ཆོལ་གསུམ་བོད་ཀྱི་བླ་མཚོ། མདོ་སྨད་ས་ཡི་ཐིག་ལེ།
གཙོ་ངོས་སུ་འཇོག་པ། | ཉར་ཚགས་བྱེད་པ།

ཡིག་སྒམ།:tougao@amdotibet.com
གནས་ཡུལ་སྣེ་སྟོན།
གཙོ་ངོས། >> པར་རིས་འགྲེམ་སྟོན།>> བྱ་རའི་དྲ་ངོས།
གོང་གི་ཤོག་ངོས5ཤོག་ངོས་གོང་མ།678ཤོག་ངོས་འོག་མ།ཞོལ་གྱི་ཤོག་ངོས5