གཉེན་སྟོན་དང་འབྲེལ་པའི་དར་བཤད་མེས་པོའི་ཞལ་རྒྱུན་བཞུགས།

གཉེན་སྟོན་དང་འབྲེལ་པའི་དར་བཤད་མེས་པོའི་ཞལ་རྒྱུན་བཞུགས།

བེའུ་ལུག་ལོ་སར།

བེའུ་ལུག་ལོ་སར།

གཞིས་ཀ་རྩེ་ས་ཁུལ་གྱི་སོ་ནམ་ལོ་སར་གྱི་རྣམ་པ་ཉམས་སུ་མྱོང་བ།

གཞིས་ཀ་རྩེ་ས་ཁུལ་གྱི་སོ་ནམ་ལོ་སར་གྱི་རྣམ་པ་ཉམས་སུ་མྱོང་བ།

བོད་ལྷམ།

བོད་ལྷམ།

མཛུབ་མོའི་ཐོག་གི་སྐོར་བྲོ་སྟེ་དཔལ་ཡུལ་མཛུབ་བྲོ།

མཛུབ་མོའི་ཐོག་གི་སྐོར་བྲོ་སྟེ་དཔལ་ཡུལ་མཛུབ་བྲོ།

ལེ་ཚན་གསར་སྤེལ།

ལེ་ཚན་འདིའི་གསར་སྤེལ་ནང་དོན། img

གཉེན་སྟོན་དང་འབྲེལ་པའི་དར་བཤད་མེས་པོའི་ཞལ་རྒ [དམངས་སྲོལ་ཞིབ་འཇུག] གཉེན་སྟོན་དང་འབྲེལ་པའི་དར་བཤད་མེས་པོའི་ཞལ་རྒྱུན། 2018-03-21

རང་རེ་བོད་ཀྱི་ཇ་ཆང་འོ་གསུམ་གྱི་བཤད་པ། [དམངས་སྲོལ་ཞིབ་འཇུག] རང་རེ་བོད་ཀྱི་ཇ་ཆང་འོ་གསུམ་གྱི་བཤད་པ། 2018-02-06

བེའུ་ལུག་ལོ་སར། [ཡུལ་སྲོལ་གོམས་གཤིས།] བེའུ་ལུག་ལོ་སར། 2018-01-24

གཞིས་ཀ་རྩེ་ས་ཁུལ་གྱི་སོ་ནམ་ལོ་སར་གྱི་རྣམ་པ་ཉ [སྲོལ་རྒྱུན་དུས་སྟོན།] གཞིས་ཀ་རྩེ་ས་ཁུལ་གྱི་སོ་ནམ་ལོ་སར་ལ་ཉམས་སུ་མྱོང་བ། 2018-01-19

བོད་ལྷམ། [རྒྱན་གོས་ཆ་ལུགས།] བོད་ལྷམ་གྱི་སྐོར་མཚམས་སྦྱོར་རགས་ཙམ་བྱེད་པ། 2018-01-18

མཛུབ་མོའི་ཐོག་གི་སྐོར་བྲོ་སྟེ་དཔལ་ཡུལ་མཛུབ་བ [ཡུལ་སྲོལ་གོམས་གཤིས།] མཛུབ་མོའི་ཐོག་གི་སྐོར་བྲོ་སྟེ་དཔལ་ཡུལ་མཛུབ་བྲོ། 2018-01-15

ཐོག་འགོག་པའི་སྲོལ་དར་ཚུལ་སྐོར་རགས་ཙམ་བརྗོད་པ [དམངས་སྲོལ་ཞིབ་འཇུག] ཐོག་འགོག་པའི་སྲོལ་དར་ཚུལ་སྐོར་རགས་ཙམ་བརྗོད་པ། 2018-01-05

འུར་བཏགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་བཤད་པ། [དམངས་སྲོལ་ཞིབ་འཇུག] འུར་བཏགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་བཤད་པ། 2018-01-04

དུར་ལམ་དང་གོར་མོའི་བོད་ཀྱི་བང་སོའི་པུར་སྒམ་ཚ [རྒྱན་གོས་ཆ་ལུགས།] བང་སོའི་པུར་སྒམ་ཚོན་ཁྲ་མར་བྲིས་པའི་བོད་ཀྱི་རྒྱན་གོས། 2017-12-15

སྤུ་ཧྲེང་ཁུལ་གྱི་རྒྱན་གོས་མི་རབས་བཅུ་ལྷག་ཙམ་ [རྒྱན་གོས་ཆ་ལུགས།] སྤུ་ཧྲེང་ཁུལ་གྱི་རྒྱན་གོས་མི་རབས་བཅུ་ལྷག་ཙམ་རྒྱུན་འཛིན་བྱས། 2017-11-30

ལྷ་བབས་དུས་ཆེན་དྲན་གསོ་དང་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུ [སྲོལ་རྒྱུན་དུས་སྟོན།] ལྷ་བབས་དུས་ཆེན་དྲན་གསོ་དང་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས། 2017-11-10

ཀྲུང་གོའི་རྒྱན་གོས་དུས་ཆེན་དུ་ཨ་ཅག་ལྷ་མོའི“ [རྒྱན་གོས་ཆ་ལུགས།] རྒྱན་གོས་དུས་ཆེན་དུ་ཨ་ཅག་ལྷ་མོའི“བོད་སྲོལ་གྱོན་ཆས་ཤོམ་སྟོན”། 2017-11-08

རྣམ་པ་མི་འདྲ་བའི་གཉེན་ཤོམ་དེ་གནས་མཆོག་ལྷ་སར་ [རྒྱན་གོས་ཆ་ལུགས།] རྣམ་པ་མི་འདྲ་བའི་གཉེན་ཤོམ་དེ་གནས་མཆོག་ལྷ་སར་སྤེལ། 2017-10-13

རྨ་ལྷོ་ཁུལ་གྱི་སྐབས་དང་པོའི་བོད་འགྱིག་རིག་གཞ [དམངས་སྲོལ་ཞིབ་འཇུག] རྨ་ལྷོ་ཁུལ་གྱི་བོད་འགྱིག་རིག་གཞུང་བགྲོ་ཚོགས་བསྡུས། 2017-09-25

ཨོ་རྒྱན་པད་ཞྭ་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས། [རྒྱན་གོས་ཆ་ལུགས།] ཨོ་རྒྱན་པད་ཞྭ་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས། 2017-07-19

རྨ་ལྷོ་ཁུལ་རེབ་གོང་ཡུལ་གྱི་དྲུག་པའི་ཀླུ་རོལ་ [སྲོལ་རྒྱུན་དུས་སྟོན།] རེབ་གོང་དྲུག་པའི་ཀླུ་རོལ་དུས་ཆེན་གྱི་མགོ་བརྩམས་པ། 2017-07-18

ཕ་ཡུལ་འབྲི་རྨོ་ཡུལ་གྱི་འབུམ་བསྐོར་དུས་ཆེན་གྱ [སྲོལ་རྒྱུན་དུས་སྟོན།] ཕ་ཡུལ་འབྲི་རྨོ་ཡུལ་གྱི་འབུམ་བསྐོར་དུས་ཆེན་གྱི་མཚམས་སྦྱོར་རབ་བསྡུས། 2017-06-20

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་གྱིས2017ལོའི་གཟུགས་འདས་ཤུལ་བཞག་ར [སྲོལ་རྒྱུན་དུས་སྟོན།] རིག་གནས་དང་རང་བྱུང་ཤུལ་བཞག་རིག་གནས་ཉིན་མོའི་བྱེད་སྒོ་སྤེལ། 2017-06-13

རིག་གནས་སྲུང་སྐྱོང་གཤིན་ས་རུ།  གནའ་བོའི་ཤེས་ [དམངས་སྲོལ་ཞིབ་འཇུག] རིག་གནས་སྲུང་སྐྱོང་གཤིན་ས་རུ། གནའ་བོའི་ཤེས་རབ་མེ་ཏོག་བཀྲ། 2017-03-29

ཐེམ་ཆེན་རྫོང་མི་རིགས་སློབ་འབྲིང་གཉིས་པས་བོང་ [ཡུལ་སྲོལ་གོམས་གཤིས།] ཐེམ་རྫོང་སློབ་འབྲིང་གཉིས་པས་བོང་སྟག་ཡུལ་གྱི་གཉེན་སྟོན་འཁྲབ་སྟོན་ལེགས་འགྲུབ་བྱས་པ། 2016-11-01

བོད་ཟླ5པའི་ཚེས15ཉིན་ཀརྨ་པ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེས་ས [སྲོལ་རྒྱུན་དུས་སྟོན།] འཛམ་གླིང་སྤྱི་བསང་ནི་ཀརྨ་པ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེས་སྲོལ་གཏད། 2016-07-19

བོད་ཀྱི་དུས་ཆེན་ཁག་མཚམས་སྦྱོར་མདོར་བསྡུས། [སྲོལ་རྒྱུན་དུས་སྟོན།] བོད་ཀྱི་དུས་ཆེན་ཁག་མཚམས་སྦྱོར་མདོར་བསྡུས། 2016-06-22

ལྷོ་པ་རིགས་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁེལ་འཐག་ལག་ [དམངས་སྲོལ་ཞིབ་འཇུག] ལྷོ་པ་རིགས་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁེལ་འཐག་ལག་རྩལ། 2016-06-08

ནག་ཆུའི་སྐྱེས་ཕོ་མོའི་རྒྱན་གོས་ངོ་སྤྲོད། [རྒྱན་གོས་ཆ་ལུགས།] ནག་ཆུའི་སྐྱེས་ཕོ་མོའི་རྒྱན་གོས་ངོ་སྤྲོད། 2016-03-29

བོད་ཀྱི་དུས་ཆེན་ཆེ་ཁག་འགའ། [སྲོལ་རྒྱུན་དུས་སྟོན།] བོད་ཀྱི་དུས་ཆེན་ཆེ་ཁག་འགའ་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས། 2016-03-21

བསང་གཏོང་མཁན་ཞིག་ལ་མཚོན་ན་ངེས་པར་དུ་དེའི་ཕན་ [དམངས་སྲོལ་ཞིབ་འཇུག] ལྷ་བསང་གཏོང་བའི་ཕན་ཡོན་དང་གཏོང་སྲོལ་ཤེས་དགོས། 2016-03-17

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཁྲི་ཀ་རྫོང་དུ2016ལོའི་ལོ་སར་གྱི་ [རྒྱན་གོས་ཆ་ལུགས།] མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཁྲི་ཀ་རྫོང་དུ་ལོ་སར་གྱི་གྱོན་གོས་འཁྲབ་སྟོན་སྤེལ། 2016-02-24

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་མང་རའི་གཉེན་སྲོལ་ལས་གཉེན་བཤད། [ཡུལ་སྲོལ་གོམས་གཤིས།] མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་མང་རའི་གཉེན་སྲོལ་ལས་གཉེན་བཤད། 2016-02-06

མང་རའི་ཡུལ་གྱི་གཉེན་སྲོལ་ལས་ཇ་བཤད་ཀྱི་སྐོར། [ཡུལ་སྲོལ་གོམས་གཤིས།] མང་རའི་ཡུལ་གྱི་གཉེན་སྲོལ་ལས་ཇ་བཤད་ཀྱི་སྐོར། 2016-02-05

མང་ར་ཡུལ་གྱིས་གཉེན་སྲོལ་ལས་ཆང་བཤད། [ཡུལ་སྲོལ་གོམས་གཤིས།] མང་ར་ཡུལ་གྱིས་གཉེན་སྲོལ་ལས་ཆང་བཤད། 2016-02-04

མག་ལྕུག་བཅིངས་བ། [ཡུལ་སྲོལ་གོམས་གཤིས།] མང་ར་ཡུལ་གྱི་གཉེན་སྲོལ་ལས་མག་ལྕུག་བཅིངས་བ། 2016-02-03

སྤུས་ཀ་ལེགས་ཤིང་མཛེས་ཉམས་དོད་པའི་བོད་ལྷམ། [རྒྱན་གོས་ཆ་ལུགས།] སྤུས་ཀ་ལེགས་ཤིང་མཛེས་ཉམས་དོད་པའི་བོད་ལྷམ། 2016-01-18

རྭ་སྒྲེང་ཁུ་བྱུག་མཆོད་པའི་དུས་ཆེན། [སྲོལ་རྒྱུན་དུས་སྟོན།] བོད་ཟླ་བཞི་བའི་ཚེས་གཅིག་ཉིན་རྭ་སྒྲེང་ཁུ་བྱུག་མཆོད་པ། 2015-12-30

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་མང་རའི་ཡུལ་གྱི་གཉེན་སྲོལ་ལས་མགྲོ [དམངས་སྲོལ་ཞིབ་འཇུག] མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་མང་རའི་གཉེན་སྲོལ་ལས་མགྲོན་བཅའ་བའི་སྐོར། 2015-12-16

གྲ་ནང་རྫོང་གི་སྐབས་དང་པོའི་སྣམ་བུ་རིག་གནས་དུ [སྲོལ་རྒྱུན་དུས་སྟོན།] གྲ་ནང་རྫོང་གི་སྐབས་དང་པོའི་སྣམ་བུ་རིག་གནས་དུས་ཆེན་སྤེལ། 2015-10-09

ཁམས་མི་ཉག་ཡུལ་གྱི་གཉེན་སྟོན་སྐབས་འཁྲབ་པའི་འག [དམངས་སྲོལ་ཞིབ་འཇུག] ཁམས་མི་ཉག་ཡུལ་གྱི་གཉེན་སྟོན་སྐབས་འཁྲབ་པའི་འགྲོ་བྲོ། 2015-09-27

མདོ་སྨད་རྡོ་སྦིས་ཡུལ་གྱི་དམངས་ཁྲོད་རོལ་རྩེད་ [དམངས་སྲོལ་ཞིབ་འཇུག] མདོ་སྨད་རྡོ་སྦིས་ཡུལ་གྱི་དམངས་ཁྲོད་རོལ་རྩེད་ཆུང་བ་འགའ། 2015-09-13

མུ་ལེ་རྫོང་གླིང་རོང་ས་ཆ་ཡི་གཉེན་སྒྲིག་ལུགས་ས [དམངས་སྲོལ་ཞིབ་འཇུག] མུ་ལེ་རྫོང་གླིང་རོང་ས་ཆ་ཡི་གཉེན་སྒྲིག་ལུགས་སྲོལ། 2015-09-05

གཡང་དཀར་རྟགས་ཅན་གྱི་གོས་རྒྱན་ལ་མཚོ་ལྷོའི་རྒྱ [རྒྱན་གོས་ཆ་ལུགས།] གཡང་དཀར་རྟགས་ཅན་གྱི་གོས་རྒྱན་ལ་བྱ་དགའ་ཨང་དང་པོ་ཐོབ། 2015-08-24

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་གྱི་རྒྱན་གོས་རིག་གནས་དུས་ཆེན་དུ་ [རྒྱན་གོས་ཆ་ལུགས།] མཚོ་ལྷོའི་རྒྱན་གོས་དུས་ཆེན་དུ་འབའ་རྫོང་གི་འཁྲབ་སྟོན་གནང་། 2015-08-20

ad
ad
ad