དཀར་རིལ་མནན་ཏེ་རིགས་དབྱེ་ལ་ལྟ་བ།
གཙོ་ངོས། >> ཆོས་ལུགས། >> ཆོས་སྡེ་ངོ་སྤྲོད།
 • བཙན་པོའི་རྒྱལ་རབས་སྐབས་སུ་བཞེངས་པའི་ཟུར་མཁར་རྡོའི་མཆོད་རྟེན། བཙན་པོའི་རྒྱལ་རབས་སྐབས་སུ་བཞེངས་པའི་ཟུར་མཁར་རྡོའི་མཆོད་རྟེན། 2014-06-06

 • བཙན་པོའི་རྒྱལ་རབས་སྐབས་སུ་བཞེངས་པའི་ཟུར་མཁར་རྡོའི་མཆོད་རྟེན།
  བཙན་པོའི་རྒྱལ་རབས་སྐབས་སུ་བཞེངས་པའི་ཟུར་མཁར་རྡོའི་མཆོད་རྟེན། བཙན་པོའི་རྒྱལ་རབས་སྐབས་སུ་བཞེངས་པའི་ཟུར་མཁར་རྡོའི་མཆོད་རྟེན།  ཟུར་མཁར་རྡོའི་མཆོད་རྟེན་དེ་བོད་ལྗོངས་ལྷོ་ཁ་ས་ཁུལ་གྲ་ནང་རྫོང་བསམ་ཡས་ད...
  རྩོམ་པ་པོ།: བདེ་ཆེན་མཚོ། དུས་ཚོད།: 2014-06-06 ཀློག་གྲངས།: 201 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • བོད་ལྗོངས་ཆབ་མདོ་བྱམས་པ་གླིང་དགོན་པའི་བསྐྱར་སྐྲུན་ལེགས་འགྲུབ་འབྱུང་ལ་ཉེ། བོད་ལྗོངས་ཆབ་མདོ་བྱམས་པ་གླིང་དགོན་པའི་བསྐྱར་སྐྲུན་ལེགས་འགྲུབ་འབྱུང་ལ་ཉེ། 2014-05-21

 • བོད་ལྗོངས་ཆབ་མདོ་བྱམས་པ་གླིང་དགོན་པའི་བསྐྱར་སྐྲུན་ལེགས་འགྲུབ་འབྱུང་ལ་ཉེ།
        ཟླ5བའི་ཚེས19ཉིན།  བོད་ལྗོངས་ཆབ་མདོ་ས་ཁུལ་རིག་དངོས་ཅུའུ་ནས་རྒྱུས་ལོན་བྱུང་བ་ལྟར་ན། ཁམས་ཁུལ་གྱི་ཆེས་ཆེ་བའི་དགེ་ལུགས་པའི་དགོན་པ་སྟེ་ཆབ་མདོ་བྱམས་པ་གླིང་དགོན་པའི་རིག་ད...
  རྩོམ་པ་པོ།: ལྷ་མོ་ཚེ་སྐྱིད། དུས་ཚོད།: 2014-05-21 ཀློག་གྲངས།: 234 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • རྒྱལ་རབས་ཤིག་བསྐྱངས་པའི་བོད་ཀྱི་དགོན་པ། རྒྱལ་རབས་ཤིག་བསྐྱངས་པའི་བོད་ཀྱི་དགོན་པ། 2014-03-20

 • རྒྱལ་རབས་ཤིག་བསྐྱངས་པའི་བོད་ཀྱི་དགོན་པ།
  རྒྱལ་རབས་ཤིག་བསྐྱངས་པའི་བོད་ཀྱི་དགོན་པ།       __དཔལ་ལྡན་འབྲས་སྤུངས་དགོན།       ནོར་བུ་གླིང་ཀའི་ནུབ་ངོས་ཀྱི་རི་ཆེན་དགེ་འཕེལ་དབུ་རྩེའི་རི་གཤམ་དུ་བོད་ཀ...
  རྩོམ་པ་པོ།: རྒྱ་གྲོལ། དུས་ཚོད།: 2014-03-20 ཀློག་གྲངས།: 291 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • ཤན་པ་ཞིག་གིས་བཏབ་པའི་དགོན་པ་སྟེ་རྨེ་རུ་གསར་རྙིང་། ཤན་པ་ཞིག་གིས་བཏབ་པའི་དགོན་པ་སྟེ་རྨེ་རུ་གསར་རྙིང་། 2014-03-14

 • ཤན་པ་ཞིག་གིས་བཏབ་པའི་དགོན་པ་སྟེ་རྨེ་རུ་གསར་རྙིང་།
  ཤན་པ་ཞིག་གིས་བཏབ་པའི་དགོན་པ།        _རྨེ་རུ་གསར་རྙིང་།       ལྷ་ས་ན་རྨེ་རུ་གསར་རྙིང་ཞེས་པའི་དགོན་པ་གཉིས་ཡོད་དེ་དེ་གཉིས་ནི་སྔོན་དགོན་པ་གཅིག་ཡིན།...
  རྩོམ་པ་པོ།: རྒྱ་གྲོལ། དུས་ཚོད།: 2014-03-14 ཀློག་གྲངས།: 196 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • སྲིད་བཟུང་ནས་སྐྱོན་ལ་ཐོགས་པའི་བོད་ཀྱི་བདག་པོ་སྟེ་ལྷ་སའི་གླིང་བཞི། སྲིད་བཟུང་ནས་སྐྱོན་ལ་ཐོགས་པའི་བོད་ཀྱི་བདག་པོ་སྟེ་ལྷ་སའི་གླིང་བཞི། 2014-03-13

 • སྲིད་བཟུང་ནས་སྐྱོན་ལ་ཐོགས་པའི་བོད་ཀྱི་བདག་པོ་སྟེ་ལྷ་སའི་གླིང་བཞི།
  སྲིད་བཟུང་ནས་སྐྱོན་ལ་ཐོགས་པའི་བོད་ཀྱི་བདག་པོ།       _ལྷ་སའི་གླིང་བཞི།       ལྷ་ས་ན་གླིང་བཞིར་གྲགས་པའི་དགོན་པ་བཞི་ནི་ཚེ་སྨོན་གླིང་དང་ཚེ་ཆོག་གླིང་། ཀུ...
  རྩོམ་པ་པོ།: རྒྱ་གྲོལ། དུས་ཚོད།: 2014-03-13 ཀློག་གྲངས།: 313 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • མཚུར་ཕུ་དགོན་དུ་རྡོ་རྗེའི་འཆམ་འཁྲབ་སྟེ་བོད་ཀྱི་ལོ་སར་བསུས། མཚུར་ཕུ་དགོན་དུ་རྡོ་རྗེའི་འཆམ་འཁྲབ་སྟེ་བོད་ཀྱི་ལོ་སར་བསུས། 2014-03-05

 • མཚུར་ཕུ་དགོན་དུ་རྡོ་རྗེའི་འཆམ་འཁྲབ་སྟེ་བོད་ཀྱི་ལོ་སར་བསུས།
  མཚུར་ཕུ་དགོན་དུ་རྡོ་རྗེའི་འཆམ་འཁྲབ་སྟེ་བོད་ཀྱི་ལོ་སར་བསུས།       ཉེ་སྔོན། བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སྟོད་ལུང་བདེ་ཆེན་རྫོང་ཁོངས་སུ་ཆགས་པའི་མཚུར་ཕུ་དགོན་ དུ་རྡོ་རྗེའི་འཆམ་འཁྲབ་པའི...
  རྩོམ་པ་པོ།: ལྷ་མོ་ཚེ་སྐྱིད། དུས་ཚོད།: 2014-03-05 ཀློག་གྲངས།: 152 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • ནང་བསྟན་གནས་རི་གྲགས་ཅན་བཞི། ནང་བསྟན་གནས་རི་གྲགས་ཅན་བཞི། 2014-02-18

 • ནང་བསྟན་གནས་རི་གྲགས་ཅན་བཞི།
  རི་བོ་རྩེ་ལྔ།       འཛམ་གླིང་གི་ནང་བསྟན་གནས་རི་གྲགས་ཅན་ལས། རྒྱ་ནག་གི་ཡུལ་གྱི་ནང་བསྟན་གནས་རི་གྲགས་ཅན་བཞི་ནི། འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱི་གནས་མཆོག་རི་བོ་རྩེ་ལྔ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་གནས་མཆོ...
  རྩོམ་པ་པོ།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། དུས་ཚོད།: 2014-02-18 ཀློག་གྲངས།: 300 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • སྒོ་མེ་ཏིང་ཀྱཱ་དགོན་པའི་སྐོར་ངོ་སྤྲོད། སྒོ་མེ་ཏིང་ཀྱཱ་དགོན་པའི་སྐོར་ངོ་སྤྲོད། 2014-02-13

 • སྒོ་མེ་ཏིང་ཀྱཱ་དགོན་པའི་སྐོར་ངོ་སྤྲོད།
        སྒོ་མེ་ཏིང་ཀྱཱ་དགོན་པ་འདི་དང་ཐོག་གསར་མ་དགེ་ལུགས་པའི་དགོན་པ་ཡིན། སྟོང་སྐོར་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོའི་དངོས་སློབ་ཏིང་ཀྱཱ་སྙན་གྲགས་རྒྱ་མཚོ་ཟེར་བ་དེས་ཨ་རིག་དགེ་བཤེས་ཆེན་མོ་རྒྱལ་མཚ...
  རྩོམ་པ་པོ།: མི་གསལ། དུས་ཚོད།: 2014-02-13 ཀློག་གྲངས།: 515 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • ཐར་ཤུལ་དགོན་རྣམ་དག་ཁྲིམས་ལྡན་གླིང་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས། ཐར་ཤུལ་དགོན་རྣམ་དག་ཁྲིམས་ལྡན་གླིང་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས། 2014-01-26

 • ཐར་ཤུལ་དགོན་རྣམ་དག་ཁྲིམས་ལྡན་གླིང་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།
        མང་ཡུལ་གྱི་རྒྱུད་གྲྭ་ཆེན་པོ་རྣམ་དག་ཁྲིམས་ལྡན་གླིང་ནི། སྔར་ལ་མོ་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་ནས་ལྔ་བའི་བར་ཨུ་རྒེ་བཟུང་བའི་གནས། ཤེལ་ལུང་བཞུགས་ཁྲི་གོང་མ། གནས་རི་ཆེན་པོ་དགེ་བསྙེན་ཕྱིང་དཀ...
  རྩོམ་པ་པོ།: 《མང་རའི་ལོ་རྒྱུས》ལས་བཏུས། དུས་ཚོད།: 2014-01-26 ཀློག་གྲངས།: 124 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • དགའ་ལྡན་བྱིན་ཆགས་གླིང་གི་གླིང་གཙོ་བོ་དག་མཚམས་སྦྱོར། དགའ་ལྡན་བྱིན་ཆགས་གླིང་གི་གླིང་གཙོ་བོ་དག་མཚམས་སྦྱོར། 2013-12-05

 • དགའ་ལྡན་བྱིན་ཆགས་གླིང་གི་གླིང་གཙོ་བོ་དག་མཚམས་སྦྱོར།
  དགའ་ལྡན་བྱིན་ཆགས་གླིང་། དགའ་ལྡན་བྱིན་ཆགས་གླིང་།       གླིང་འདི་ཆིང་གོང་མ་ཁང་ཞི་སྲིད་ལོ33པར(སྤྱི་ལོ1694ལོར)བཞེངས་ཤིང་། སྔོན་ཆིང་ཡུང་ཀྲིན་གྱི་གཟིམ་ཤག་དངུལ་གྱི་ཕོ་བྲང་ཡིན། ཆན...
  རྩོམ་པ་པོ།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། དུས་ཚོད།: 2013-12-05 ཀློག་གྲངས།: 231 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...

  {ཤོག་ངོས་མི་དབྱེ་བ(མནན་ཏེ་ཆ་འཕྲིན་འདི་སྦས་ཆོག)}!