དཀར་རིལ་མནན་ཏེ་རིགས་དབྱེ་ལ་ལྟ་བ།
གཙོ་ངོས། >> དམངས་སྲོལ་རིག་གནས། >> ཡུལ་སྲོལ་གོམས་གཤིས།
  • བོད་ལྷོ་ཁ་ས་ཁུལ་གྱི་དཔྱིད་རྨོས་གཉའ་སྦྲེལ་བྱེད་སྒོ། བོད་ལྷོ་ཁ་ས་ཁུལ་གྱི་དཔྱིད་རྨོས་གཉའ་སྦྲེལ་བྱེད་སྒོ། 2007-12-08

  • བོད་ལྷོ་ཁ་ས་ཁུལ་གྱི་དཔྱིད་རྨོས་གཉའ་སྦྲེལ་བྱེད་སྒོ།
      སྤྱི་ཟླ་༣ཚེས་༡༥ཉིན་ཏེ་བོད་ལྕགས་སྦྲུལ་ལོའི་བོད་ཟླ་༡པོའི་ཚེས་༢༠ཉིན་མོ་ནི་བོད་ལྷོ་ཁུལ་དུ་བོད་ལུགས་ལོ་ཐོའི་གནམ་དཔྱད་སྐར་རྩིས་ཀྱི་ནང་དོན་གཞིར་བཟུང་ཞིང་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་དཔྱིད་རྨོས་གཉའ་སྦྲེལ...
    རྩོམ་པ་པོ།: ཨོ་རྒྱན་ཚེ་རིང༌། དུས་ཚོད།: 2007-12-08 ཀློག་གྲངས།: 33 རྩོམ་ཁུངས།: ཀྲུང་གོའི་བོད་ལྗོངས་ཆ་འཕྲིན་ལྟེ་གནས། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
    共15页第15页首页ཤོག་ངོས་གོང་མ།上十页15下十页ཤོག་ངོས་འོག་མ།尾页

    {ཤོག་ངོས་མི་དབྱེ་བ(མནན་ཏེ་ཆ་འཕྲིན་འདི་སྦས་ཆོག)}!