དཀར་རིལ་མནན་ཏེ་རིགས་དབྱེ་ལ་ལྟ་བ།
གཙོ་ངོས། >> སྣོད་བཅུད་བཀོད་པ། >> སྐྱེ་ཁམས་སྲུང་སྐྱོང་།
 • ༄༅།། བོད་ལྗོངས་ཀྱི་རི་སྐྱེ་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་གྲངས་ཀ་མངོན་གསལ་སྒོས་ཇེ་མང་དུ་སོང་བ། ༄༅།། བོད་ལྗོངས་ཀྱི་རི་སྐྱེ་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་གྲངས་ཀ་མངོན་གསལ་སྒོས་ཇེ་མང་དུ་སོང་བ། 2008-05-04

 • ༄༅།། བོད་ལྗོངས་ཀྱི་རི་སྐྱེ་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་གྲངས་ཀ་མངོན་གསལ་སྒོས་ཇེ་མང་དུ་སོང་བ།
      བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ཅུའུ་ཡིས་མཚམས་སྦྱོར་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་ལྟར་ན། ཀྲུང་གོ་སྲིད་གཞུང་གིས་རི་དྭགས་གཙོད་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པ་དང་མཐོ་སྒང་གི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པའི་མ་དང...
  རྩོམ་པ་པོ།: ཚེ་རིང་སྒྲོལ་མས་སྒྱུར། དུས་ཚོད།: 2008-05-04 ཀློག་གྲངས།: 17 རྩོམ་ཁུངས།: མཚཽ་སྔོན་བོད་སྐད་བརྙན་འཕྲིན་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • མཚོ་སྔོན་གྱིས་རང་བྱུང་ཁམས་སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁུལ་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་པ། མཚོ་སྔོན་གྱིས་རང་བྱུང་ཁམས་སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁུལ་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་པ། 2008-05-04

 • མཚོ་སྔོན་གྱིས་རང་བྱུང་ཁམས་སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁུལ་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་པ།
        མཚོ་སྔོན་ནི་རྒྱལ་ཡོངས་ནས་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་མང་པོའི་ཞིང་ཆེན་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་ལ། ལོ་མང་པོའི་རིང་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་མྱུར་སྐྱོབ་དང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པའི་ཤུགས་ཚད་ཇེ་ཆེར...
  རྩོམ་པ་པོ།: མི་གསལ། དུས་ཚོད།: 2008-05-04 ཀློག་གྲངས།: 14 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • རྨ་འབྲི་རྫ་གསུམ་ཆུ་བོའི་འབྱུང་ཡུལ་དུ་སྐྱེ་ཁམས་ཁ་གསབ་ཚོད་ལྟ་ས་ཁུལ་འཛུགས་རྒྱུ་ཡིན་པ། རྨ་འབྲི་རྫ་གསུམ་ཆུ་བོའི་འབྱུང་ཡུལ་དུ་སྐྱེ་ཁམས་ཁ་གསབ་ཚོད་ལྟ་ས་ཁུལ་འཛུགས་རྒྱུ་ཡིན་པ། 2008-05-03

 • རྨ་འབྲི་རྫ་གསུམ་ཆུ་བོའི་འབྱུང་ཡུལ་དུ་སྐྱེ་ཁམས་ཁ་གསབ་ཚོད་ལྟ་ས་ཁུལ་འཛུགས་རྒྱུ་ཡིན་པ།
     རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གིས་མཚོ་སྔོན་རྨ་འབྲི་རྫ་གསུམ་ཆུ་བོའི་འབྱུང་ཡུལ་དང་མཚོ་སྔོན་པོའི་འབབ་རྒྱུད་སོགས་ཀྱི་སྐྱེ་ཁམས་ཁུལ་གཙོ་བོ་རྣམས་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་དང་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་པར་ཤུགས་སྣོན་པ་དང་། མགྱོ...
  རྩོམ་པ་པོ།: མི་གསལ། དུས་ཚོད།: 2008-05-03 ཀློག་གྲངས།: 17 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་རྒྱང་སྒྲོག་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
  共25页第25页首页ཤོག་ངོས་གོང་མ།上十页25下十页ཤོག་ངོས་འོག་མ།尾页

  {ཤོག་ངོས་མི་དབྱེ་བ(མནན་ཏེ་ཆ་འཕྲིན་འདི་སྦས་ཆོག)}!