མཚོ་སྔོན་པོའི་བརྙན་གཟུགས་དྲ་ངོས།

ཆོལ་གསུམ་བོད་ཀྱི་བླ་མཚོ། མདོ་སྨད་ས་ཡི་ཐིག་ལེ།
ཡིག་སྒམ།:tougao@amdotibet.com
གནས་ཡུལ་སྣེ་སྟོན།
གཙོ་ངོས། >> བརྙན་གཟུགས་ས་ཚུགས། >> གློག་བརྙན་འགུལ་རིས།>> བྱ་རའི་དྲ་ངོས།