དཀར་རིལ་མནན་ཏེ་རིགས་དབྱེ་ལ་ལྟ་བ།
གཙོ་ངོས། >> སྒྱུ་རྩལ། >>མཛེས་རིས།
 • བོད་ཀྱི་ཞལ་བ་རྒྱག་པའི་ལག་རྩལ། བོད་ཀྱི་ཞལ་བ་རྒྱག་པའི་ལག་རྩལ། 2018-10-09

 • བོད་ཀྱི་ཞལ་བ་རྒྱག་པའི་ལག་རྩལ།
  ཞལ་བ།      ཁང་པའི་ནང་གི་ལྡེབས་ཞལ་རྒྱག་པའི་ལག་རྩལ་ནི་གནའ་རབས་སྤྱི་ལོའི་གོང་གི་ལོ་ཉིས་བརྒྱའི་སྔོན་ནས་དར་ཡོད། རྒྱལ་པོ་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོའི་དུས་ཕོ་བྲང་ཡུམ་བུ་བླ་སྒང་གི་ནང་ལྡེབས་བྲིས་ཡོད་པ...
  རྩོམ་པ་པོ།: མི་གསལ། དུས་ཚོད།: 2018-10-09 ཀློག་གྲངས།: 39 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • གེ་སར་རི་མོའི་སྒྱུ་རྩལ་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས། གེ་སར་རི་མོའི་སྒྱུ་རྩལ་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས། 2018-05-09

 • གེ་སར་རི་མོའི་སྒྱུ་རྩལ་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།
       གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུང་ནི་བོད་བཙན་པོའི་དུས་སྐབས་ཀྱི་ཡུལ་སྲོལ་དང་གོམས་འདྲིས། རིག་གནས། དཔལ་འབྱོར། སྒྱུ་རྩལ། དམག་དོན། ཆབ་སྲིད་སོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་བང་མཛོད་ལྟ་བུ་ཡིན་ལ། འཛ...
  རྩོམ་པ་པོ།: རིག་ལྡན་རྒྱ་མཚོ། དུས་ཚོད།: 2018-05-09 ཀློག་གྲངས།: 77 རྩོམ་ཁུངས།: ཀྲུང་གོའི་བོད་ལྗོངས་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • བརྗིད་ཉམས་ལྡན་པའི་གེ་སར་མར་སྐུའི་མཆོད་པ། བརྗིད་ཉམས་ལྡན་པའི་གེ་སར་མར་སྐུའི་མཆོད་པ། 2018-03-15

 • བརྗིད་ཉམས་ལྡན་པའི་གེ་སར་མར་སྐུའི་མཆོད་པ།
       དེ་ཡང་བྱ་བའི་དགོས་དབང་གིས་2017ལོའི་ཟླ་6པའི་ཚེས17ཉིན་ལ་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་བོད་རིགས་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་པའི་མགོ་ལོག་གེ་སར་རིག་གནས་སྐྱེ་ཁམས་སྲུང་སྐྱོབ་གནས་བབ་རྟོག་དཔྱོད་ཚན་ཆུང་མགོ་ལོག་...
  རྩོམ་པ་པོ།: གཅོད་པ་དོན་གྲུབ། དུས་ཚོད།: 2018-03-15 ཀློག་གྲངས།: 135 རྩོམ་ཁུངས།: མགོ་ལོག་རིག་གནས་སྨྱན་གསར། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • བོད་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་ཀུན་འདུས་ཞལ་ཐང་རིང་མོ། བོད་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་ཀུན་འདུས་ཞལ་ཐང་རིང་མོ། 2016-11-07

 • བོད་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་ཀུན་འདུས་ཞལ་ཐང་རིང་མོ།
  ཅི་ཉི་སིའི་ཟིན་ཐོའི་དཔང་ཡིག       སྤྱི་ཟླ8པའི་ཚེས17ཉིན་ནས་སྤྱི་ཟླ10བའི་ཚེས10ཉིན་བར། བོད་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་སྒྱུ་རྩལ་པ་ཆེན་མོ་དགེ་མང་འཇམ་དཔལ་ལགས་ཀྱིས་ལོ་ངོ་གཉིས་ལྷག་གི་རིང་དཀའ་སྤྱད་འབ...
  རྩོམ་པ་པོ།: ཟུར་གཙང་གཡང་འབུམ། དུས་ཚོད།: 2016-11-07 ཀློག་གྲངས།: 721 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • སྐབས་དང་པོའི་བོད་ཀྱི་འབུར་བརྙན་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་འགྲེམ་ཚོགས་ལྷ་སར་སྤེལ་བ། སྐབས་དང་པོའི་བོད་ཀྱི་འབུར་བརྙན་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་འགྲེམ་ཚོགས་ལྷ་སར་སྤེལ་བ། 2016-07-18

 • སྐབས་དང་པོའི་བོད་ཀྱི་འབུར་བརྙན་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་འགྲེམ་ཚོགས་ལྷ་སར་སྤེལ་བ།
  སྐབས་དང་པོའི་བོད་ཀྱི་འབུར་བརྙན་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་འགྲེམས་ཚོགས་ལྷ་སར་སྤེལ་བ། བོད་ཀྱི་འབུར་བརྙན་སྒྱུ་རྩལ་འགྲེམས་ཚོགས་ཐོག་གི་ངོ་མཚར་འཇིམ་སྐུ། ལྷོ་ཁ་ས་ཁུལ་གོང་དཀར་རྫོང་ནས་ཕེབས་པའི་ཤིང་བརྐོས་ལག་རྩལ་མཁས...
  རྩོམ་པ་པོ།: མི་གསལ། དུས་ཚོད།: 2016-07-18 ཀློག་གྲངས།: 221 རྩོམ་ཁུངས།: བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་དྲ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • རེབ་གོང་སྒྱུ་རྩལ་མཚོ་ལྷོར་བསྐྱོད་པའི་བཤམས་སྟོན་མཛད་སྒོ་བསྡུས་པ། རེབ་གོང་སྒྱུ་རྩལ་མཚོ་ལྷོར་བསྐྱོད་པའི་བཤམས་སྟོན་མཛད་སྒོ་བསྡུས་པ། 2015-11-25

 • རེབ་གོང་སྒྱུ་རྩལ་མཚོ་ལྷོར་བསྐྱོད་པའི་བཤམས་སྟོན་མཛད་སྒོ་བསྡུས་པ།
  རེབ་གོང་སྒྱུ་རྩལ་མཚོ་ལྷོར་བསྐྱོད་པའི་བཤམས་སྟོན་མཛད་སྒོ་བསྡུས་པ། རེབ་གོང་སྒྱུ་རྩལ་མཚོ་ལྷོར་བསྐྱོད་པའི་བཤམས་སྟོན་མཛད་སྒོ་བསྡུས་པ། རེབ་གོང་སྒྱུ་རྩལ་མཚོ་ལྷོར་བསྐྱོད་པའི་བཤམས་སྟོན་མཛད་སྒོ་བསྡུས་པ། ...
  རྩོམ་པ་པོ།: ལྷ་མོ་ཚེ་སྐྱིད། དུས་ཚོད།: 2015-11-25 ཀློག་གྲངས།: 298 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རི་མོ་ཆེ་གྲས་མཛེས་པའི་བོད་ལྗོངས་ཞེས་པ་ལྷ་སར་འགྲེམ་སྟོན་གནང་བ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རི་མོ་ཆེ་གྲས་མཛེས་པའི་བོད་ལྗོངས་ཞེས་པ་ལྷ་སར་འགྲེམ་སྟོན་གནང་བ། 2015-11-24

 • རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རི་མོ་ཆེ་གྲས་མཛེས་པའི་བོད་ལྗོངས་ཞེས་པ་ལྷ་སར་འགྲེམ་སྟོན་གནང་བ།
       སྤྱི་ཟླ11པའི་ཚེས20ཉིན། མཐོ་ཚད་ལ་སྨིད3དང་རིང་ཚད་སྨི123ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རི་མོ་ཆེ་གྲས་མཛེས་པའི་བོད་ལྗོངས་ཞེས་པ་བོད་རང་ལྗོངས་ཀྱི་ལྟེ་བའི་གྲོང་ཁྱེར་ལྷ་སར་འགྲེམ་སྟོན་བྱས་པ་རེད།...
  རྩོམ་པ་པོ།: མི་གསལ། དུས་ཚོད།: 2015-11-24 ཀློག་གྲངས།: 168 རྩོམ་ཁུངས།: བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་དྲ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • ལྷ་སྲས་ཇོ་རུ་རྒྱལ་པོའི་སྐུ་བརྙན་གྱི་བཞེངས་གཞི། ལྷ་སྲས་ཇོ་རུ་རྒྱལ་པོའི་སྐུ་བརྙན་གྱི་བཞེངས་གཞི། 2014-07-10

 • ལྷ་སྲས་ཇོ་རུ་རྒྱལ་པོའི་སྐུ་བརྙན་གྱི་བཞེངས་གཞི།
     ལྷ་སྲས་ཇོ་རུ་རྒྱལ་པོའི་སྐུ་བརྙན་གྱི་བཞེངས་གཞི།       ----གསེར་རྟ་སྙན་ལུང་དགོན་གྱི་སྤྲུལ་སྐུ་མཚོ་བྱུང་བཞད་པ་ལགས་ཀྱིས་གླིང་མཁར་གསར་བཞེང་པའི་རྒྱུ་ཆར་བྲིས་པ།  རིགས...
  རྩོམ་པ་པོ།: སྨིན་དབུས་པོ། དུས་ཚོད།: 2014-07-10 ཀློག་གྲངས།: 327 རྩོམ་ཁུངས།: ཁམས་པའི་གསར་འགྱུར་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • གོས་སྐུ་འབུར་མ། གོས་སྐུ་འབུར་མ། 2014-05-30

 • གོས་སྐུ་འབུར་མ།
   གོས་སྐུ་འབུར་མ་ནི་བཟོ་ཐབས་ཕལ་ཆེར་གོང་དང་ཚུངས་པ་ལ། འབུར་དུ་དོད་པའི་ཐབས་སུ་རས་གཞི་དང་གོས་ཆེན་གཉིས་ཀྱི་བར་དུ། རས་བལ་སྦྱར་མའི་གོས་དང་འདྲ་བའི་སྲིང་བལ་དང་ཤིང་བལ་སོགས་འབུས་མི་གནོད་པའི་བལ་བཅུག འབུར་གཤོང་ག...
  རྩོམ་པ་པོ།: འཇིགས་མེད་བསམ་གྲུབ། དུས་ཚོད།: 2014-05-30 ཀློག་གྲངས།: 118 རྩོམ་ཁུངས།: ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པའི་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • ལྷ་བྲིས། ལྷ་བྲིས། 2014-05-24

 • ལྷ་བྲིས།
   རང་རེའི་བོད་འདིར་གནའ་སྔ་མོ་ལོ་ཉིས་སྟོང་ལྷག་ཙམ་གྱི་སྔོན་ནས་རི་མོ་འབྲི་བའི་ལག་རྩལ་དར་ཡོད་པ་སྟེ།ད་ཡོད་ཀྱི་དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག་གཞིར་བཟུང་ན།  སྤྱི་ལོའི་སྔོན་གྱི་ལོ་ཉིས་བརྒྱ་ཙམ་གྱི་དུས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ...
  རྩོམ་པ་པོ།: དུང་དཀར་བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས། དུས་ཚོད།: 2014-05-24 ཀློག་གྲངས།: 212 རྩོམ་ཁུངས།: 《དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ》 རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
  共2页第1页首页ཤོག་ངོས་གོང་མ།上十页12下十页ཤོག་ངོས་འོག་མ།尾页

  {ཤོག་ངོས་མི་དབྱེ་བ(མནན་ཏེ་ཆ་འཕྲིན་འདི་སྦས་ཆོག)}!