དཀར་རིལ་མནན་ཏེ་རིགས་དབྱེ་ལ་ལྟ་བ།
གཙོ་ངོས། >> གསོ་རིག་བདུད་རྩི། >> སྨན་སྦྱོར་ཤེས་བྱ།
 • རྒྱུན་མཁོའི་སྔོ་སྨན་ངོས་འཛིན་པར་རིས་གསལ་བཤད། རྒྱུན་མཁོའི་སྔོ་སྨན་ངོས་འཛིན་པར་རིས་གསལ་བཤད། 2019-04-09

 • རྒྱུན་མཁོའི་སྔོ་སྨན་ངོས་འཛིན་པར་རིས་གསལ་བཤད།
  ...
  རྩོམ་པ་པོ།: མི་གསལ། དུས་ཚོད།: 2019-04-09 ཀློག་གྲངས།: 120 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • སེ་འབྲུ་བཅུ་པའི་ལྡེ་གུ སེ་འབྲུ་བཅུ་པའི་ལྡེ་གུ 2019-01-10

 • སེ་འབྲུ་བཅུ་པའི་ལྡེ་གུ
  དང་པོ། གོ་དོན།  ༡.སྐྱེམས་འགྲེལ་ལས།      འདག་པའམ་ལྡེ་གུ་སྟེ་ཞེས་གསུངས། ༢.གླིང་སྨན་པའི་དཀའ་འགྲེལ་ལས།       ལྡེ་གུ་ཞེས་པ་སྐྱོ་མའི་མིང་སྟེ།  ...
  རྩོམ་པ་པོ།: མི་གསལ། དུས་ཚོད།: 2019-01-10 ཀློག་གྲངས།: 73 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣའི་མིང་ངོས་འཛིན། ༨ སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣའི་མིང་ངོས་འཛིན། ༨ 2018-12-26

 • སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣའི་མིང་ངོས་འཛིན། ༨
  སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣ་སྣ་ཚོགས། སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣ་སྣ་ཚོགས། སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣ་སྣ་ཚོགས། སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣ་སྣ་ཚོགས། སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨ...
  རྩོམ་པ་པོ།: མི་གསལ། དུས་ཚོད།: 2018-12-26 ཀློག་གྲངས།: 136 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣའི་མིང་ངོས་འཛིན། ༦ སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣའི་མིང་ངོས་འཛིན། ༦ 2018-12-19

 • སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣའི་མིང་ངོས་འཛིན། ༦
  སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣ་སྣ་ཚོགས། སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣ་སྣ་ཚོགས། སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣ་སྣ་ཚོགས། སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣ་སྣ་ཚོགས། སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨ...
  རྩོམ་པ་པོ།: མི་གསལ། དུས་ཚོད།: 2018-12-19 ཀློག་གྲངས།: 102 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣའི་མིང་ངོས་འཛིན། ༥ སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣའི་མིང་ངོས་འཛིན། ༥ 2018-12-14

 • སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣའི་མིང་ངོས་འཛིན། ༥
  སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣ་སྣ་ཚོགས། སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣ་སྣ་ཚོགས། སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣ་སྣ་ཚོགས། སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣ་སྣ་ཚོགས། སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨ...
  རྩོམ་པ་པོ།: མི་གསལ། དུས་ཚོད།: 2018-12-14 ཀློག་གྲངས།: 69 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣའི་མིང་ངོས་འཛིན། ༤ སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣའི་མིང་ངོས་འཛིན། ༤ 2018-12-12

 • སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣའི་མིང་ངོས་འཛིན། ༤
  སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣ་སྣ་ཚོགས། སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣ་སྣ་ཚོགས། སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣ་སྣ་ཚོགས། སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣ་སྣ་ཚོགས། སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨ...
  རྩོམ་པ་པོ།: མི་གསལ། དུས་ཚོད།: 2018-12-12 ཀློག་གྲངས།: 72 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣའི་མིང་ངོས་འཛིན། ༣ སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣའི་མིང་ངོས་འཛིན། ༣ 2018-12-10

 • སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣའི་མིང་ངོས་འཛིན། ༣
  སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣ་སྣ་ཚོགས། སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣ་སྣ་ཚོགས། སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣ་སྣ་ཚོགས། སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣ་སྣ་ཚོགས། སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨ...
  རྩོམ་པ་པོ།: མི་གསལ། དུས་ཚོད།: 2018-12-10 ཀློག་གྲངས།: 95 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣའི་མིང་ངོས་འཛིན། ༢ སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣའི་མིང་ངོས་འཛིན། ༢ 2018-12-06

 • སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣའི་མིང་ངོས་འཛིན། ༢
  སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣ་སྣ་ཚོགས། སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣ་སྣ་ཚོགས། སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣ་སྣ་ཚོགས། སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣ་སྣ་ཚོགས། སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨ...
  རྩོམ་པ་པོ།: མི་གསལ། དུས་ཚོད།: 2018-12-06 ཀློག་གྲངས།: 53 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣའི་མིང་ངོས་འཛིན། ༡ སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣའི་མིང་ངོས་འཛིན། ༡ 2018-12-03

 • སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣའི་མིང་ངོས་འཛིན། ༡
  སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣའི་མིང་ངོས་འཛིན། སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣའི་མིང་ངོས་འཛིན། སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣའི་མིང་ངོས་འཛིན། སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣའི་མིང་ངོས་འཛིན། ...
  རྩོམ་པ་པོ།: མི་གསལ། དུས་ཚོད།: 2018-12-03 ཀློག་གྲངས།: 193 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • རྒྱུན་ཤེས་སྨན་སྦྱོར་གྱི་མཛད་པ་པོ་དང་གབ་མིང་གསལ་བཤད། རྒྱུན་ཤེས་སྨན་སྦྱོར་གྱི་མཛད་པ་པོ་དང་གབ་མིང་གསལ་བཤད། 2018-11-06

 • རྒྱུན་ཤེས་སྨན་སྦྱོར་གྱི་མཛད་པ་པོ་དང་གབ་མིང་གསལ་བཤད།
  1.ཤིང་ཀུན་ཉེར་ལྔ། རྗེ་བཙུན་གཡུ་ཐོག་གསར་མ་ཡོན་ཏན་མགོན་པོས་མཛད། 2.ཨ་གར་སོ་ལྔ། ཚངས་པས་གསོ་དཔྱད་འབུམ་པར་གསུངས་ཤིང་བྱང་བ་རིགས་ལྡན་ཆེན་པོར་བརྒྱུད་ནས་རིམ་བཞིན་དར་རྒྱས་མཛད། 3.ཨ་གར་བཅོ་ལྔ། གོང་སྨན་དཀོན་མཆོ...
  རྩོམ་པ་པོ།: མི་གསལ། དུས་ཚོད།: 2018-11-06 ཀློག་གྲངས།: 255 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
  共6页第1页首页ཤོག་ངོས་གོང་མ།上十页123456下十页ཤོག་ངོས་འོག་མ།尾页

  {ཤོག་ངོས་མི་དབྱེ་བ(མནན་ཏེ་ཆ་འཕྲིན་འདི་སྦས་ཆོག)}!