དཀར་རིལ་མནན་ཏེ་རིགས་དབྱེ་ལ་ལྟ་བ།
གཙོ་ངོས། >> གསོ་རིག་བདུད་རྩི། >> གསོ་རིག་གཞུང་ལུགས།
 • རྒྱལ་ཡོངས་བོད་ལུགས་གསོ་རིག་ཟབ་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭ་པེ་ཅིང་དུ་འཚོགས་པ། རྒྱལ་ཡོངས་བོད་ལུགས་གསོ་རིག་ཟབ་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭ་པེ་ཅིང་དུ་འཚོགས་པ། 2016-10-17

 • རྒྱལ་ཡོངས་བོད་ལུགས་གསོ་རིག་ཟབ་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭ་པེ་ཅིང་དུ་འཚོགས་པ།
  རྒྱལ་ཡོངས་བོད་ལུགས་གསོ་རིག་ཟབ་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭ་པེ་ཅིང་དུ་འཚོགས་པ། ཚོགས་རའི་ཡུལ་དངོས། ཚོགས་རའི་ཡུལ་དངོས།      སྤྱི་ཟླ10ཚེས12ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད9:30ཐོག སྐབས་བདུན་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་བོད་ལུགས་...
  རྩོམ་པ་པོ།: མི་གསལ། དུས་ཚོད།: 2016-10-17 ཀློག་གྲངས།: 379 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ་འོ་ཚང་ཚོགས་ཆེན་ལ2015ལོའི་མཚོ་སྔོན་གྱི་ཚན་རྩལ་གྲུབ་འབྲས་གཟེངས་ཐོན་བྱ་དགའ་ཐོབ། སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ་འོ་ཚང་ཚོགས་ཆེན་ལ2015ལོའི་མཚོ་སྔོན་གྱི་ཚན་རྩལ་གྲུབ་འབྲས་གཟེངས་ཐོན་བྱ་དགའ་ཐོབ། 2016-02-27

 • སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ་འོ་ཚང་ཚོགས་ཆེན་ལ2015ལོའི་མཚོ་སྔོན་གྱི་ཚན་རྩལ་གྲུབ་འབྲས་གཟེངས་ཐོན་བྱ་དགའ་ཐོབ།
  སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ་འོ་ཚང་ཚོགས་ཆེན་ལ2015ལོའི་མཚོ་སྔོན་གྱི་ཚན་རྩལ་གྲུབ་འབྲས་གཟེངས་ཐོན་བྱ་དགའ་ཐོབ།      སྤྱི་ཟླ2པའི་ཚེས26ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་གིས2015ལོའི་མཚོ་...
  རྩོམ་པ་པོ།: མི་གསལ། དུས་ཚོད།: 2016-02-27 ཀློག་གྲངས།: 330 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • བོད་ལུགས་གསོ་རིག་གི་ནད་ཐོག་ལག་ལེན་བྱེད་སྟངས་སྐོར་གྱི་གནས་བབ་ཅུང་ཙམ་གླེང་བ་ཉམས་ཆུང་བུང་བའི་མགྲིན་སྒྲ། བོད་ལུགས་གསོ་རིག་གི་ནད་ཐོག་ལག་ལེན་བྱེད་སྟངས་སྐོར་གྱི་གནས་བབ་ཅུང་ཙམ་གླེང་བ་ཉམས་ཆུང་བུང་བའི་མགྲིན་སྒྲ། 2015-10-22

 • བོད་ལུགས་གསོ་རིག་གི་ནད་ཐོག་ལག་ལེན་བྱེད་སྟངས་སྐོར་གྱི་གནས་བབ་ཅུང་ཙམ་གླེང་བ་ཉམས་ཆུང་བུང་བའི་མགྲིན་སྒྲ།
  དང་པོ། བོད་ལུགས་གསོ་རིག་གི་སྨན་བཟོ་ལག་རྩལ་གྱི་གནས་བབ་བཤད་པ།      དེང་དུས་བོད་ལུགས་གསོ་རིག་གིས་ཀྱང་གསོ་རིག་གཞན་དང་འདྲ་བར་ཉམས་ཆུང་བའི་ནད་པ་མང་ཞིག་གི་ཚེ་སྲོག་སྐྱོབ་དང་སྐྱོབ་བཞིན་ཡོད་...
  རྩོམ་པ་པོ།: གཡུང་དྲུང་ཚེ་རིང་། དུས་ཚོད།: 2015-10-22 ཀློག་གྲངས།: 339 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • གྲོང་སྡེ་རིམ་པའི་འཕྲོད་བསྟེན་བདེ་ཐང་དང་ཁོར་ཡུག་གཙང་སྦྲའི་ཐད་ཟབ་སྦྱོང་བྱས། གྲོང་སྡེ་རིམ་པའི་འཕྲོད་བསྟེན་བདེ་ཐང་དང་ཁོར་ཡུག་གཙང་སྦྲའི་ཐད་ཟབ་སྦྱོང་བྱས། 2015-10-22

 • གྲོང་སྡེ་རིམ་པའི་འཕྲོད་བསྟེན་བདེ་ཐང་དང་ཁོར་ཡུག་གཙང་སྦྲའི་ཐད་ཟབ་སྦྱོང་བྱས།
       ཉེ་སྔོན། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དམངས་སྲིད་ཐིན་དང་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་རྒྱ་གྲམ་དམར་པོས་གཙོ་སྐྱོང་དང་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་པའི་གྲོང་སྡེ་རིམ་པའི་འཕྲོད་བསྟེན་བདེ་ཐང་དང་ཁོར་ཡུག་གཙང་སྦྲ་ཞེས་པའི་ཟབ་སྦྱོ...
  རྩོམ་པ་པོ།: ཉི་མ་རྒྱལ་མཚན། དུས་ཚོད།: 2015-10-22 ཀློག་གྲངས།: 463 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • རྡོ་རྗེ་དབྱུག་པའི་མན་ངག་ནད་གདོན་ཀུན་འཇོམས་གནམ་ལྕགས་ཐོག་མདའ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། རྡོ་རྗེ་དབྱུག་པའི་མན་ངག་ནད་གདོན་ཀུན་འཇོམས་གནམ་ལྕགས་ཐོག་མདའ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། 2015-09-30

 • རྡོ་རྗེ་དབྱུག་པའི་མན་ངག་ནད་གདོན་ཀུན་འཇོམས་གནམ་ལྕགས་ཐོག་མདའ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།
       རྒྱ་གར་སྐད་དུ། བཛྲ་དཎྜི་ཨུཔདེཤ་སརྦ་རོག་གྲཧ་མཐཁཾ་ལོཧ་སབྦིབྔཎ་ནྰམ། ༄༅། །བོད་སྐད་དུ། རྡོ་རྗེ་དབྱུག་པའི་མན་ངག་ནད་གདོན་ཀུན་འཇོམས་གནམ་ལྕགས་ཐོག་མདའ་ཞེས་བྱ་བ།     ...
  རྩོམ་པ་པོ།: དེའུ་དམར་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས། དུས་ཚོད།: 2015-09-30 ཀློག་གྲངས།: 302 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • ལྷོ་ནུབ་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་གྱི་སྐབས་དང་པོའི་བོད་ལུགས་གསོ་རིག་རིག་གཞུང་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུ་བསྡུས། ལྷོ་ནུབ་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་གྱི་སྐབས་དང་པོའི་བོད་ལུགས་གསོ་རིག་རིག་གཞུང་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུ་བསྡུས། 2015-09-02

 • ལྷོ་ནུབ་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་གྱི་སྐབས་དང་པོའི་བོད་ལུགས་གསོ་རིག་རིག་གཞུང་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུ་བསྡུས།
       ཉེ་ཆར། ལྷོ་ནུབ་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་དང་མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་གཉིས་མཉམ་འབྲེལ་སྒོས་ལྷོ་ནུབ་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་གྱི་སྐབས་དང་པོའི་བོད་ལུགས་གསོ་རིག་རིག་གཞུང་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུ་བསྡུས་ཤ...
  རྩོམ་པ་པོ།: ལྷ་མོ་ཚེ་སྐྱིད། དུས་ཚོད།: 2015-09-02 ཀློག་གྲངས།: 217 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • བོད་ལུགས་གསོ་རིག་ལས་བདེ་སྲུང་ཤེས་བྱ་ཁག་མང་ཚོགས་ལ་གསལ་འགྲེལ་བྱ་རྒྱུ་ནི་སྨན་པ་ནས་འགོ་རྩོམ་དགོས་ལུགས། བོད་ལུགས་གསོ་རིག་ལས་བདེ་སྲུང་ཤེས་བྱ་ཁག་མང་ཚོགས་ལ་གསལ་འགྲེལ་བྱ་རྒྱུ་ནི་སྨན་པ་ནས་འགོ་རྩོམ་དགོས་ལུགས། 2015-05-28

 • བོད་ལུགས་གསོ་རིག་ལས་བདེ་སྲུང་ཤེས་བྱ་ཁག་མང་ཚོགས་ལ་གསལ་འགྲེལ་བྱ་རྒྱུ་ནི་སྨན་པ་ནས་འགོ་རྩོམ་དགོས་ལུགས།
  བོད་ལུགས་གསོ་རིག་ལས་བདེ་སྲུང་ཤེས་བྱ་ཁག་མང་ཚོགས་ལ་གསལ་འགྲེལ་བྱ་རྒྱུ་ནི་ སྨན་པ་ནས་འགོ་རྩོམ་དགོས་ལུགས་སྐོར་གླེང་བ། སྨན་བླ་གཉིས་པ་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ་དང་། ། བྱང་ཟུར་རྣམ་གཉིས་འཕྲིན་ལས་སྐྱོང་བའི་རྒྱུད། ། གཞུ...
  རྩོམ་པ་པོ།: རིན་ཆེན་ཚེ་དབང་། དུས་ཚོད།: 2015-05-28 ཀློག་གྲངས།: 193 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • བད་ཀན་ཟ་ཁུ་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་དང་བཅོས་ཐབས་བཤད་པ། བད་ཀན་ཟ་ཁུ་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་དང་བཅོས་ཐབས་བཤད་པ། 2015-05-21

 • བད་ཀན་ཟ་ཁུ་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་དང་བཅོས་ཐབས་བཤད་པ།
  དང་པོ།བད་ཀན་ཟ་ཁུ་ཡི་མིང་གི་བཏགས་དོན་བཤད་པ།      བད་ཀན་ཟ་ཁུའི་མིང་གཞན་ལ་གཅིན་སྙིའང་ཟེར་ལ།འདི་ལ་བད་ཀན་ཟ་ཁུ་འདོགས་དགོས་དོན་ནི་རང་རྒྱུ་བད་ཀན་གྱིས་བྱས་པ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་པས་མིང་...
  རྩོམ་པ་པོ།: གཡུང་དྲུང་ཚེ་རིང་། དུས་ཚོད།: 2015-05-21 ཀློག་གྲངས།: 284 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • མཁལ་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་དང་བཅོས་ཐབས་བཤད་པ། མཁལ་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་དང་བཅོས་ཐབས་བཤད་པ། 2015-05-13

 • མཁལ་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་དང་བཅོས་ཐབས་བཤད་པ།
  དང་པོ། མཁལ་མའི་གོ་དོན་བཤད་པ།      མཁལ་མ་ཞེས་པ་ནི་དབྱིབས་ལ་ལྟོས་ནས་བཏགས་པའི་མིང་སྟེ་མཁལ་མའི་དབྱིབས་ནི་ཕྱུགས་ཟོག་གི་རྒྱབ་ཏུ་ཁལ་བཀལ་བ་ནང་བཞིན་མིའི་ལུས་ཀྱི་བྱང་ཁོག་སྨད་ཀྱི་ཆར་སྟ་ཟུར་ག...
  རྩོམ་པ་པོ།: གཡུང་དྲུང་ཚེ་རིང་། དུས་ཚོད།: 2015-05-13 ཀློག་གྲངས།: 407 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • ནང་པའི་ཚན་རིག་ལས་མངལ་དུ་ལུས་ཆགས་རིམ་གྱི་སྐོར། ནང་པའི་ཚན་རིག་ལས་མངལ་དུ་ལུས་ཆགས་རིམ་གྱི་སྐོར། 2015-05-10

 • ནང་པའི་ཚན་རིག་ལས་མངལ་དུ་ལུས་ཆགས་རིམ་གྱི་སྐོར།
  ནང་པའི་ཚན་རིག་ལས་མངལ་དུ་ལུས་ཆགས་རིམ་གྱི་སྐོར།  ༡ སྤྱི་བཤད།      དེ་ལ་ནང་པའི་གཞུང་དག་ཏུ་སྐྱེ་གནས་སུ་ཉིང་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་མངལ་དུ་མིའི་ལུས་ཀྱི་ཆགས་རིམ་སྐོར་གསལ་བར་བཤད་ཅིང་། ནང་པ་ར...
  རྩོམ་པ་པོ།: ནང་པའི་ཚན་རིག་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀུན་བཏུས་རྩོམ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་ནས་རྩོམ་སྒྲིག་ཞུས། དུས་ཚོད།: 2015-05-10 ཀློག་གྲངས།: 713 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...

  {ཤོག་ངོས་མི་དབྱེ་བ(མནན་ཏེ་ཆ་འཕྲིན་འདི་སྦས་ཆོག)}!