དཀར་རིལ་མནན་ཏེ་རིགས་དབྱེ་ལ་ལྟ་བ།
གཙོ་ངོས། >> ལོ་རྒྱུས་སྤྱི་དོན། >> རྣམ་ཐར་རྟོགས་བརྗོད།
 • རྒྱལ་དབང་བཅུ་བཞི་པའི་ཚེ་སྟོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང༌བོད་འབངས་བཅིངས་འགྲོལ་ཐོབ་ཚུལ། (དང་པོ) རྒྱལ་དབང་བཅུ་བཞི་པའི་ཚེ་སྟོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང༌བོད་འབངས་བཅིངས་འགྲོལ་ཐོབ་ཚུལ། (དང་པོ) 2009-09-11

 • རྒྱལ་དབང་བཅུ་བཞི་པའི་ཚེ་སྟོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང༌བོད་འབངས་བཅིངས་འགྲོལ་ཐོབ་ཚུལ། (དང་པོ)
    རྒྱལ་བ་སྐུ་འཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ནི་འཇམ་དཔལ་ངག་དབང་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ཡིན་ལ།  ཁོང་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཤིང་ཕག་སྤྱི་ལོ༡༩༣༥ལ་མདོ་སྨད་སྐུ་འབུམ་ཉེ་འདབས་སྟག་འཚེར་ཞེས་པའི་སར་ཡབ་ཆོ་ཆ...
  རྩོམ་པ་པོ།: རྒྱལ་མོ་འབྲུག་པ། དུས་ཚོད།: 2009-09-11 ཀློག་གྲངས།: 355 རྩོམ་ཁུངས།: རྒྱལ་བ་སྐུ་འཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ནི་འཇམ་དཔལ་ངག་དབང་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ཡིན་ལ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • རྒྱལ་དབང་བཅུ་བཞི་པའི་ཚེ་སྟོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང༌བོད་འབངས་བཅིངས་འགྲོལ་ཐོབ་ཚུལ། (གཉིས་པ) རྒྱལ་དབང་བཅུ་བཞི་པའི་ཚེ་སྟོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང༌བོད་འབངས་བཅིངས་འགྲོལ་ཐོབ་ཚུལ། (གཉིས་པ) 2009-09-11

 • རྒྱལ་དབང་བཅུ་བཞི་པའི་ཚེ་སྟོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང༌བོད་འབངས་བཅིངས་འགྲོལ་ཐོབ་ཚུལ། (གཉིས་པ)
    རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ས་བྱི་སྦྱི་ལོ༡༩༤༨ལ་ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་གིས་དབུ་ཁྲིད་པའི་ཀྲུང་གོ་མི་དམངས་བཅིངས་འགྲོལ་དམག་གིས་གོ་མིན་ཏང་ལོག་སྤྱོད་སྲིང་གཞུང་གི་ས་ཡ་བརྒྱད་ཀྱི་གཞུང་དམག་རྩ་གཏོར་བྱེད་བཞིན་པར་རྒྱལ...
  རྩོམ་པ་པོ།: རྒྱལ་མོ་འབྲུག་པ། དུས་ཚོད།: 2009-09-11 ཀློག་གྲངས།: 131 རྩོམ་ཁུངས།: རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ས་བྱི་སྦྱི་ལོ༡༩༤༨ལ་ཀྲུང་ རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་སྐབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས།(དང་པོ) རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་སྐབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས།(དང་པོ) 2009-09-10

 • རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་སྐབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས།(དང་པོ)
      རྒྱལ་དབང་སྐུ་འཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་ནི་ངག་དབང་བློ་བཟང་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོ་ཡིན་ལ།  ཁོང་རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་བའི་མེ་བྱི་སྤྱི་ལོ༡༨༧༦ལ་བོད་དབུས་ཤར་དྭགས་སྨད་ཁུལ་གྱི་གླང་མདུན་ཞེས་པའི་སར་ཡབ་ཀུན་དགའ་རིན...
  རྩོམ་པ་པོ།: རྒྱལ་མོ་འབྲུག་པ། དུས་ཚོད།: 2009-09-10 ཀློག་གྲངས།: 766 རྩོམ་ཁུངས།: རྒྱལ་དབང་སྐུ་འཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་ནི་ངག་དབང་བློ་བཟང་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོ་ཡིན་ལ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་སྐབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས།(གཉིས་པ) རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་སྐབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས།(གཉིས་པ) 2009-09-10

 • རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་སྐབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས།(གཉིས་པ)
    གཉིས་པ།  ཕྱི་དགྲ་ནང་དགྲ་བྱུང་སྟེ་ཡུལ་གཞན་ཉེན་གཡོལ་མཛད་པའི་ཚུལ་ནི།  དེ་ལྟར་སྐབས་དེར་བོད་ལ་ཕྱིའི་བཙན་འཛུལ་གྱིས་དམག་འཁྲུག་རྒྱག་པའི་དུས་འགག་གི་ཚེ་ནའང་བོད་ཀྱི་གཏམ་ལ་ནང་བཀྲ་མི་ཤིས་ན་ཕྱིའི་ད...
  རྩོམ་པ་པོ།: རྒྱལ་མོ་འབྲུག་པ། དུས་ཚོད།: 2009-09-10 ཀློག་གྲངས།: 269 རྩོམ་ཁུངས།: གཉིས་པ། ཕྱི་དགྲ་ནང་དགྲ་བྱུང་སྟེ་ཡུལ་གཞན་ཉེན་གཡོལ་མཛད་ རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • རྒྱལ་དབང་སྐུ་འཕྲེང་བཅུ་གཉིས་པའི་སྐབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས། རྒྱལ་དབང་སྐུ་འཕྲེང་བཅུ་གཉིས་པའི་སྐབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས། 2009-09-10

 • རྒྱལ་དབང་སྐུ་འཕྲེང་བཅུ་གཉིས་པའི་སྐབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས།
    རྒྱལ་དབང་སྐུ་འཕྲེང་བཅུ་གཉིས་པ་ནི་ངག་དབང་བློ་བཟང་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་ཡིན་ལ།  ཁོང་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་མེ་འབྲུག་སྤྱི་ལོ༡༨༥༦ལ་བོད་དབུས་ལྷོ་ཁའི་འོལ་དགའ་རྫོང་ཕྱིའི་ཉེ་འདབས་སུ་ཡབ་ཕ...
  རྩོམ་པ་པོ།: རྒྱལ་མོ་འབྲུག་པ། དུས་ཚོད།: 2009-09-10 ཀློག་གྲངས།: 357 རྩོམ་ཁུངས།: རྒྱལ་དབང་སྐུ་འཕྲེང་བཅུ་གཉིས་པ་ནི་ངག་ རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • རྒྱལ་དབང་སྐུ་འཕྲེང་བཅུ་གཅིག་པའི་སྐབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས། རྒྱལ་དབང་སྐུ་འཕྲེང་བཅུ་གཅིག་པའི་སྐབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས། 2009-09-10

 • རྒྱལ་དབང་སྐུ་འཕྲེང་བཅུ་གཅིག་པའི་སྐབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས།
    རྒྱལ་དབང་སྐུ་འཕྲེང་བཅུ་གཅིག་པ་ནི་ངག་དབང་སྐལ་བཟང་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ་མཁས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་ཡིན་ལ།  ཁོང་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ས་ཁྱི་སྤྱི་ལོ༡༨༣༨ལ་མདོ་ཁམས་ཀྱི་ཆར་མི་ཉག་མགར་ཐར་བྱ་བར་ཡབ་ཚེ་དབང་དོན་གྲུབ་ད...
  རྩོམ་པ་པོ།: རྒྱལ་མོ་འབྲུག་པ། དུས་ཚོད།: 2009-09-10 ཀློག་གྲངས།: 100 རྩོམ་ཁུངས།: རྒྱལ་དབང་སྐུ་འཕྲེང་བཅུ་གཅིག་ རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • རྒྱལ་དང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བའི་སྐབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས། རྒྱལ་དང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བའི་སྐབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས། 2009-09-10

 • རྒྱལ་དང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བའི་སྐབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས།
    རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བ་ནི་ངག་དབང་བློ་བཟང་འཇམ་དཔལ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ་ཡིན་ལ།  ཁོང་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་མེ་བྱི་སྤྱི་ལོ༡༨༡༦ལ་མདོ་ཁམས་ཀྱི་ལི་ཐང་ཤོག་དྲུག་སྒྲོ་མདོངས་ཞེས་པར་ཡབ་བློ་བཟང་སྙན་གྲགས་དང་ཡུ...
  རྩོམ་པ་པོ།: རྒྱལ་མོ་འབྲུག་པ། དུས་ཚོད།: 2009-09-10 ཀློག་གྲངས།: 159 རྩོམ་ཁུངས།: རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བ་ནི་ངག་དབང་བློ་ རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་དགུ་བའི་སྐབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས། རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་དགུ་བའི་སྐབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས། 2009-09-09

 • རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་དགུ་བའི་སྐབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས།
    རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་དགུ་བ་ནི་བློ་བཟང་བསྟན་པའི་འབྱུང་གནས་ངག་དབང་ལུང་རྟོགས་རྒྱ་མཚོ་ཡིན་ལ།  ཁོང་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཤིང་གླང་སྤྱི་ལོ༡༨༠༥ལ་མདོ་ཁམས་སྨད་ཀྱི་འབྲི་ཆུའི་ཉེ་འགྲམ་ལྡན་མའི་ཡུལ་དུ་ཡབ་བསྟ...
  རྩོམ་པ་པོ།: རྒྱལ་མོ་འབྲུག་པ། དུས་ཚོད།: 2009-09-09 ཀློག་གྲངས།: 189 རྩོམ་ཁུངས།: རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་དགུ་བ་ནི་བློ་བཟང་བསྟན་པའི་འབྱུང་ རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བརྒྱད་པའི་སྐབས་ཀྱི་གནས་ཚུལ།(དང་པོ) རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བརྒྱད་པའི་སྐབས་ཀྱི་གནས་ཚུལ།(དང་པོ) 2009-09-08

 • རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བརྒྱད་པའི་སྐབས་ཀྱི་གནས་ཚུལ།(དང་པོ)
    རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བརྒྱད་པ་ནི་བློ་བཟང་བསྟན་པའི་དབང་ཕྱུག་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོ་ཡིན་ལ།  ཁོང་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ས་སྟག་སྤྱི་ལོ༡༧༥༨ལ་གཙང་གཡས་རུའི་ཐོབ་རྒྱལ་ཞེས་པར་ཡབ་བསོད་ནམས་དར་རྒྱས་དང་ཡུམ་ཕུན་ཚོགས་...
  རྩོམ་པ་པོ།: རྒྱལ་མོ་འབྲུག་པ། དུས་ཚོད།: 2009-09-08 ཀློག་གྲངས།: 278 རྩོམ་ཁུངས།: རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བརྒྱད་པ་ནི་བློ་བཟང་བསྟན་ རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བརྒྱད་པའི་སྐབས་ཀྱི་གནས་ཚུལ།(གཉིས་པ) རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བརྒྱད་པའི་སྐབས་ཀྱི་གནས་ཚུལ།(གཉིས་པ) 2009-09-07

 • རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བརྒྱད་པའི་སྐབས་ཀྱི་གནས་ཚུལ།(གཉིས་པ)
    རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཤིང་སྦྲུལ་སྤྱི་ལོ༡༧༨༥ཙམ་ལ་བལ་བོའི་གོར་ཁ་རྒྱལ་པོས་བོད་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱས་པས་གོར་བོད་བར་འཁྲུག་པ་ལངས་ཏེ་བོད་ཁའམ་ཡམ་བུ་དང་པར་ཏན།  སྦག་གོན་ཞེས་བལ་བོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཆེ་ཆུང་གསུམ་ཡོད་པ...
  རྩོམ་པ་པོ།: རྒྱལ་མོ་འབྲུག་པ། དུས་ཚོད།: 2009-09-07 ཀློག་གྲངས།: 503 རྩོམ་ཁུངས།: རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཤིང་སྦྲུལ་སྤྱི་ལོ༡༧༨༥ རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...

  {ཤོག་ངོས་མི་དབྱེ་བ(མནན་ཏེ་ཆ་འཕྲིན་འདི་སྦས་ཆོག)}!