མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་མི་དམངས་སྨན་ཁང་གི་འཕེལ་རྒྱས་གནས་ཚུལ།

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་མི་དམངས་སྨན་ཁང་གི་འཕེལ་རྒྱས་གནས་ཚུལ།

མཚོ་སྔོན་སློབ་ཆེན་བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་སློབ་གླིང་གིས་སློབ་མའི་གསོ

མཚོ་སྔོན་སློབ་ཆེན་བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་སློབ་གླིང་གིས་སློབ་མའི་གསོ

རྒྱུན་མཁོའི་སྔོ་སྨན་ངོས་འཛིན་པར་རིས་གསལ་བཤད།

རྒྱུན་མཁོའི་སྔོ་སྨན་ངོས་འཛིན་པར་རིས་གསལ་བཤད།

ཙོང་རིལ་གྱི་སྨན་བཅོས་བྱེད་ནུས་ནི་ག་འདྲ་ཡིན།

ཙོང་རིལ་གྱི་སྨན་བཅོས་བྱེད་ནུས་ནི་ག་འདྲ་ཡིན།

སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣའི་མིང་ངོས་འཛིན། ༨

སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣའི་མིང་ངོས་འཛིན། ༨

ལེ་ཚན་གསར་སྤེལ།

ལེ་ཚན་འདིའི་གསར་སྤེལ་ནང་དོན། img

བྱིས་པའི་རིམས་འགོག་ནུས་པ་ཇེ་མཐོར་གཏོང་ཐབས། [བདེ་ཐང་ལམ་སྟོན།] བྱིས་པའི་རིམས་འགོག་ནུས་པ་ཇེ་མཐོར་གཏོང་ཐབས། 2019-11-08

དམའ་འབྲིང་སློབ་མའི་སེམས་ཁམས་འཕེལ་ཚུལ། [བདེ་ཐང་ལམ་སྟོན།] དམའ་འབྲིང་སློབ་མའི་སེམས་ཁམས་འཕེལ་ཚུལ། 2019-11-06

བུད་མེད་ཚོའི་བདེ་ཐང་ཐད་ཀྱི་ཉེན་བརྡ་ཆེན་པོ་དག [བདེ་ཐང་ལམ་སྟོན།] བུད་མེད་ཚོའི་བདེ་ཐང་ཐད་ཀྱི་ཉེན་བརྡ་ཆེན་པོ་དགུ 2019-10-18

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་མི་དམངས་སྨན་ཁང་གི་འཕེལ་རྒྱས་གནས་ [སྨན་ཁང་ངོ་སྤྲོད།] མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་མི་དམངས་སྨན་ཁང་། 2019-10-14

གསོ་རིག་ལས་འཕྲོས་པའི་ནད་རིགས་ཁ་ཤས་ཀྱི་འཛེམ་བ [བདེ་ཐང་ལམ་སྟོན།] གསོ་རིག་ལས་འཕྲོས་པའི་ནད་རིགས་ཁ་ཤས་ཀྱི་འཛེམ་བྱ། 2019-10-11

ཐ་མ་ཁ་ཆང་སྒོག་བཙོང་བཅས་པའི་ཉེས་དམིགས་གསལ་བར་ [བདེ་ཐང་ལམ་སྟོན།] ཐ་མ་ཁ་ཆང་སྒོག་བཙོང་བཅས་པའི་ཉེས་དམིགས། 2019-09-23

བྱང་ཁོག་ཡུལ་གནས་བབས་དབྱེའི་ཐིག་འབྱེད་གསང་བ་ས [གསོ་རིག་གཞུང་ལུགས།] བྱང་ཁོག་ཡུལ་གནས་བབས་དབྱེའི་ཐིག་འབྱེད་གསང་བ་སྒོ་དབྱེ། 2019-09-19

རྒྱུད་བཞི་བཀའ་དང་བསྟན་བཅོས་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་མུན [གསོ་རིག་གཞུང་ལུགས།] རྒྱུད་བཞི་བཀའ་དང་བསྟན་བཅོས་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ། 2019-09-17

ནང་པའི་ཚན་རིག་ལས་མངལ་དུ་ལུས་ཆགས་རིམ་གྱི་སྐོར [བདེ་ཐང་ལམ་སྟོན།] ནང་པའི་ཚན་རིག་ལས་མངལ་དུ་ལུས་ཆགས་རིམ་གྱི་སྐོར། 2019-09-16

རྡོ་རྗེ་དབྱུག་པའི་མན་ངག་ནད་གདོན་ཀུན་འཇོམས་གན [གསོ་རིག་གཞུང་ལུགས།] རྡོ་རྗེ་དབྱུག་པའི་མན་ངག་ནད་འཇོམས་གནམ་ལྕགས་ཐོག་མདའ། 2019-09-12

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི2019ལོའི་ཟླ8པའི་འགོས་ནད་ [བདེ་ཐང་ལམ་སྟོན།] མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི2019ལོའི་ཟླ8པའི་འགོས་ནད་གནས་ཚུལ། 2019-09-11

མཆིན་པ་ཚིལ་འགྱུར་གྱི་ནད་པ་ཇེ་མང་ནས་ཇེ་མང་ལ་འ [བདེ་ཐང་ལམ་སྟོན།] མཆིན་པ་ཚིལ་འགྱུར་གྱི་ནད་པ་ཇེ་མང་ལ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད། 2019-09-04

མཚོ་སྔོན་གྱིས་བོད་སྨན་ཚད་ལྡན་སྣ་ཁ་དྲུག་ཞིབ་བ [གསོ་རིག་གཞུང་ལུགས།] མཚོ་སྔོན་གྱིས་བོད་སྨན་སྣ་ཁ6ཞིབ་བཟོ་ལམ་ལྷོངས་བྱུང་། 2019-07-19

ཟ་མ་མ་ཟོས་གོང་ཞོ་བཏུངས་ན་ཁྲག་ཤེད་ཇེ་དམའ་རུ་ག [བདེ་ཐང་ལམ་སྟོན།] ཟ་མ་མ་ཟོས་གོང་ཞོ་བཏུངས་ན་ཁྲག་ཤེད་ཇེ་དམའ་རུ་གཏོང་ཐུབ། 2019-04-23

སྦྲུམ་མའི་འཚོ་བཅུད་ལ་ཕན་པའི་ཟས་རིགས་བརྒྱད། [བདེ་ཐང་ལམ་སྟོན།] སྦྲུམ་མའི་འཚོ་བཅུད་ལ་ཕན་པའི་ཟས་རིགས་བརྒྱད། 2019-04-11

ཁྱིམ་དུ་སྨན་ཉར་ཚགས་བྱེད་སྐབས་ཡིད་འཇོག་བྱེད་ད [བདེ་ཐང་ལམ་སྟོན།] ཁྱིམ་དུ་སྨན་ཉར་ཚགས་བྱེད་སྐབས་ཡིད་འཇོག་བྱེད་དགོས། 2019-04-10

མཚོ་སྔོན་སློབ་ཆེན་བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་སློབ་གླིང་ [གསོ་རིག་གཞུང་ལུགས།] མཚོ་སྔོན་སློབ་ཆེན་གསོ་རིག་སློབ་གླིང་གིས་གསོ་སྦྱོང་བྱེད་སྒོ་སྤེལ། 2019-04-09

རྒྱུན་མཁོའི་སྔོ་སྨན་ངོས་འཛིན་པར་རིས་གསལ་བཤད། [སྨན་སྦྱོར་ཤེས་བྱ།] རྒྱུན་མཁོའི་སྔོ་སྨན་ངོས་འཛིན་པར་རིས་གསལ་བཤད། 2019-04-09

ཙོང་རིལ་གྱི་སྨན་བཅོས་བྱེད་ནུས་ནི་ག་འདྲ་ཡིན། [བདེ་ཐང་ལམ་སྟོན།] ཙོང་རིལ་གྱི་སྨན་བཅོས་བྱེད་ནུས་ནི་ག་འདྲ་ཡིན། 2019-03-06

སྐྲན་འགོག་སྨན་རིགས17སྨན་བཅོས་འགན་བཅོལ་ནང་བཅུ [བདེ་ཐང་ལམ་སྟོན།] སྐྲན་འགོག་སྨན་རིགས17སྨན་བཅོས་འགན་བཅོལ་ནང་བཅུག 2019-03-04

སེ་འབྲུ་བཅུ་པའི་ལྡེ་གུ [སྨན་སྦྱོར་ཤེས་བྱ།] སེ་འབྲུ་བཅུ་པའི་ལྡེ་གུ 2019-01-10

བདེ་ཐང་གི་ཤེས་བྱ་སུམ་ཅུ་མ། [བདེ་ཐང་ལམ་སྟོན།] བདེ་ཐང་གི་ཤེས་བྱ་སུམ་ཅུ་མ། 2019-01-09

སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣའི་མིང་ངོས་འཛི [སྨན་སྦྱོར་ཤེས་བྱ།] སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣའི་མིང་ངོས་འཛིན། ༨ 2018-12-26

སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣའི་མིང་ངོས་འཛི [སྨན་སྦྱོར་ཤེས་བྱ།] སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣའི་མིང་ངོས་འཛིན། ༦ 2018-12-19

ལུས་ཀྱི་འཇིག་ལྟས་བསྟན་པ། [བདེ་ཐང་ལམ་སྟོན།] ལུས་ཀྱི་འཇིག་ལྟས་བསྟན་པ། 2018-12-17

སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣའི་མིང་ངོས་འཛི [སྨན་སྦྱོར་ཤེས་བྱ།] སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣའི་མིང་ངོས་འཛིན། ༥ 2018-12-14

བོད་ལུགས་གསོ་རིགས་ལས་བསྟན་པའི་དུས་བཞིའི་ཟས་ས [བདེ་ཐང་ལམ་སྟོན།] བོད་ཀྱི་གསོ་རིགས་ལས་དུས་བཞིའི་ཟས་སྤྱོད་བསྟེན་ཚུལ། 2018-12-13

སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣའི་མིང་ངོས་འཛི [སྨན་སྦྱོར་ཤེས་བྱ།] སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣའི་མིང་ངོས་འཛིན། ༤ 2018-12-12

སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣའི་མིང་ངོས་འཛི [སྨན་སྦྱོར་ཤེས་བྱ།] སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣའི་མིང་ངོས་འཛིན། ༣ 2018-12-10

སྨན་དཔྱད་རྒྱུད་འབུམ་བྱུང་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་ཟུར་ [གསོ་རིག་གཞུང་ལུགས།] སྨན་དཔྱད་རྒྱུད་འབུམ་བྱུང་ཚུལ་མདོར་བསྡུས། 2018-12-07

སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣའི་མིང་ངོས་འཛི [སྨན་སྦྱོར་ཤེས་བྱ།] སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣའི་མིང་ངོས་འཛིན། ༢ 2018-12-06

སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣའི་མིང་ངོས་འཛི [སྨན་སྦྱོར་ཤེས་བྱ།] སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣའི་མིང་ངོས་འཛིན། ༡ 2018-12-03

ཁམས་སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བས [སྨན་ཁང་ངོ་སྤྲོད།] ཁམས་སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་ལོ་རྒྱུས། 2018-11-28

རང་བྱུང་ཆུ་ཚན་དང་བདུད་རྩི་ལྔ་ལུམས། [བདེ་ཐང་ལམ་སྟོན།] རང་བྱུང་ཆུ་ཚན་དང་བདུད་རྩི་ལྔ་ལུམས། 2018-11-14

རྒྱུན་ཤེས་སྨན་སྦྱོར་གྱི་མཛད་པ་པོ་དང་གབ་མིང་ག [སྨན་སྦྱོར་ཤེས་བྱ།] རྒྱུན་ཤེས་སྨན་སྦྱོར་གྱི་མཛད་པ་པོ་དང་གབ་མིང་གསལ་བཤད། 2018-11-06

སྨན་སྦྱོར་གྱི་ནུས་པ་ཕྱོགས་བསྡུས་ཕན་བདེའི་ལེག [གསོ་རིག་གཞུང་ལུགས།] སྨན་སྦྱོར་གྱི་ནུས་པ་ཕྱོགས་བསྡུས་ཕན་བདེའི་ལེགས་བཤད། 2018-11-02

ལུམས་ཀྱི་བཅོས་ཐབས། [སྨན་སྦྱོར་ཤེས་བྱ།] ལུམས་ཀྱི་བཅོས་ཐབས། 2018-11-01

སྨན་སྦྱོར་གྱི་ནུས་པ་དང་རྣམ་གྲངས། [སྨན་སྦྱོར་ཤེས་བྱ།] སྨན་སྦྱོར་གྱི་ནུས་པ་དང་རྣམ་གྲངས། 2018-10-16

བུད་མེད་ཚོའི་བདེ་ཐང་ཐད་ཀྱི་ཉེན་བརྡ་ཆེན་པོ་དག [བདེ་ཐང་ལམ་སྟོན།] བུད་མེད་ཚོའི་བདེ་ཐང་ཐད་ཀྱི་ཉེན་བརྡ་ཆེན་པོ་དགུ། 2018-10-08

བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་དང་དེང་རབས་གསོ་རིག་གི་ཚན་རིག [གསོ་རིག་གཞུང་ལུགས།] བོད་ལུགས་གསོ་རིག་དང་ཚན་རིག་ལྟ་གྲུབ་ཐད་ཀྱི་བགྲོ་ཚོགས། 2018-09-19

ad
ad
ad