ཨོ་རྒྱན་པད་ཞྭ་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།

ཨོ་རྒྱན་པད་ཞྭ་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།

རྨ་ལྷོ་ཁུལ་རེབ་གོང་ཡུལ་གྱི་དྲུག་པའི་ཀླུ་རོལ་དུས་ཆེན་གྱི་མགོ་

རྨ་ལྷོ་ཁུལ་རེབ་གོང་ཡུལ་གྱི་དྲུག་པའི་ཀླུ་རོལ་དུས་ཆེན་གྱི་མགོ་

ཕ་ཡུལ་འབྲི་རྨོ་ཡུལ་གྱི་འབུམ་བསྐོར་དུས་ཆེན་གྱི་མཚམས་སྦྱོར་རབ་

ཕ་ཡུལ་འབྲི་རྨོ་ཡུལ་གྱི་འབུམ་བསྐོར་དུས་ཆེན་གྱི་མཚམས་སྦྱོར་རབ་

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་གྱིས2017ལོའི་གཟུགས་འདས་ཤུལ་བཞག་རིག་གནས་དྲིལ་སྒྲོ

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་གྱིས2017ལོའི་གཟུགས་འདས་ཤུལ་བཞག་རིག་གནས་དྲིལ་སྒྲོ

རིག་གནས་སྲུང་སྐྱོང་གཤིན་ས་རུ།  གནའ་བོའི་ཤེས་རབ་མེ་ཏོག་བཀྲ།

རིག་གནས་སྲུང་སྐྱོང་གཤིན་ས་རུ། གནའ་བོའི་ཤེས་རབ་མེ་ཏོག་བཀྲ།

ལེ་ཚན་གསར་སྤེལ།

ལེ་ཚན་འདིའི་གསར་སྤེལ་ནང་དོན། img

ཨོ་རྒྱན་པད་ཞྭ་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས། [རྒྱན་གོས་ཆ་ལུགས།] ཨོ་རྒྱན་པད་ཞྭ་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས། 2017-07-19

རྨ་ལྷོ་ཁུལ་རེབ་གོང་ཡུལ་གྱི་དྲུག་པའི་ཀླུ་རོལ་ [སྲོལ་རྒྱུན་དུས་སྟོན།] རེབ་གོང་དྲུག་པའི་ཀླུ་རོལ་དུས་ཆེན་གྱི་མགོ་བརྩམས་པ། 2017-07-18

ཕ་ཡུལ་འབྲི་རྨོ་ཡུལ་གྱི་འབུམ་བསྐོར་དུས་ཆེན་གྱ [སྲོལ་རྒྱུན་དུས་སྟོན།] ཕ་ཡུལ་འབྲི་རྨོ་ཡུལ་གྱི་འབུམ་བསྐོར་དུས་ཆེན་གྱི་མཚམས་སྦྱོར་རབ་བསྡུས། 2017-06-20

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་གྱིས2017ལོའི་གཟུགས་འདས་ཤུལ་བཞག་ར [སྲོལ་རྒྱུན་དུས་སྟོན།] རིག་གནས་དང་རང་བྱུང་ཤུལ་བཞག་རིག་གནས་ཉིན་མོའི་བྱེད་སྒོ་སྤེལ། 2017-06-13

རིག་གནས་སྲུང་སྐྱོང་གཤིན་ས་རུ།  གནའ་བོའི་ཤེས་ [དམངས་སྲོལ་ཞིབ་འཇུག] རིག་གནས་སྲུང་སྐྱོང་གཤིན་ས་རུ། གནའ་བོའི་ཤེས་རབ་མེ་ཏོག་བཀྲ། 2017-03-29

ཐེམ་ཆེན་རྫོང་མི་རིགས་སློབ་འབྲིང་གཉིས་པས་བོང་ [ཡུལ་སྲོལ་གོམས་གཤིས།] ཐེམ་རྫོང་སློབ་འབྲིང་གཉིས་པས་བོང་སྟག་ཡུལ་གྱི་གཉེན་སྟོན་འཁྲབ་སྟོན་ལེགས་འགྲུབ་བྱས་པ། 2016-11-01

བོད་ཟླ5པའི་ཚེས15ཉིན་ཀརྨ་པ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེས་ས [སྲོལ་རྒྱུན་དུས་སྟོན།] འཛམ་གླིང་སྤྱི་བསང་ནི་ཀརྨ་པ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེས་སྲོལ་གཏད། 2016-07-19

བོད་ཀྱི་དུས་ཆེན་ཁག་མཚམས་སྦྱོར་མདོར་བསྡུས། [སྲོལ་རྒྱུན་དུས་སྟོན།] བོད་ཀྱི་དུས་ཆེན་ཁག་མཚམས་སྦྱོར་མདོར་བསྡུས། 2016-06-22

ལྷོ་པ་རིགས་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁེལ་འཐག་ལག་ [དམངས་སྲོལ་ཞིབ་འཇུག] ལྷོ་པ་རིགས་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁེལ་འཐག་ལག་རྩལ། 2016-06-08

ནག་ཆུའི་སྐྱེས་ཕོ་མོའི་རྒྱན་གོས་ངོ་སྤྲོད། [རྒྱན་གོས་ཆ་ལུགས།] ནག་ཆུའི་སྐྱེས་ཕོ་མོའི་རྒྱན་གོས་ངོ་སྤྲོད། 2016-03-29

བོད་ཀྱི་དུས་ཆེན་ཆེ་ཁག་འགའ། [སྲོལ་རྒྱུན་དུས་སྟོན།] བོད་ཀྱི་དུས་ཆེན་ཆེ་ཁག་འགའ་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས། 2016-03-21

བསང་གཏོང་མཁན་ཞིག་ལ་མཚོན་ན་ངེས་པར་དུ་དེའི་ཕན་ [དམངས་སྲོལ་ཞིབ་འཇུག] ལྷ་བསང་གཏོང་བའི་ཕན་ཡོན་དང་གཏོང་སྲོལ་ཤེས་དགོས། 2016-03-17

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཁྲི་ཀ་རྫོང་དུ2016ལོའི་ལོ་སར་གྱི་ [རྒྱན་གོས་ཆ་ལུགས།] མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཁྲི་ཀ་རྫོང་དུ་ལོ་སར་གྱི་གྱོན་གོས་འཁྲབ་སྟོན་སྤེལ། 2016-02-24

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་མང་རའི་གཉེན་སྲོལ་ལས་གཉེན་བཤད། [ཡུལ་སྲོལ་གོམས་གཤིས།] མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་མང་རའི་གཉེན་སྲོལ་ལས་གཉེན་བཤད། 2016-02-06

མང་རའི་ཡུལ་གྱི་གཉེན་སྲོལ་ལས་ཇ་བཤད་ཀྱི་སྐོར། [ཡུལ་སྲོལ་གོམས་གཤིས།] མང་རའི་ཡུལ་གྱི་གཉེན་སྲོལ་ལས་ཇ་བཤད་ཀྱི་སྐོར། 2016-02-05

མང་ར་ཡུལ་གྱིས་གཉེན་སྲོལ་ལས་ཆང་བཤད། [ཡུལ་སྲོལ་གོམས་གཤིས།] མང་ར་ཡུལ་གྱིས་གཉེན་སྲོལ་ལས་ཆང་བཤད། 2016-02-04

མག་ལྕུག་བཅིངས་བ། [ཡུལ་སྲོལ་གོམས་གཤིས།] མང་ར་ཡུལ་གྱི་གཉེན་སྲོལ་ལས་མག་ལྕུག་བཅིངས་བ། 2016-02-03

སྤུས་ཀ་ལེགས་ཤིང་མཛེས་ཉམས་དོད་པའི་བོད་ལྷམ། [རྒྱན་གོས་ཆ་ལུགས།] སྤུས་ཀ་ལེགས་ཤིང་མཛེས་ཉམས་དོད་པའི་བོད་ལྷམ། 2016-01-18

རྭ་སྒྲེང་ཁུ་བྱུག་མཆོད་པའི་དུས་ཆེན། [སྲོལ་རྒྱུན་དུས་སྟོན།] བོད་ཟླ་བཞི་བའི་ཚེས་གཅིག་ཉིན་རྭ་སྒྲེང་ཁུ་བྱུག་མཆོད་པ། 2015-12-30

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་མང་རའི་ཡུལ་གྱི་གཉེན་སྲོལ་ལས་མགྲོ [དམངས་སྲོལ་ཞིབ་འཇུག] མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་མང་རའི་གཉེན་སྲོལ་ལས་མགྲོན་བཅའ་བའི་སྐོར། 2015-12-16

གྲ་ནང་རྫོང་གི་སྐབས་དང་པོའི་སྣམ་བུ་རིག་གནས་དུ [སྲོལ་རྒྱུན་དུས་སྟོན།]