དཀར་རིལ་མནན་ཏེ་རིགས་དབྱེ་ལ་ལྟ་བ།
གཙོ་ངོས། >> སྒྱུ་རྩལ། >>སྙན་དབྱངས་འགྱུར་ཁུག
 • མགོ་ལོག་ཁུལ་གྱི2016ལོའི་བོད་ལུགས་ལོ་སར་གྱི་རིག་རྩལ་དགོང་ཚོགས་ཕབ་བསྐྲུན་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་བ། མགོ་ལོག་ཁུལ་གྱི2016ལོའི་བོད་ལུགས་ལོ་སར་གྱི་རིག་རྩལ་དགོང་ཚོགས་ཕབ་བསྐྲུན་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་བ། 2016-01-22

 • མགོ་ལོག་ཁུལ་གྱི2016ལོའི་བོད་ལུགས་ལོ་སར་གྱི་རིག་རྩལ་དགོང་ཚོགས་ཕབ་བསྐྲུན་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་བ།
  དགོང་ཚོགས་ཀྱི་མདོ་འཛིན་པ།      སྤྱི་ཟླ1པོའི་ཚེས19ཉིན། མགོ་ལོག་ཁུལ་གྱིས2016ལོའི་བོད་མེ་སྤྲེལ་ལོའི་ལོ་སར་གྱི་རིག་རྩལ་དགོང་ཚོགས་དེ་གེ་སར་བརྙན་ཟློས་ཁང་དུ་ཕབ་བསྐྲུན་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་ཞ...
  རྩོམ་པ་པོ།: ལྷ་མོ་ཚེ་སྐྱིད། དུས་ཚོད།: 2016-01-22 ཀློག་གྲངས།: 536 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • བོད་ལྗོངས་ཀྱི་ལོ་གསར་རིག་རྩལ་བརྙན་ཕབ་བྱ་བ་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་བ། བོད་ལྗོངས་ཀྱི་ལོ་གསར་རིག་རྩལ་བརྙན་ཕབ་བྱ་བ་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་བ། 2016-01-18

 • བོད་ལྗོངས་ཀྱི་ལོ་གསར་རིག་རྩལ་བརྙན་ཕབ་བྱ་བ་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་བ།
  ལོ་གསར་བར་དགའ་སྟོན་རྟེན་འབྲེལ་ཞུ་བཞིན་པའི་ཚུལ། རས་པའི་གར་གྱི་སྟངས་སྟབས།      ལོ་གསར་ཐོན་ལ་ཉེ་བ་དང་ལྷག་པར་དུ་བོད་ལུགས་ཀྱི་ལོ་གསར་ལ་ཐོན་ཉེ་བའི་དུས་འདིར། བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ལྷ་...
  རྩོམ་པ་པོ།: མི་གསལ། དུས་ཚོད།: 2016-01-18 ཀློག་གྲངས།: 107 རྩོམ་ཁུངས།: ཀྲུང་གོའི་བོད་ལྗོངས་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • ཨ་མདོ་བརྙན་འཕྲིན་གྱི་ལོ་སར་རིག་རྩལ་སྤྲོ་ཚོགས་ཆེན་མོ་བརྙན་ཕབ་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་། ཨ་མདོ་བརྙན་འཕྲིན་གྱི་ལོ་སར་རིག་རྩལ་སྤྲོ་ཚོགས་ཆེན་མོ་བརྙན་ཕབ་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་། 2016-01-12

 • ཨ་མདོ་བརྙན་འཕྲིན་གྱི་ལོ་སར་རིག་རྩལ་སྤྲོ་ཚོགས་ཆེན་མོ་བརྙན་ཕབ་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་།
  ཨ་མདོ་བརྙན་འཕྲིན་གྱི་ལོ་སར་རིག་རྩལ་སྤྲོ་ཚོགས་ཆེན་མོ་བརྙན་ཕབ་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་།      སྤྱི་ཟླ1པོའི་ཚེས10ཉིན། ཨ་མདོ་བརྙན་འཕྲིན་གྱིས་བསྒྲུབས་པའི་བོད་རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་མེ་ཕོ་སྤྲེལ་...
  རྩོམ་པ་པོ།: སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། དབང་རྒྱལ་ཚེ་རིང་། དུས་ཚོད།: 2016-01-12 ཀློག་གྲངས།: 1548 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • ཀྲུང་གོའི་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་རོལ་དབྱངས་ཐོན་ལས་རྟེན་གཞིའི་སྒོ་བྱང་འགེལ་བའི་མཛད་སྒོ་བསྡུས་པ། ཀྲུང་གོའི་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་རོལ་དབྱངས་ཐོན་ལས་རྟེན་གཞིའི་སྒོ་བྱང་འགེལ་བའི་མཛད་སྒོ་བསྡུས་པ། 2015-12-29

 • ཀྲུང་གོའི་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་རོལ་དབྱངས་ཐོན་ལས་རྟེན་གཞིའི་སྒོ་བྱང་འགེལ་བའི་མཛད་སྒོ་བསྡུས་པ།
  ཀྲུང་གོའི་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་རོལ་དབྱངས་ཐོན་ལས་རྟེན་གཞིའི་སྒོ་བྱང་འགེལ་བའི་མཛད་སྒོ་བསྡུས་པ། ཀྲུང་གོའི་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་རོལ་དབྱངས་ཐོན་ལས་རྟེན་གཞིའི་སྒོ་བྱང་བཀལ་བ།      སྤྱི་ཟླ12པ...
  རྩོམ་པ་པོ།: ལྷ་མོ་ཚེ་སྐྱིད། དུས་ཚོད།: 2015-12-29 ཀློག་གྲངས།: 273 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • དཔའ་རིས་རྫོང་བོད་ཀྱི་དམངས་གླུ་རྒྱུན་སྤེལ་བྱ་འགུལ་སྤེལ་བ། དཔའ་རིས་རྫོང་བོད་ཀྱི་དམངས་གླུ་རྒྱུན་སྤེལ་བྱ་འགུལ་སྤེལ་བ། 2015-11-25

 • དཔའ་རིས་རྫོང་བོད་ཀྱི་དམངས་གླུ་རྒྱུན་སྤེལ་བྱ་འགུལ་སྤེལ་བ།
  དཔའ་རིས་རྫོང་བོད་ཀྱི་དམངས་གླུ་རྒྱུན་སྤེལ་བྱ་འགུལ་སྤེལ་བ། སྒྱུ་རྩལ་མི་སྣ།      སྤྱི་ཟླ11པའི་ཚེས7ཉིན། དཔའ་རིས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་རྫོང་བོད་སྐད་ཡིག་བྱ་བའི་གཞུང་སྒྲུབ་ཁང་གིས་དཔའ་རི...
  རྩོམ་པ་པོ།: ལྷ་མོ་ཚེ་སྐྱིད། དུས་ཚོད།: 2015-11-25 ཀློག་གྲངས།: 217 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • གདང་ལ་གྲོང་རྡལ་གྱི་གླུ་བ་མཚོ་ནུབ་ཁུལ་གྱི་དམངས་གླུ་འགྲན་བསྡུར་དུ་བྱ་དགའ་ཐོབ་པ། གདང་ལ་གྲོང་རྡལ་གྱི་གླུ་བ་མཚོ་ནུབ་ཁུལ་གྱི་དམངས་གླུ་འགྲན་བསྡུར་དུ་བྱ་དགའ་ཐོབ་པ། 2015-11-19

 • གདང་ལ་གྲོང་རྡལ་གྱི་གླུ་བ་མཚོ་ནུབ་ཁུལ་གྱི་དམངས་གླུ་འགྲན་བསྡུར་དུ་བྱ་དགའ་ཐོབ་པ།
  གདང་ལ་གྲོང་རྡལ་གྱི་གླུ་བ་མཚོ་ནུབ་ཁུལ་གྱི་དམངས་གླུ་འགྲན་བསྡུར་དུ་བྱ་དགའ་ཐོབ་པ།      སྤྱི་ཟླ11པའི་ཚེས13ཉིན། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མཚོ་ནུབ་ཁུལ་མི་རིགས་ཆོས་ལུགས་ལས་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གིས་...
  རྩོམ་པ་པོ།: ལྷ་མོ་ཚེ་སྐྱིད། དུས་ཚོད།: 2015-11-19 ཀློག་གྲངས།: 232 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • གླུ་བ་གདུགས་དཀར་ཡག་གི་བོད་ཁུལ་གྱི་བསྐོར་བསྐྱོད་གླུ་ཚོགས་ཐོག་མ་ཀན་ལྷོར་སྤེལ་བ། གླུ་བ་གདུགས་དཀར་ཡག་གི་བོད་ཁུལ་གྱི་བསྐོར་བསྐྱོད་གླུ་ཚོགས་ཐོག་མ་ཀན་ལྷོར་སྤེལ་བ། 2015-08-31

 • གླུ་བ་གདུགས་དཀར་ཡག་གི་བོད་ཁུལ་གྱི་བསྐོར་བསྐྱོད་གླུ་ཚོགས་ཐོག་མ་ཀན་ལྷོར་སྤེལ་བ།
  གླུ་བ་གདུགས་དཀར་ཡག་བྱིས་པ་ཚོ་དང་ལྷན་དུ་གླུ་གཞས་ལེན་པ། གླུ་བ་སྒྲོལ་མ་སྐྱབས། གླུ་བ་ཤེར་བསྟན། གླུ་མ་གཡང་ཕྱུག་འཚོ། གླུ་མ་ཚེ་དབང་ལྷ་མོ། གླུ་བ་བདེ་སྐྱིད་ཚེ་རིང་། གླུ་མ་བསྟན་པ་དབང...
  རྩོམ་པ་པོ།: ལྷ་མོ་ཚེ་སྐྱིད། དུས་ཚོད།: 2015-08-31 ཀློག་གྲངས།: 915 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • ལྗང་མདོག་ཁྱིམ་གཞིས་ཞེས་པའི་བོད་རིགས་གཞས་པའི་འཁྲབ་སྟོན་སྤྲོ་ཚོགས་ལྷ་སར་སྤེལ། ལྗང་མདོག་ཁྱིམ་གཞིས་ཞེས་པའི་བོད་རིགས་གཞས་པའི་འཁྲབ་སྟོན་སྤྲོ་ཚོགས་ལྷ་སར་སྤེལ། 2015-08-17

 • ལྗང་མདོག་ཁྱིམ་གཞིས་ཞེས་པའི་བོད་རིགས་གཞས་པའི་འཁྲབ་སྟོན་སྤྲོ་ཚོགས་ལྷ་སར་སྤེལ།
  ལྗང་མདོག་ཁྱིམ་གཞིས་ཞེས་པའི་བོད་རིགས་གཞས་པའི་འཁྲབ་སྟོན་སྤྲོ་ཚོགས་ལྷ་སར་སྤེལ། གླུ་གཞས་ལེན་པ། ཡུལ་དངོས་ཀྱི་ཟུར་ཞིག      སྤྱི་ཟླ8པའི་ཚེས15ཉིན། ལྗང་མདོག་ཁྱིམ་གཞིས་ཞེས་པའི་བ...
  རྩོམ་པ་པོ།: ལྷ་མོ་ཚེ་སྐྱིད། དུས་ཚོད།: 2015-08-17 ཀློག་གྲངས།: 238 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • མཚོ་སྔོན་རིག་གནས་ཡུལ་སྐོར་དུས་ཆེན་གྱི་བརྗོད་དོན་དགོང་ཚོགས་འཁྲབ་པ། མཚོ་སྔོན་རིག་གནས་ཡུལ་སྐོར་དུས་ཆེན་གྱི་བརྗོད་དོན་དགོང་ཚོགས་འཁྲབ་པ། 2015-08-14

 • མཚོ་སྔོན་རིག་གནས་ཡུལ་སྐོར་དུས་ཆེན་གྱི་བརྗོད་དོན་དགོང་ཚོགས་འཁྲབ་པ།
  མཚོ་སྔོན་རིག་གནས་ཡུལ་སྐོར་དུས་ཆེན་གྱི་བརྗོད་དོན་དགོང་ཚོགས་རབ་མཛེས་ མཚོ་སྔོན་དང་དར་གོས་ཚོང་ལམ་ཞེས་པ་འཁྲབ་སྟོན་བྱས། གར་འཁྲབ་པ། གླུ་མ་དབྱངས་ཅན་ལྷ་མཛེས་ཀྱིས་གླུ་གཞས་ལེན་བཞིན་པ།   &...
  རྩོམ་པ་པོ།: མི་གསལ། དུས་ཚོད།: 2015-08-14 ཀློག་གྲངས།: 598 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་མཛའ་གཞས་འགྲན་བསྡུར་དེ་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་འབྲི་སྟོད་རྫོང་སྒ་སྐྱ་ལོའི་རྩྭ་ཐང་དུ་སྤེལ། ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་མཛའ་གཞས་འགྲན་བསྡུར་དེ་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་འབྲི་སྟོད་རྫོང་སྒ་སྐྱ་ལོའི་རྩྭ་ཐང་དུ་སྤེལ། 2015-08-06

 • ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་མཛའ་གཞས་འགྲན་བསྡུར་དེ་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་འབྲི་སྟོད་རྫོང་སྒ་སྐྱ་ལོའི་རྩྭ་ཐང་དུ་སྤེལ།
  མཛའ་གཞས་ལེན་བཞིན་པ། མཛའ་གཞས་ལེན་པ། མཛའ་གཞས་ལེན་པ། སྐུ་མགྲོན་དང་གླུ་བ་གླུ་མའི་མཉམ་པར།      སྤྱི་ཟླ8པའི་ཚེས4ཉིན། 2015ལོའི་མི་ཆུང་རྟགས་མའི་ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་མཛའ་གཞས་...
  རྩོམ་པ་པོ།: ལྷ་མོ་ཚེ་སྐྱིད། དུས་ཚོད།: 2015-08-06 ཀློག་གྲངས།: 254 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...

  {ཤོག་ངོས་མི་དབྱེ་བ(མནན་ཏེ་ཆ་འཕྲིན་འདི་སྦས་ཆོག)}!