དཀར་རིལ་མནན་ཏེ་རིགས་དབྱེ་ལ་ལྟ་བ།
གཙོ་ངོས། >> སྒྱུ་རྩལ། >>སྙན་དབྱངས་འགྱུར་ཁུག
 • གངས་ཆབ་ཟེགས་མའི་འགྱུར་ཁུགས་སྐབས་དྲུག་པ་ཀན་ལྷོའི་གཙོས་གྲོང་ཁྱེར་དུ་བསྡུས་པ། གངས་ཆབ་ཟེགས་མའི་འགྱུར་ཁུགས་སྐབས་དྲུག་པ་ཀན་ལྷོའི་གཙོས་གྲོང་ཁྱེར་དུ་བསྡུས་པ། 2018-01-26

 • གངས་ཆབ་ཟེགས་མའི་འགྱུར་ཁུགས་སྐབས་དྲུག་པ་ཀན་ལྷོའི་གཙོས་གྲོང་ཁྱེར་དུ་བསྡུས་པ།
       ཉེ་ལམ། གངས་ཆབ་ཟེགས་མའི་འགྱུར་ཁུགས་རིག་གནས་ཁྱབ་སྤེལ་ཚད་ཡོད་ཀུང་ཟི་དང་སི་ཁྲོན་མནྚ་ལ་བརྙན་རིས་སྨྱན་བྱད་གཉིས་མཉམ་འབྲེལ་སྒོས་སྒྲུབ་པའི་གངས་ཆབ་ཟེགས་མའི་འགྱུར་ཁུགས་སྐབས་དྲུག་པ་དེ་ཀ...
  རྩོམ་པ་པོ།: ལྷ་མོ་ཚེ་སྐྱིད། དུས་ཚོད།: 2018-01-26 ཀློག་གྲངས།: 329 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • མཚོ་ནུབ་ཁུལ་གྱི2018ལོའི་ལོ་སར་རིག་རྩལ་དགོང་ཚོགས་བསྡུས་པ། མཚོ་ནུབ་ཁུལ་གྱི2018ལོའི་ལོ་སར་རིག་རྩལ་དགོང་ཚོགས་བསྡུས་པ། 2018-01-23

 • མཚོ་ནུབ་ཁུལ་གྱི2018ལོའི་ལོ་སར་རིག་རྩལ་དགོང་ཚོགས་བསྡུས་པ།
       ཏང་གི་ཚོགས་ཆེན་བཅུ་དགུ་པའི་དགོངས་དོན་སློབ་སྦྱོང་དང་དྲིལ་བསྒྲགས་ལག་ལེན་གཏིང་ཟབ་བྱེད་ཆེད་དང་། བློ་མཐུན་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་དུས་རབས་གསར་པའི་ཀྲུང་གོའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུ...
  རྩོམ་པ་པོ།: མི་གསལ། དུས་ཚོད།: 2018-01-23 ཀློག་གྲངས།: 172 རྩོམ་ཁུངས།: ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • དཔྱིད་གསར་དུས་ཆེན་དང་བོད་ཀྱི་ལོ་གསར་གྱི་བརྙན་འཕྲིན་དགོང་ཚོགས་ཀྱི་འཁྲབ་སྦྱོང་གྲ་སྒྲིག་གནས་ཚལ། དཔྱིད་གསར་དུས་ཆེན་དང་བོད་ཀྱི་ལོ་གསར་གྱི་བརྙན་འཕྲིན་དགོང་ཚོགས་ཀྱི་འཁྲབ་སྦྱོང་གྲ་སྒྲིག་གནས་ཚལ། 2018-01-18

 • དཔྱིད་གསར་དུས་ཆེན་དང་བོད་ཀྱི་ལོ་གསར་གྱི་བརྙན་འཕྲིན་དགོང་ཚོགས་ཀྱི་འཁྲབ་སྦྱོང་གྲ་སྒྲིག་གནས་ཚལ།
  2018ལོའི་དཔྱིད་གསར་དུས་ཆེན་དང་བོད་ཀྱི་ལོ་གསར་གྱི་དགོང་ཚོགས་སུ་ཞུགས་པའི་འཁྲབ་སྟོན་པས་ནན་ཏན་གྱིས་སྔོན་སྦྱོང་བྱེད་བཞིན་པ།      ཉེ་སྔོན། བོད་ལྗོངས་ཏང་ཨུའི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་དང་དྲིལ་བས...
  རྩོམ་པ་པོ།: བྱམས་པས་བསྒྱུར། དུས་ཚོད།: 2018-01-18 ཀློག་གྲངས།: 65 རྩོམ་ཁུངས།: ཀྲུང་གོའི་བོད་ལྗོངས་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • གླུ་མ་ཀུན་བཟང་སྐྱིད་ཀྱི་ཆེད་བསྒྲིགས་ཐོག་མ་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས་པ། གླུ་མ་ཀུན་བཟང་སྐྱིད་ཀྱི་ཆེད་བསྒྲིགས་ཐོག་མ་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས་པ། 2018-01-17

 • གླུ་མ་ཀུན་བཟང་སྐྱིད་ཀྱི་ཆེད་བསྒྲིགས་ཐོག་མ་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས་པ།
       ཉེ་ཆར།  བོད་ཀྱི་གླུ་མ་ཀུན་བཟང་སྐྱིད་ཀྱི་ཆེད་བསྒྲིགས་ཐོག་མ《ཁ་བའི་འདབས་ཀྱི་ཕྱེ་ལེབ》ཞེས་པའི་ཆེད་སྒྲིག་ཁྲེན་ཏུའུ་རུ་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས། ཆེད་བསྒྲིགས་འདིའི་གཞས་ཚིག་ཡོངས་རྫོགས་ན...
  རྩོམ་པ་པོ།: ཚེ་འཛིན་སྒྲོལ་དཀར། དུས་ཚོད།: 2018-01-17 ཀློག་གྲངས།: 175 རྩོམ་ཁུངས།: གངས་ལྗོངས་ཉི་གཞོན་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • མགར་བསམ་འགྲུབ་ཚེ་རིང་གི་གླུ་གཞས་ཆེད་བསྒྲིགས་གསར་པ《དབྱངས་ཟིལ》འགྲེམ་ལ་ཉེ་བ། མགར་བསམ་འགྲུབ་ཚེ་རིང་གི་གླུ་གཞས་ཆེད་བསྒྲིགས་གསར་པ《དབྱངས་ཟིལ》འགྲེམ་ལ་ཉེ་བ། 2018-01-10

 • མགར་བསམ་འགྲུབ་ཚེ་རིང་གི་གླུ་གཞས་ཆེད་བསྒྲིགས་གསར་པ《དབྱངས་ཟིལ》འགྲེམ་ལ་ཉེ་བ།
  མགར་བསམ་འགྲུབ་ཚེ་རིང་གི་གླུ་གཞས་ཆེད་བསྒྲིགས་གསར་པ《དབྱངས་ཟིལ》འགྲེམ་ལ་ཉེ་བ།      ཉེ་ལམ། རྒྱུས་ལོན་པ་ལྟར་ན། བོད་ཀྱི་གླུ་བ་མགར་བསམ་འགྲུབ་ཚེ་རིང་གི་ཆེད་བསྒྲིགས་གསར་པ《དབྱངས་ཟིལ》ཞེ...
  རྩོམ་པ་པོ།: མི་གསལ། དུས་ཚོད།: 2018-01-10 ཀློག་གྲངས།: 306 རྩོམ་ཁུངས།: ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • 2017ལོའི་གངས་ལྗོངས་སྙན་དབྱངས་བྱ་དགའ་སྤྲོད་པའི་མཛད་སྒོ་སྤེལ། 2017ལོའི་གངས་ལྗོངས་སྙན་དབྱངས་བྱ་དགའ་སྤྲོད་པའི་མཛད་སྒོ་སྤེལ། 2018-01-08

 • 2017ལོའི་གངས་ལྗོངས་སྙན་དབྱངས་བྱ་དགའ་སྤྲོད་པའི་མཛད་སྒོ་སྤེལ།
       སྤྱི་ཟླ1པོའི་ཚེས6ཉིན། བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་གླུ་གཞས་མཐུན་ཚོགས་ཀྱིས་གཙོ་གཉེར་གནང་བའི་གངས་ལྗོངས་སྙན་དབྱངས་བྱ་དགའ་སྤྲོད་པའི་མཛད་སྒོ་སྐབས་དང་པོ་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་མང་ཚོགས་སྒྱུ་རྩལ་...
  རྩོམ་པ་པོ།: མི་གསལ། དུས་ཚོད།: 2018-01-08 ཀློག་གྲངས།: 77 རྩོམ་ཁུངས།: བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་དྲ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • མཚོ་བྱུང་ལྷ་མོ་དགྱེས་པའི་མཆོད་དབྱངས་ཞེས་པའི་སྒྲ་སྙན་རྡུང་ལེན་དགོང་ཚོགས་ཤིག་སྤེལ། མཚོ་བྱུང་ལྷ་མོ་དགྱེས་པའི་མཆོད་དབྱངས་ཞེས་པའི་སྒྲ་སྙན་རྡུང་ལེན་དགོང་ཚོགས་ཤིག་སྤེལ། 2018-01-02

 • མཚོ་བྱུང་ལྷ་མོ་དགྱེས་པའི་མཆོད་དབྱངས་ཞེས་པའི་སྒྲ་སྙན་རྡུང་ལེན་དགོང་ཚོགས་ཤིག་སྤེལ།
  མཚོ་བྱུང་ལྷ་མོ་དགྱེས་པའི་མཆོད་དབྱངས་ཞེས་པའི་སྒྲ་སྙན་རྡུང་ལེན་དགོང་ཚོགས་སྤེལ།      ཁྲི་ཀ་ས་ཁུལ་གྱི་རྡུང་ལེན་སྒྱུ་རྩལ་སྔོག་འདོན་དང་། རིག་གནས་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་རྔམས་ཀ་ཇེ་མཐུག་ཏུ་གཏོང་ཆེ...
  རྩོམ་པ་པོ།: སྟག་རིག་འབྲུག་ཐར། དུས་ཚོད།: 2018-01-02 ཀློག་གྲངས།: 420 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་གསེར་ཆེན་རྫོང་དུ་ཨ་མདོའི་རྩེད་རིག་ཆེད་ཚོགས་དགོང་ཚོགས་བསྡུས་པ། མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་གསེར་ཆེན་རྫོང་དུ་ཨ་མདོའི་རྩེད་རིག་ཆེད་ཚོགས་དགོང་ཚོགས་བསྡུས་པ། 2017-12-01

 • མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་གསེར་ཆེན་རྫོང་དུ་ཨ་མདོའི་རྩེད་རིག་ཆེད་ཚོགས་དགོང་ཚོགས་བསྡུས་པ།
  གསེར་ཆེན་རྫོང་དུ་ཨ་མདོའི་རྩེད་རིག་ཆེད་ཚོགས་དགོང་ཚོགས་བསྡུས་པ།      སྤྱི་ཟླ11པའི་ཚེས30ཉིན། གསེར་ཆེན་རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གིས་གཙོ་སྒྲུབ་དང་གསེར་ཆེན་རྫོང་རིག་གནས་ལུས་རྩལ་རྒྱང་སྒྲ...
  རྩོམ་པ་པོ།: ལྷ་མོ་ཚེ་སྐྱིད་ཀྱིས་བསྒྱུར། དུས་ཚོད།: 2017-12-01 ཀློག་གྲངས།: 705 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • མཚོ་ནུབ་ཁུལ་གྱི་གླུ་ཤགས་འགྲན་སྡུར་སྐབས་བཞི་བ་སྤེལ་བ། མཚོ་ནུབ་ཁུལ་གྱི་གླུ་ཤགས་འགྲན་སྡུར་སྐབས་བཞི་བ་སྤེལ་བ། 2017-11-22

 • མཚོ་ནུབ་ཁུལ་གྱི་གླུ་ཤགས་འགྲན་སྡུར་སྐབས་བཞི་བ་སྤེལ་བ།
       ཏང་གི་ཚོགས་ཆེན་བཅུ་དགུ་བའི་དགོངས་དོན་གཞི་རིམ་དུ་སྐྱེལ་བ་དང་། མི་དམངས་མང་ཚོགས་ཀྱི་འཚོ་བ་ཕུན་སུམ་ཇེ་ཚོགས་སུ་གཏོང་ཆེད་དུ། མཚོ་ནུབ་ཁུལ་མི་རིགས་ཆོས་ལུགས་ལས་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གིས་...
  རྩོམ་པ་པོ།: བོང་སྟག་རི་ལུ། དུས་ཚོད།: 2017-11-22 ཀློག་གྲངས།: 206 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • མདོ་ཁམས་ཡུལ་གྱི་སྒྲ་སྙན་རྡུང་ལེན་འགྲན་སྡུར་སྐབས་དྲུག་པའི་བྱ་དགའ་གནང་བའི་དགོང་ཚོགས་བསྡུས། མདོ་ཁམས་ཡུལ་གྱི་སྒྲ་སྙན་རྡུང་ལེན་འགྲན་སྡུར་སྐབས་དྲུག་པའི་བྱ་དགའ་གནང་བའི་དགོང་ཚོགས་བསྡུས། 2017-11-13

 • མདོ་ཁམས་ཡུལ་གྱི་སྒྲ་སྙན་རྡུང་ལེན་འགྲན་སྡུར་སྐབས་དྲུག་པའི་བྱ་དགའ་གནང་བའི་དགོང་ཚོགས་བསྡུས།
  སྐད་གྲགས་ཆེ་བའི་རྡུང་ལེན་པ་དཔལ་མགོན། མདོ་ཁམས་ཡུལ་གྱི་སྒྲ་སྙན་རྡུང་ལེན་འགྲན་སྡུར་སྐབས་དྲུག་པའི་བྱ་དགའ་གནང་བའི་དགོང་ཚོགས། མདོ་ཁམས་ཡུལ་གྱི་སྒྲ་སྙན་རྡུང་ལེན་འགྲན་སྡུར་སྐབས་དྲུག་པའི་བྱ་དགའ་གནང་བའ...
  རྩོམ་པ་པོ།: ཚེ་རིང་རྒྱ་མཚོ། བསམ་འཕེལ་ནོར་བུ། དུས་ཚོད།: 2017-11-13 ཀློག་གྲངས།: 616 རྩོམ་ཁུངས།: ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...

  {ཤོག་ངོས་མི་དབྱེ་བ(མནན་ཏེ་ཆ་འཕྲིན་འདི་སྦས་ཆོག)}!