཉིན་གྱི་དགོང་མོའི་ཆུ་ཚོད8སྟེང)། ཅི་ཀ་སྒོ་...
  རྩོམ་པ་པོ།: མི་གསལ། དུས་ཚོད།: 2019-10-28 ཀློག་གྲངས།: 128 རྩོམ་ཁུངས།: པདྨ་ཚེ་བརྟན་འཕྲིན་སྟེགས། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • བོད་ལྗོངས་ཐང་གའི་སྒྱུ་རྩལ་དངོས་མང་སྟོན་ཚོགས་སྐབས་དགུ་བའི་རྩལ་འགྲན་ཆེན་མོ་སྤེལ་བ། བོད་ལྗོངས་ཐང་གའི་སྒྱུ་རྩལ་དངོས་མང་སྟོན་ཚོགས་སྐབས་དགུ་བའི་རྩལ་འགྲན་ཆེན་མོ་སྤེལ་བ། 2019-10-25

 • བོད་ལྗོངས་ཐང་གའི་སྒྱུ་རྩལ་དངོས་མང་སྟོན་ཚོགས་སྐབས་དགུ་བའི་རྩལ་འགྲན་ཆེན་མོ་སྤེལ་བ།
  བོད་ལྗོངས་སུ་ལྷ་སྐུ་འབྲི་བའི་འགྲན་བསྡུར་སྤེལ་བ།      སྤྱི་ཟླ10བའི་ཚེས23ཉིན། བོད་ལྗོངས་ཀྱི་ས་གནས་ཁག་གི་ལྷ་བ100ལྷག་ཙམ་བོད་ལྗོངས་ཐང་གའི་གླིང་དུ་འཛོམས་ཏེ་བོད་ལྗོངས་ཐང་གའི་སྒྱུ་རྩལ་དངོས་མ...
  རྩོམ་པ་པོ།: མི་གསལ། དུས་ཚོད།: 2019-10-25 ཀློག་གྲངས།: 26 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
  共260页第1页首页ཤོག་ངོས་གོང་མ།上十页12345678910下十页ཤོག་ངོས་འོག་མ།尾页

  {ཤོག་ངོས་མི་དབྱེ་བ(མནན་ཏེ་ཆ་འཕྲིན་འདི་སྦས་ཆོག)}!