སྡེབ་ངོས་རྩོམ་ཡིག་ཀློག་ཐབས།
དཀར་རིལ་མནན་ཏེ་རིགས་དབྱེ་ལ་ལྟ་བ།
ཁྲི་ཀ་རྫོང་གིས་ཁུལ་དང་རྫོང་རིམ་པའི་བོད་སྨན་ལག་རྩལ་འཇོན་མིའི་གསོ་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭ་བསྡུས་པ།
རྩོམ་པ་པོ། ཚེ་རིང་འབུམ། རྩོམ་སྒྲིག་པ། Lhamo དུས་ཚོད། 2016-5-30 8:56:00 རྩོམ་ཁུངས། མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། ཀློག་གྲངས།

གསོ་སྦྱོང་སློབ་མས་ནན་ཏན་གྱིས་འཆད་ཁྲིད་ལ་ཉན་བཞིན་པ།
གསོ་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭའི་ཡུལ་དངོས།


གསོ་སྦྱོང་སློབ་མས་ནན་ཏན་གྱིས་འཆད་ཁྲིད་ལ་ཉན་བཞིན་པ།


གསོ་སྦྱོང་ལ་ཞུགས་པའི་སློབ་མ་ཡོངས།

     རྒྱུས་ལོན་པ་ལྟར་ན། ཉེ་སྔོན། ཁྲི་ཀ་རྫོང་བོད་སྨན་ཁང་གིས་བོད་ལྗོངས་དང་སི་ཁྲོན། ཞིན་ཅང་། ནང་སོག ཀན་སུའུ། མཚོ་སྔོན་བཅས་ནས་ཡོང་བའི་བོད་སྨན་ལག་རྩལ་འཇོན་མི500ལྷག་ལ་གསོ་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭ་བསྡུས།
     གསོ་སྦྱོང་སྐབས་སུ། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་བོད་སྨན་ཆེད་མཁས་པ་གྲགས་ཅན་ཏིང་འཛིན་ལགས་གདན་ཞུ་བྱས་ནས་རང་གི་ལོ་ངོ་མང་པོའི་རིང་ལ་བོད་སྨན་ལས་རིགས་གཉེར་བའི་ཉམས་མྱོང་དང་། བོད་སྨན་གཞུང་ལུགས་སློབ་གསོ། ཚད་ལྡན་ཅན་གྱི་ནད་ཐོག་སྨན་བཅོས་བཅས་ཀྱི་སྐོར་ནས་གོ་རིམ་ལྡན་པའི་ངང་འཆད་ཁྲིད་གནང་བ་མ་ཟད། སྨན་པའི་ཀུན་སྤྱོད་དང་སྨན་བཅོས་རྒྱུ་སྤུས། སྨན་བཅོ