དཀར་རིལ་མནན་ཏེ་རིགས་དབྱེ་ལ་ལྟ་བ།
གཙོ་ངོས། >> དམངས་སྲོལ་རིག་གནས། >> སྲོལ་རྒྱུན་དུས་སྟོན།
 • དབྱར་འཇོལ་མོ་དུས་ཆེན། དབྱར་འཇོལ་མོ་དུས་ཆེན། 2014-06-16

 • དབྱར་འཇོལ་མོ་དུས་ཆེན།
       དབྱར་འཇོལ་མོ་དུས་ཆེན་ནི་མོན་ཡུལ་རྟ་དབང་ཁུལ་སོགས་སུ་ལོ་རེ་བཞིན་བོད་ཟླ་དྲུག་པའི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ཉིན་འཚོགས་པའི་དུས་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ཏེ། རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གི་མི་རིགས་གང་དང་གང་ལའང་དེ་ལྟ་བུའི་ཡུ...
  རྩོམ་པ་པོ།: བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་དུས་ཆེན་སྐལ་བཟང་མིག་གི་དགའ་སྟོན་ལས་བཏུས། དུས་ཚོད།: 2014-06-16 ཀློག་གྲངས།: 58 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • ལྔ་བའི་ཚེས་ལྔའི་སངས་རྒྱས་སྨན་ལྷའི་དུས་ཆེན། ལྔ་བའི་ཚེས་ལྔའི་སངས་རྒྱས་སྨན་ལྷའི་དུས་ཆེན། 2014-06-02

 • ལྔ་བའི་ཚེས་ལྔའི་སངས་རྒྱས་སྨན་ལྷའི་དུས་ཆེན།
       ཨ་མདོ་ས་ཁུལ་མང་ཆེ་ཤོས་སུ་ལྔ་བའི་ཚེས་ལྔ་ཉིན་ལ་‘ལྔ་བའི་བ་གཞི’ཞེས་ཟེར་བཞིན་ཡོད། ཡང་ན་སངས་རྒྱས་སྨན་ལྷའི་དུས་ཆེན་ཡང་ཟེར། ཉིན་དེའི་ཆུ་ནི་སངས་རྒྱས་སྟོན་པའི་གནང་བའི་སྨན་ཆུ...
  རྩོམ་པ་པོ།: མི་གསལ། དུས་ཚོད།: 2014-06-02 ཀློག་གྲངས།: 413 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • ཙ་རིའི་གནས་སྐོར་དུས་ཆེན། ཙ་རིའི་གནས་སྐོར་དུས་ཆེན། 2014-01-08

 • ཙ་རིའི་གནས་སྐོར་དུས་ཆེན།
        ཙ་རིའི་གནས་སྐོར་དུས་ཆེན་ནི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀློ་ཡུལ་གྱི་གནས་རི་གྲགས་ཅན་ཙ་རི་ཊར་གནས་སྐོར་དུ་འགྲོ་བའི་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་དུས་ཆེན་ཞིག་སྟེ། དུས་རབས་བཅུ་གཉིས་པའི་དུས་མཇུག་ཏུ།...
  རྩོམ་པ་པོ།: བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་དུས་ཆེན་སྐལ་བཟང་མིག་གི་དགའ་སྟོནལས་བཏུས། དུས་ཚོད།: 2014-01-08 ཀློག་གྲངས།: 284 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • བོད་ཀྱི་དུས་ཆེན་དག་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས། བོད་ཀྱི་དུས་ཆེན་དག་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས། 2013-12-31

 • བོད་ཀྱི་དུས་ཆེན་དག་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།
  ...
  རྩོམ་པ་པོ།: དཔྱིད་རླུང་། དུས་ཚོད།: 2013-12-31 ཀློག་གྲངས།: 308 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • ལྷ་སར་བཅུ་བའི་བཞི་མཆོད་གཏོང་བ། ལྷ་སར་བཅུ་བའི་བཞི་མཆོད་གཏོང་བ། 2013-12-27

 • ལྷ་སར་བཅུ་བའི་བཞི་མཆོད་གཏོང་བ།
  བྱམས་ཆེན་ཆོས་རྗེ་དཔལ་ལ་ན་མོ།       སྤྱི་ཟླ12པའི་ཚེས26ཉིན་ཏེ་བོད་ལུགས་ཀྱི་ཟླ10བའི་ཚེས24ཉིན་ཡིན་ཞིང་། ཆོས་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་མཆོག་སྐུ་གཤེགས་པའི་ཉིན་མོ་ཡིན་པས། གདན་ས་སེ་འབྲས་ད...
  རྩོམ་པ་པོ།: མི་གསལ། དུས་ཚོད།: 2013-12-27 ཀློག་གྲངས།: 121 རྩོམ་ཁུངས།: ཀྲུང་གོའི་བོད་ལྗོངས་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • དུག་འདོན་དུས་ཆེན་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས་བྱེད་པ། དུག་འདོན་དུས་ཆེན་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས་བྱེད་པ། 2013-12-23

 • དུག་འདོན་དུས་ཆེན་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས་བྱེད་པ།
        དུག་འདོན་དུས་ཆེན་ནི་ཉི་མ་སྐར་མ་གསལ་བོ་ཞིག་གཏན་ཁེལ་བྱས་མེད་ཀྱང་། ཕལ་ཆེར་ལོ་རེའི་དགུན་ཁར་རྩྭ་རྩི་དང་སྡོང་ལོ་སྐམ་པར་གྱུར་ནས་མེ་སྐྱོན་འབྱུང་སླ་བའི་དུས་སུ་སྤེལ་བ་ཞིག་ཡིན་ལ། ད...
  རྩོམ་པ་པོ།: བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་དུས་ཆེན་སྐལ་བཟང་མིག་གི་དགའ་སྟོནལས་བཏུས། དུས་ཚོད།: 2013-12-23 ཀློག་གྲངས།: 94 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • བོད་ལྗོངས་ཉིང་ཁྲི་ས་ཁུལ་གྱིས་ཀོང་པོའི་ལོ་གསར་བསུས་པ། བོད་ལྗོངས་ཉིང་ཁྲི་ས་ཁུལ་གྱིས་ཀོང་པོའི་ལོ་གསར་བསུས་པ། 2013-12-04

 • བོད་ལྗོངས་ཉིང་ཁྲི་ས་ཁུལ་གྱིས་ཀོང་པོའི་ལོ་གསར་བསུས་པ།
  བོད་ལུགས་ཀྱི་ཟླ9བའི་ཚེས30ཉིན་གནམ་གང་ལ་ཀོང་པོ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ལོ་གསར་བསུ་བའི་རྣམ་པ།       ད་ལོའི་ཀོང་པོའི་ལོ་གསར་ནི་སྤྱི་ཟླ12པའི་ཚེས3ཉིན་ཡིན་ཞིང་། བོད་ལུགས་ཀྱི་ཟླ10བའི་ཚེས1ཡིན། ...
  རྩོམ་པ་པོ།: མི་གསལ། དུས་ཚོད།: 2013-12-04 ཀློག་གྲངས།: 240 རྩོམ་ཁུངས།: ཀྲུང་གོའི་བོད་ལྗོངས་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • བཅུ་བའི་ལྔ་མཆོད་ཆེན་མོ་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུར། བཅུ་བའི་ལྔ་མཆོད་ཆེན་མོ་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུར། 2013-11-27

 • བཅུ་བའི་ལྔ་མཆོད་ཆེན་མོ་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུར།
        བཅུ་བའི་ལྔ་མཆོད་ནི་ལུགས་རྙིང་གི་ཟླ་བཅུ་བའི་ཚེས་ཉེར་ལྔ་ཉིན་ཡིན་ལ། ཉིན་དེ་ནི་དགེ་ལུགས་པའི་ཤིང་རྟའི་སྲོལ་འབྱེད་མཉམ་མེད་ཙོང་ཁ་བ་ཆེན་པོ་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའ...
  རྩོམ་པ་པོ།: མི་གསལ། དུས་ཚོད།: 2013-11-27 ཀློག་གྲངས།: 397 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • བསང་མཆོད་ཀྱི་ཆོ་ག་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས། བསང་མཆོད་ཀྱི་ཆོ་ག་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས། 2013-11-26

 • བསང་མཆོད་ཀྱི་ཆོ་ག་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།
        བསང་མཆོད་ནི་བོད་ཀྱི་ལྷ་གསོལ་ཆོ་གའི་ནང་གོ་གནས་གལ་ཆེན་ཟིན་པའི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་ཞིག་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་མི་ཡུལ་གྱི་བཙོག་གྲིབ་མཐའ་དག་ལ་བསང་དུད་བདུགས་ཤིང་བསལ་ནས་ལྷ་སྤྱན་འདྲེན...
  རྩོམ་པ་པོ།: མི་གསལ། དུས་ཚོད།: 2013-11-26 ཀློག་གྲངས།: 525 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་དགོན་དུ་འཆམ་འཁྲབ་སྟེ་གཟིགས་མོ་ཆེན་པོའི་དུས་ཆེན་ལ་རོལ། བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་དགོན་དུ་འཆམ་འཁྲབ་སྟེ་གཟིགས་མོ་ཆེན་པོའི་དུས་ཆེན་ལ་རོལ། 2013-09-11

 • བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་དགོན་དུ་འཆམ་འཁྲབ་སྟེ་གཟིགས་མོ་ཆེན་པོའི་དུས་ཆེན་ལ་རོལ།
  བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་དགོན་དུ་གཟིགས་མོ་ཆེན་པོའི་དུས་ཆེན་ལ་རོལ།         ཟླ9བའི་ཚེས9སྟེ་བོད་ལུགས་ཀྱི་ཟླ8པའི་ཚེས4ཉིན་ནི་བོད་ལྗོངས་གཞིས་ཀ་རྩེ་ས་ཁུལ་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་དགོན་པའི...
  རྩོམ་པ་པོ།: ལྷ་མོ་ཚེ་སྐྱིད། དུས་ཚོད།: 2013-09-11 ཀློག་གྲངས།: 564 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...

  {ཤོག་ངོས་མི་དབྱེ་བ(མནན་ཏེ་ཆ་འཕྲིན་འདི་སྦས་ཆོག)}!