བིས་མདོ་སྒོ་མང་མཆོད་རྟེན་ལ་འཛམ་གླིང་ཅི་ཉི་སི་ཡང་རྩེ་ཡི་མཚན་ས

བིས་མདོ་སྒོ་མང་མཆོད་རྟེན་ལ་འཛམ་གླིང་ཅི་ཉི་སི་ཡང་རྩེ་ཡི་མཚན་ས

དམངས་དོན་ལྷུར་ལེན་གྱི་འགོ་ཁྲིད་བཟང་བོ་བསོད་རིན།

དམངས་དོན་ལྷུར་ལེན་གྱི་འགོ་ཁྲིད་བཟང་བོ་བསོད་རིན།

མཚོ་སྔོན་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་འབའ་རྫོང་དཀར་མོ་དགོན་པའི་ངོ་སྤྲོད་མདོར་

མཚོ་སྔོན་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་འབའ་རྫོང་དཀར་མོ་དགོན་པའི་ངོ་སྤྲོད་མདོར་

བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་གྱི་རིག་དངོས་སྲུང་སྐྱོང་ལས་གྲྭའི་ལྷ་ཁང1

བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་གྱི་རིག་དངོས་སྲུང་སྐྱོང་ལས་གྲྭའི་ལྷ་ཁང1

ཕོ་བྲང་ཡུམ་བུ་བརླ་མཁར་ཞིག་གསོ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ།

ཕོ་བྲང་ཡུམ་བུ་བརླ་མཁར་ཞིག་གསོ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ།

ལེ་ཚན་གསར་སྤེལ།

ལེ་ཚན་འདིའི་གསར་སྤེལ་ནང་དོན། img

ཐང་ག་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ་དང་དུས་ནམ་ཞིག་ལ་བྱུང་བ། [ཆོས་ལུགས་རིག་གནས།] ཐང་ག་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ་དང་དུས་ནམ་ཞིག་ལ་བྱུང་བ། 2018-03-21

ཁྲི་ཀའི་ཡུལ་ལྷའི་ལྷ་ཁང་ངོ་སྤྲོད་རགས་བསྡུས། [ཆོས་སྡེ་ངོ་སྤྲོད།] ཁྲི་ཀའི་ཡུལ་ལྷའི་ལྷ་ཁང་ངོ་སྤྲོད་རགས་བསྡུས། 2018-03-20

བིས་མདོ་སྒོ་མང་མཆོད་རྟེན་ལ་འཛམ་གླིང་ཅི་ཉི་སི [ཆོས་ལུགས་རིག་གནས།] བིས་མདོ་སྒོ་མང་མཆོད་རྟེན་ལ་ཅི་ཉི་སིའི་མཚན་སྙན་ཐོབ། 2018-02-08

དམངས་དོན་ལྷུར་ལེན་གྱི་འགོ་ཁྲིད་བཟང་བོ་བསོད་ར [སྤྱི་ཕན་དགེ་ལས།] དམངས་དོན་ལྷུར་ལེན་གྱི་འགོ་ཁྲིད་བཟང་བོ་བསོད་རིན། 2018-01-18

མཚོ་སྔོན་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་འབའ་རྫོང་དཀར་མོ་དགོན་པའ [ཆོས་སྡེ་ངོ་སྤྲོད།] མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་འབའ་རྫོང་དཀར་མོ་དགོན་པ་མཚམས་སྦྱོར། 2018-01-12

བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་གྱི་རིག་དངོས་སྲུང་སྐྱོང [ཆོས་ལུགས་རིག་གནས།] བླ་བྲང་དགོན་གྱི་ལྷ་ཁང13ཉམས་གསོ་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་། 2017-11-30

ཕོ་བྲང་ཡུམ་བུ་བརླ་མཁར་ཞིག་གསོ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ [ཆོས་ལུགས་རིག་གནས།] ཕོ་བྲང་ཡུམ་བུ་བརླ་མཁར་ཞིག་གསོ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ། 2017-11-28

མགོ་ལོག་རྣམ་རྒྱལ་དགོན་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས། [ཆོས་སྡེ་ངོ་སྤྲོད།] མགོ་ལོག་རྣམ་རྒྱལ་དགོན་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས། 2017-11-23

བཙུན་དགོན་བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་གི་ངོ་སྤྲོད་མདོས་ [ཆོས་སྡེ་ངོ་སྤྲོད།] བཙུན་དགོན་བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་གི་ངོ་སྤྲོད་མདོས་བསྡུས། 2017-11-20

ཨོ་ཐོག་དགོན་ཁམས་ན་ལེནྜ་ཐེག་ཆེན་བྱང་ཆུབ་ཆོས་ག [ཆོས་སྡེ་ངོ་སྤྲོད།] ཨོ་ཐོག་དགོན་ཁམས་ན་ལེནྜ་ཐེག་ཆེན་བྱང་ཆུབ་ཆོས་གླིང་། 2017-11-16

ལྷ་ལྡན་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་དཀར་རག་གསོལ་འགོ་ཚུགས་པ། [ཆོས་ལུགས་རིག་གནས།] ལྷ་ལྡན་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་དཀར་རག་གསོལ་འགོ་ཚུགས་པ། 2017-10-30

མང་རྫོང་མདོ་རྩེ་ཁིས་སྔོན་གྱི་དར་ལྕོག་བསྐྱར་བ [ཆོས་ལུགས་རིག་གནས།] མང་རྫོང་མདོ་རྩེ་ཁིས་སྔོན་གྱི་དར་ལྕོག་བསྐྱར་བཅོས་བྱས་པ། 2017-10-10

བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་དགོན་དུ“ གཟིགས་མོ་ཆེན་པོའི [ཆོས་ལུགས་རིག་གནས།] བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་དགོན་དུ་ལྷ་འཆམ་དུས་ཆེན་སྤེལ་བ། 2017-09-28

མདོ་སྨད་འཇང་དགུན་ཆོས་ཐེངས་ཉེར་གསུམ་པ་རེབ་གོང [ཆོས་ལུགས་རིག་གནས།] འཇང་དགུན་ཆོས་ཐེངས23པ་རོང་བོ་དགོན་དུ་ཚོགས། 2017-09-25

བཤེས་གཉེན་བསྟེན་ཚུལ་བླ་མ་ལྔ་བཅུ་པ་ཞེས་བྱ་བ་བ [ཆོས་ལུགས་རིག་གནས།] བཤེས་གཉེན་བསྟེན་ཚུལ་བླ་མ་ལྔ་བཅུ་པ་བཞུགས་སོ།། 2017-09-14

ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་སྟོད་ལུང་བདེ་ཆེན་གྱི་གནས་ནང་ད [ཆོས་སྡེ་ངོ་སྤྲོད།] ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་སྟོད་ལུང་བདེ་ཆེན་གྱི་གནས་ནང་དགོན། 2017-09-11

ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་གྱི་སྐབས་དང་པོའི་འབྲིང་རམས་པ་ [ཆོས་ལུགས་སྲིད་ཇུས།] ཡུན་ནན་གྱི་འབྲིང་རམས་པ་སོགས་ཀྱི་ཡོན་གནས་གནང་བ། 2017-08-31

དཀར་མཛེས་ཁུལ་དར་རྩེ་མདོ་གྲོང་གི་དགོན་ཁག་བདུན [ཆོས་སྡེ་ངོ་སྤྲོད།] དཀར་མཛེས་ཁུལ་དར་རྩེ་མདོ་གྲོང་གི་དགོན་ཁག་བདུན། 2017-08-30

བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་དགོན་གྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་སེར་སྐྱ [ཆོས་ལུགས་རིག་གནས།] བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་དགོན་གྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་སྒོ་ཕྱེ་བ། 2017-08-29

ལྷ་སའི་ཞོ་སྟོན་ལ་འབྲས་སྤུངས་དགོན་དུ་གོས་སྐུ་ [ཆོས་ལུགས་རིག་གནས།] ལྷ་སའི་ཞོ་སྟོན་ལ་འབྲས་སྤུངས་དགོན་དུ་གོས་སྐུ་བཤམས། 2017-08-23

ཡུལ་ཤུལ་གྱི་སྟོན་པའི་གོས་སྐུ་ཆེན་མོས་འཛམ་གླི [ཆོས་ལུགས་རིག་གནས།] ཡུལ་ཤུལ་སྟོན་པའི་གོས་སྐུ་ཆེན་མོས་འཛམ་གླིང་ཟིན་ཐོ་སྐྲུན། 2017-07-24

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ2017ལོའི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་དགོན་ [ཆོས་ལུགས་རིག་གནས།] བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་དགོན་པའི་དཔེ་ཁྲིད་དགེ་རྒན་ཟབ་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭ་འཚོགས་པ། 2017-07-11

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་གྱིས2017ལོའི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ [ཆོས་ལུགས་རིག་གནས།] 2017ལོའི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་དགོན་སྡེའི་དཔེ་ཁྲིད་དགེ་རྒན་ཟབ་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭ་བསྡུས་པ། 2017-05-24

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་གྱིས་ནང་བསྟན་བགྲོ་གླེང་སྐབས་བརྒྱ [ཆོས་ལུགས་རིག་གནས།] མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་གྱིས་ནང་བསྟན་བགྲོ་གླེང་སྐབས་བརྒྱད་པ་ཚོགས་པ། 2017-05-08

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་གྱིས2017ལོའི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ [ཆོས་ལུགས་སྲིད་ཇུས།] མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་གྱིས་དགོན་པའི་བླ་སྤྲུལ་གསོ་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭ་བསྡུས་པ། 2017-04-12

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་གྱིས་ཁུལ་ཡོངས་ཀྱི་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག [ཆོས་ལུགས་སྲིད་ཇུས།] ཁུལ་ཡོངས་ཀྱི་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་སྒྲིལ་དང་མི་རིགས་ཆོས་ལུགས་བྱ་བའི་གྲོས་ཚོགས་བསྡུས་པ། 2017-03-20

མཚོ་སྔོན་གྱིས་ཕུལ་བྱུང་གྲྭ་བཙུན་གཟེངས་བསྟོད་ [ཆོས་ལུགས་སྲིད་ཇུས།] མཚོ་སྔོན་གྱིས་ཕུལ་བྱུང་གྲྭ་བཙུན་གཟེངས་བསྟོད་ཚོགས་འདུ་བསྡུས་པ། 2017-03-01

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་གྱིས་སྒོར་ཁྲི90བཏོན་ནས་ནང་བསྟན་ག [ཆོས་ལུགས་སྲིད་ཇུས།] མཚོ་ལྷོས་སྒོར་ཁྲི90བཏོན་ནས་གྲྭ་བཙུན་གསོ་སྦྱོང་བསྒྲུབ་རྩིས་ཡོད་པ། 2017-02-16

རྒྱ་ནག་ཡུལ་གྱི་ནང་བསྟན་གནས་རི་གྲགས་ཅན་བཞི་ངོ [ཆོས་སྡེ་ངོ་སྤྲོད།] རྒྱ་ནག་ཡུལ་གྱི་ནང་བསྟན་གནས་རི་གྲགས་ཅན་བཞི་ངོ་སྤྲོད། 2017-02-16

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་གྱིས་ཁུལ་ཡོངས་ཀྱི་དགོན་སྡེའི་གྲྭ [ཆོས་ལུགས་སྲིད་ཇུས།] མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་གྱིས་དགོན་སྡེའི་གྲྭ་བཙུན་གསོ་སྦྱོང་བྱ་བར་ཤུགས་བསྣན་པ། 2017-02-13

མདོ་སྨད་ཀླུ་ཚང་དུ་རྒྱ་ལོའི་སྨོན་ལམ་གྱི་གོས་ས [སྤྱི་ཕན་དགེ་ལས།] མདོ་སྨད་ཀླུ་ཚང་དུ་རྒྱ་ལོའི་སྨོན་ལམ་གྱི་གོས་སྐུ་བཤམས་པ། 2017-02-10

རྩོམ་བསྡུའི་བརྡ་ཐོ། [ཆོས་ལུགས་རིག་གནས།] རྩོམ་བསྡུའི་བརྡ་ཐོ། 2017-01-12

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་གྱིས་ནང་བསྟན་དགོན་སྡེའི་དོ་དམ་པའ [ཆོས་ལུགས་སྲིད་ཇུས།] མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་གྱིས་དགོན་སྡེའི་དོ་དམ་པར་ལྟ་སྐོར་སློབ་སྦྱོང་བྱ་འགུལ་སྤེལ་བ། 2016-11-22

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་གྱིས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་དགོན་སྡེ [ཆོས་ལུགས་སྲིད་ཇུས།] མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་གྱིས་དགོན་སྡེའི་དོ་དམ་པའི་གསོ་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭ་བསྡུས་པ། 2016-11-22

མཚོ་ཤར་གྱི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཆོས་ལུགས་ལས་རི [ཆོས་ལུགས་རིག་གནས།] མཚོ་ཤར་གྱི་ནང་བསྟན་ཆོས་ལུགས་མི་སྣའི་གསོ་སྦྱོང་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ནས་བསྡུས། 2016-09-21

མ་ཎི་ཡིག་དྲུག་གི་འགྲེལ་བཤད་དང་ཕན་ཡོན་བཤད་པ། [ཆོས་ལུགས་རིག་གནས།] མ་ཎི་ཡིག་དྲུག་གི་འགྲེལ་བཤད་དང་ཕན་ཡོན་བཤད་པ། 2016-06-22

བོད་ལྗོངས་མཚུར་ཕུ་དགོན་གྱིས་དར་པོ་ཆེ་བཞེངས་པ [ཆོས་ལུགས་རིག་གནས།] མཚུར་ཕུ་དགོན་གྱིས་དར་པོ་ཆེ་བཞེངས་པའི་མཛད་སྒོ་སྤེལ་བ། 2016-06-14

ཆོས་ཁས་ལེན་ཚུལ་དང་སྐྱབས་འགྲོ་བསླབ་བྱ་མདོར་བས [ཆོས་ལུགས་རིག་གནས།] ཆོས་ཁས་ལེན་ཚུལ་དང་སྐྱབས་འགྲོ་བསླབ་བྱ་མདོར་བསྡུས། 2016-05-16

བོད་ལྗོངས་ཀྱིས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པའི་དམ་བཅའ་འཇ [ཆོས་ལུགས་རིག་གནས།] བོད་ལྗོངས་སུ་ལྷ་རམས་པའི་དམ་བཅའ་འཇོག་པའི་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་བ། 2016-04-12

བོད་ལྗོངས་ཀྱི་སུམ་འཛོམས་དགོན་དུ་བྱམས་སྐུ་ཞུ་ [ཆོས་ལུགས་རིག་གནས།] བོད་ལྗོངས་ཀྱི་སུམ་འཛོམས་དགོན་དུ་བྱམས་སྐུ་ཞུ་བའི་བྱེད་སྒོ་སྤེལ། 2016-04-11