མཚོ་སྔོན་སློབ་ཆེན་བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་སློབ་གླིང་གིས་སློབ་མའི་གསོ

མཚོ་སྔོན་སློབ་ཆེན་བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་སློབ་གླིང་གིས་སློབ་མའི་གསོ

རྒྱུན་མཁོའི་སྔོ་སྨན་ངོས་འཛིན་པར་རིས་གསལ་བཤད།

རྒྱུན་མཁོའི་སྔོ་སྨན་ངོས་འཛིན་པར་རིས་གསལ་བཤད།

ཙོང་རིལ་གྱི་སྨན་བཅོས་བྱེད་ནུས་ནི་ག་འདྲ་ཡིན།

ཙོང་རིལ་གྱི་སྨན་བཅོས་བྱེད་ནུས་ནི་ག་འདྲ་ཡིན།

སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣའི་མིང་ངོས་འཛིན། ༨

སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣའི་མིང་ངོས་འཛིན། ༨

སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣའི་མིང་ངོས་འཛིན། ༦

སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣའི་མིང་ངོས་འཛིན། ༦

ལེ་ཚན་གསར་སྤེལ།

ལེ་ཚན་འདིའི་གསར་སྤེལ་ནང་དོན། img

མཚོ་སྔོན་གྱིས་བོད་སྨན་ཚད་ལྡན་སྣ་ཁ་དྲུག་ཞིབ་བ [གསོ་རིག་གཞུང་ལུགས།] མཚོ་སྔོན་གྱིས་བོད་སྨན་སྣ་ཁ6ཞིབ་བཟོ་ལམ་ལྷོངས་བྱུང་། 2019-07-19

ཟ་མ་མ་ཟོས་གོང་ཞོ་བཏུངས་ན་ཁྲག་ཤེད་ཇེ་དམའ་རུ་ག [བདེ་ཐང་ལམ་སྟོན།] ཟ་མ་མ་ཟོས་གོང་ཞོ་བཏུངས་ན་ཁྲག་ཤེད་ཇེ་དམའ་རུ་གཏོང་ཐུབ། 2019-04-23

སྦྲུམ་མའི་འཚོ་བཅུད་ལ་ཕན་པའི་ཟས་རིགས་བརྒྱད། [བདེ་ཐང་ལམ་སྟོན།] སྦྲུམ་མའི་འཚོ་བཅུད་ལ་ཕན་པའི་ཟས་རིགས་བརྒྱད། 2019-04-11

ཁྱིམ་དུ་སྨན་ཉར་ཚགས་བྱེད་སྐབས་ཡིད་འཇོག་བྱེད་ད [བདེ་ཐང་ལམ་སྟོན།] ཁྱིམ་དུ་སྨན་ཉར་ཚགས་བྱེད་སྐབས་ཡིད་འཇོག་བྱེད་དགོས། 2019-04-10

མཚོ་སྔོན་སློབ་ཆེན་བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་སློབ་གླིང་ [གསོ་རིག་གཞུང་ལུགས།] མཚོ་སྔོན་སློབ་ཆེན་གསོ་རིག་སློབ་གླིང་གིས་གསོ་སྦྱོང་བྱེད་སྒོ་སྤེལ། 2019-04-09

རྒྱུན་མཁོའི་སྔོ་སྨན་ངོས་འཛིན་པར་རིས་གསལ་བཤད། [སྨན་སྦྱོར་ཤེས་བྱ།] རྒྱུན་མཁོའི་སྔོ་སྨན་ངོས་འཛིན་པར་རིས་གསལ་བཤད། 2019-04-09

ཙོང་རིལ་གྱི་སྨན་བཅོས་བྱེད་ནུས་ནི་ག་འདྲ་ཡིན། [བདེ་ཐང་ལམ་སྟོན།] ཙོང་རིལ་གྱི་སྨན་བཅོས་བྱེད་ནུས་ནི་ག་འདྲ་ཡིན། 2019-03-06

སྐྲན་འགོག་སྨན་རིགས17སྨན་བཅོས་འགན་བཅོལ་ནང་བཅུ [བདེ་ཐང་ལམ་སྟོན།] སྐྲན་འགོག་སྨན་རིགས17སྨན་བཅོས་འགན་བཅོལ་ནང་བཅུག 2019-03-04

སེ་འབྲུ་བཅུ་པའི་ལྡེ་གུ [སྨན་སྦྱོར་ཤེས་བྱ།] སེ་འབྲུ་བཅུ་པའི་ལྡེ་གུ 2019-01-10

བདེ་ཐང་གི་ཤེས་བྱ་སུམ་ཅུ་མ། [བདེ་ཐང་ལམ་སྟོན།] བདེ་ཐང་གི་ཤེས་བྱ་སུམ་ཅུ་མ། 2019-01-09

སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣའི་མིང་ངོས་འཛི [སྨན་སྦྱོར་ཤེས་བྱ།] སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣའི་མིང་ངོས་འཛིན། ༨ 2018-12-26

སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣའི་མིང་ངོས་འཛི [སྨན་སྦྱོར་ཤེས་བྱ།] སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣའི་མིང་ངོས་འཛིན། ༦ 2018-12-19

ལུས་ཀྱི་འཇིག་ལྟས་བསྟན་པ། [བདེ་ཐང་ལམ་སྟོན།] ལུས་ཀྱི་འཇིག་ལྟས་བསྟན་པ། 2018-12-17

སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣའི་མིང་ངོས་འཛི [སྨན་སྦྱོར་ཤེས་བྱ།] སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣའི་མིང་ངོས་འཛིན། ༥ 2018-12-14

བོད་ལུགས་གསོ་རིགས་ལས་བསྟན་པའི་དུས་བཞིའི་ཟས་ས [བདེ་ཐང་ལམ་སྟོན།] བོད་ཀྱི་གསོ་རིགས་ལས་དུས་བཞིའི་ཟས་སྤྱོད་བསྟེན་ཚུལ། 2018-12-13

སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣའི་མིང་ངོས་འཛི [སྨན་སྦྱོར་ཤེས་བྱ།] སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣའི་མིང་ངོས་འཛིན། ༤ 2018-12-12

སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣའི་མིང་ངོས་འཛི [སྨན་སྦྱོར་ཤེས་བྱ།] སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣའི་མིང་ངོས་འཛིན། ༣ 2018-12-10

སྨན་དཔྱད་རྒྱུད་འབུམ་བྱུང་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་ཟུར་ [གསོ་རིག་གཞུང་ལུགས།] སྨན་དཔྱད་རྒྱུད་འབུམ་བྱུང་ཚུལ་མདོར་བསྡུས། 2018-12-07

སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣའི་མིང་ངོས་འཛི [སྨན་སྦྱོར་ཤེས་བྱ།] སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣའི་མིང་ངོས་འཛིན། ༢ 2018-12-06

སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣའི་མིང་ངོས་འཛི [སྨན་སྦྱོར་ཤེས་བྱ།] སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣའི་མིང་ངོས་འཛིན། ༡ 2018-12-03

ཁམས་སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བས [སྨན་ཁང་ངོ་སྤྲོད།] ཁམས་སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་ལོ་རྒྱུས། 2018-11-28

རང་བྱུང་ཆུ་ཚན་དང་བདུད་རྩི་ལྔ་ལུམས། [བདེ་ཐང་ལམ་སྟོན།] རང་བྱུང་ཆུ་ཚན་དང་བདུད་རྩི་ལྔ་ལུམས། 2018-11-14

རྒྱུན་ཤེས་སྨན་སྦྱོར་གྱི་མཛད་པ་པོ་དང་གབ་མིང་ག [སྨན་སྦྱོར་ཤེས་བྱ།] རྒྱུན་ཤེས་སྨན་སྦྱོར་གྱི་མཛད་པ་པོ་དང་གབ་མིང་གསལ་བཤད། 2018-11-06

སྨན་སྦྱོར་གྱི་ནུས་པ་ཕྱོགས་བསྡུས་ཕན་བདེའི་ལེག [གསོ་རིག་གཞུང་ལུགས།] སྨན་སྦྱོར་གྱི་ནུས་པ་ཕྱོགས་བསྡུས་ཕན་བདེའི་ལེགས་བཤད། 2018-11-02

ལུམས་ཀྱི་བཅོས་ཐབས། [སྨན་སྦྱོར་ཤེས་བྱ།] ལུམས་ཀྱི་བཅོས་ཐབས། 2018-11-01

སྨན་སྦྱོར་གྱི་ནུས་པ་དང་རྣམ་གྲངས། [སྨན་སྦྱོར་ཤེས་བྱ།] སྨན་སྦྱོར་གྱི་ནུས་པ་དང་རྣམ་གྲངས། 2018-10-16

བུད་མེད་ཚོའི་བདེ་ཐང་ཐད་ཀྱི་ཉེན་བརྡ་ཆེན་པོ་དག [བདེ་ཐང་ལམ་སྟོན།] བུད་མེད་ཚོའི་བདེ་ཐང་ཐད་ཀྱི་ཉེན་བརྡ་ཆེན་པོ་དགུ། 2018-10-08

བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་དང་དེང་རབས་གསོ་རིག་གི་ཚན་རིག [གསོ་རིག་གཞུང་ལུགས།] བོད་ལུགས་གསོ་རིག་དང་ཚན་རིག་ལྟ་གྲུབ་ཐད་ཀྱི་བགྲོ་ཚོགས། 2018-09-19

རྒྱུན་སྤྱོད་སྨན་སྦྱོར་ནུས་པ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས། [སྨན་སྦྱོར་ཤེས་བྱ།] རྒྱུན་སྤྱོད་སྨན་སྦྱོར་ནུས་པ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས། 2018-09-19

སྨན་རྫས་འདུལ་སྦྱོང་ལག་ལེན། [བདེ་ཐང་ལམ་སྟོན།] སྨན་རྫས་འདུལ་སྦྱོང་ལག་ལེན། 2018-09-14

བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་སྨན་ལུམས། [སྨན་སྦྱོར་ཤེས་བྱ།] བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་སྨན་ལུམས། 2018-09-12

སོ་ཡག་པོ་འཁྲུད་ན་མིད་པར་འབྲས་སྐྲན་ཕོག་པའི་ཉེ [བདེ་ཐང་ལམ་སྟོན།] སོ་ཡག་པོ་འཁྲུད་ན་མིད་པར་འབྲས་སྐྲན་ཕོག་པའི་ཉེན་ཁ་ཆུང་། 2018-08-28

གནམ་རིག་དང་མིའི་ལུས་པོའི་བདེ་ཐང་། [བདེ་ཐང་ལམ་སྟོན།] གནམ་རིག་དང་མིའི་ལུས་པོའི་བདེ་ཐང་། 2018-08-25

མིག་སྐམ་ནད་ཀྱི་སྔོན་འགོག་བྱེད་ཐབས་དྲུག [བདེ་ཐང་ལམ་སྟོན།] མིག་སྐམ་ནད་ཀྱི་སྔོན་འགོག་བྱེད་ཐབས་དྲུག 2018-08-23

གསོ་རིག་རྒྱུད་བཞིའི་མན་ངག་རྒྱུད་ཀྱི་རྒས་པ་གས [གསོ་རིག་གཞུང་ལུགས།] གསོ་རིག་རྒྱུད་བཞིའི་མན་ངག་རྒྱུད་ཀྱི་རྒས་པ་གསོ་བ། 2018-08-07

རྒྱུན་ལྡན་འཚོ་བའི་ནང་གི་འཛེམ་བྱ་འགའ། [བདེ་ཐང་ལམ་སྟོན།] རྒྱུན་ལྡན་འཚོ་བའི་ནང་གི་འཛེམ་བྱ་འགའ། 2018-08-01

ཞོགས་པ་འབྲས་ཐུག་བཏུངས་ན་ཕོ་བ་གསོ་ཐུབ་བམ། [བདེ་ཐང་ལམ་སྟོན།] ཞོགས་པ་འབྲས་ཐུག་བཏུངས་ན་ཕོ་བ་གསོ་ཐུབ་བམ། 2018-07-17

བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་དཔེ་རྙིང་དང་ཡིག་ཆ་གྲངས [གསོ་རིག་གཞུང་ལུགས།] བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་དཔེ་རྙིང་གྲངས་གཞི་ཅན་མངོན་འགྱུར་བྱུང་། 2018-06-26

ལུས་ཕུང་བདེ་ཐང་ཡོང་བར་བློ་སྦྱོང་ལ་བརྟེན་དགོས [བདེ་ཐང་ལམ་སྟོན།] ལུས་ཕུང་བདེ་ཐང་ཡོང་བར་བློ་སྦྱོང་ལ་བརྟེན་དགོས། 2018-06-21

ཐུམ་འབུའི་ནད་ཀྱི་རྒྱུན་ཤེས་ངོ་སྤྲོད། [གསོ་རིག་གཞུང་ལུགས།] ཐུམ་འབུའི་ནད་ཀྱི་རྒྱུན་ཤེས་ངོ་སྤྲོད། 2018-05-28

ad
ad
ad