དཀར་རིལ་མནན་ཏེ་རིགས་དབྱེ་ལ་ལྟ་བ།
གཙོ་ངོས། >> ཆོས་ལུགས། >> ཆོས་སྡེ་ངོ་སྤྲོད།
 • མདོ་ཁམས་འདན་མའི་ཡུལ་གྱི་ཀློང་ཐང་སྒྲོལ་མ་ལྷ་ཁང་། མདོ་ཁམས་འདན་མའི་ཡུལ་གྱི་ཀློང་ཐང་སྒྲོལ་མ་ལྷ་ཁང་། 2015-02-27

 • མདོ་ཁམས་འདན་མའི་ཡུལ་གྱི་ཀློང་ཐང་སྒྲོལ་མ་ལྷ་ཁང་།
   དེ་ཡང་ཁམས་ཀྱི་ཀློང་ཐང་སྒྲོལ་མ་ལྷ་ཁང་ནི།བོད་ཀྱི་ས་གནོན་པའི་ཆེད་དུ་ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོས་ཕྱག་བཏབ་ནས་སྡེ་དང་བསྟན་པ་བཙུགས།སྐབས་དེར་ཆོས་བརྒྱུད་བོན་སྟོན་པ་གཤེན་རབ་ཀྱི་བསྟན་པ་བཟུང་བ་འདྲ།དེ་རྗེས་ཁྲི...
  རྩོམ་པ་པོ།: ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྟོགས་ཉི་མ། དུས་ཚོད།: 2015-02-27 ཀློག་གྲངས།: 333 རྩོམ་ཁུངས།: ཁམས་པའི་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • བསྟན་ཆོས་ཨDཡི་གླུ་གཞས་ཆེད་བསྒྲིགས་ཐོག་མ་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས་པ། བསྟན་ཆོས་ཨDཡི་གླུ་གཞས་ཆེད་བསྒྲིགས་ཐོག་མ་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས་པ། 2015-02-27

 • བསྟན་ཆོས་ཨDཡི་གླུ་གཞས་ཆེད་བསྒྲིགས་ཐོག་མ་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས་པ།
  བསྟན་ཆོས་ཨDཡི་གླུ་གཞས་ཆེད་བསྒྲིགས་ཐོག་མ་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས་པ།  ཉེ་ཆར། བོད་ལྗོངས་ཀྱི་གསར་སྐྱེས་གཞས་པ་བསྟན་ཆོས་ཨDཡི་གླུ་གཞས་ཆེད་བསྒྲིགས་ཐོག་མ་སྟེ《གནམ་མཐའི་ལྷ་ས》ཞེས་པའི་འགྲེམ་སྤེལ་མཛད་སྒོ་ལྷ་ས་རུ་བསྡ...
  རྩོམ་པ་པོ།: བདེ་ཆེན་མཚོ། དུས་ཚོད།: 2015-02-27 ཀློག་གྲངས།: 273 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • བྲག་ལྷ་མོ། བྲག་ལྷ་མོ། 2015-01-18

 • བྲག་ལྷ་མོ།
    བྲག་ལྷ་མོ།  སྤྱི་ལོ640ལོར་ཐང་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇོ་བོད་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་བཙུན་མོར་ཕེབས་ཏེ་མཚོ་སྔོན་ཡུལ་ཤུལ་ལ་འབྱོར་སྐབས། ས་དེ་གའི་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་མཛེས་སྡུག་གིས་ཀོང་ཇོའི་ཡིད་སེམས་ར...
  རྩོམ་པ་པོ།: ཨོ་རྒྱན། དུས་ཚོད།: 2015-01-18 ཀློག་གྲངས།: 228 རྩོམ་ཁུངས།: 《ཁམས་པའི་འཛུམ་རིས》ལས་བཏུས། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • རྒྱུད་སྡེ་དགོན་པའི་མཚམས་སྦྱོར་མདོར་བསྡུས། རྒྱུད་སྡེ་དགོན་པའི་མཚམས་སྦྱོར་མདོར་བསྡུས། 2014-11-27

 • རྒྱུད་སྡེ་དགོན་པའི་མཚམས་སྦྱོར་མདོར་བསྡུས།
   མདོ་ཁམས་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་གདན་ས་ཆེན་མོ་རྒྱུད་སྡེ་དགོན་ངེས་གསང་སྒྲུབ་བརྒྱུད་དགེ་འཕེལ་གླིང་ནི་ད་ལྟའི་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མགོ་ལོག་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་པདྨ་རྫོང་མཁར་ནས་སྤྱི་ལེ༥༨བརྒལ་བའི་ས་ཡི་ཆར་མགོ་ལོག་སྨར...
  རྩོམ་པ་པོ།: བློ་བཟང་ཐུབ་བསྟན། དུས་ཚོད།: 2014-11-27 ཀློག་གྲངས།: 287 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • བིས་ཀྱཱ་གྲྭ་ཚང་། བིས་ཀྱཱ་གྲྭ་ཚང་། 2014-11-25

 • བིས་ཀྱཱ་གྲྭ་ཚང་།
   དགོན་སྡེ་འདི་ནི་ཁྲི་ཀ་རྫོང་མཁར་གྱི་ཧོ་དབྱི་གྲོང་བརྡལ་ནས་ལྷོ་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་སྤྱི་ལེ་གཉིས་ཀྱིས་ཆོད་པའི་སར། ར་རྒན་སྡེ་བའི་ཤར་ཕྱོགས་སུ་ཆགས་ཡོད་པའི་དགེ་ལུགས་པའི་སྒྲུབ་སྡེ་ཞིག་ཡིན། 《ཀན་སུའུ་དང་མཚོ་སྔོན་ག...
  རྩོམ་པ་པོ།: མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ནང་བསྟན་མཐུན་ཚོགས། དུས་ཚོད།: 2014-11-25 ཀློག་གྲངས།: 118 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • ཁམས་ལུང་རི་ཁྲོད། ཁམས་ལུང་རི་ཁྲོད། 2014-10-24

 • ཁམས་ལུང་རི་ཁྲོད།
       ར་ལུང་མཆོད་རྟེན་ནས་ཡུལ་ལྔའི་མདའ་བར་སྤྱི་ལེ་བཅུ་དང་། དེ་གང་སྤྱི་ལེ་བཅུ་ཙམ་ཡུལ་ལྔའི་ཕུར་སོང་ན་ཁམས་ལུང་གྲོང་གི་ལྟག་ཏུ་དགོན་དེ་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད། ཁམས་ལུང་ཞེས་པ་ནི། དགེ་བཤེས་ཁམས་ལུང་པའམ...
  རྩོམ་པ་པོ།: མི་གསལ། དུས་ཚོད།: 2014-10-24 ཀློག་གྲངས།: 197 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • རེབ་གོང་རོང་བོ་དགོན་པའི་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས། རེབ་གོང་རོང་བོ་དགོན་པའི་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས། 2014-08-11

 • རེབ་གོང་རོང་བོ་དགོན་པའི་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།
       རོང་བོ་དཔལ་གྱི་དགོན་ཆེན་བདེ་ཆེན་ཆོས་འཁོར་གླིང་ནི། མདོ་སྨད་ལྷོ་རྒྱུད་ཀྱི་དགེ་ལུགས་པའི་དགོན་སྡེ་ཆེ་གྲས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་། རེབ་གོང་རོང་འབྲོག་གི་དགོན་སྡེ་མ་ལག་སོ་ལྔ་དང༌། སྒྲུབ་སྡེ་ད...
  རྩོམ་པ་པོ།: མི་གསལ། དུས་ཚོད།: 2014-08-11 ཀློག་གྲངས།: 546 རྩོམ་ཁུངས།: དྲ་རྒྱ་ལས་བཏུས། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • གྲ་ནང་བྱམས་པ་གླིང་གི་མཆོད་རྟེན། གྲ་ནང་བྱམས་པ་གླིང་གི་མཆོད་རྟེན། 2014-08-03

 • གྲ་ནང་བྱམས་པ་གླིང་གི་མཆོད་རྟེན།
   གྲ་ནང་བྱམས་པ་གླིང་གི་མཆོད་རྟེན་འདི་ནི་ལྷོ་ཁ་ས་ཁུལ་གྲ་ནང་རྫོང་ནས་བར་ཐག་སྤྱི་ལེ་གཉིས་ལྷག་ཙམ་གྱི་རི་ལྡེབས་ཤིག་ལ་ཡོད་པའི་དཔལ་བྱམས་པ་གླིང་དགོན་པའི་ནང་དུ་ཡོད།  མཆོད་རྟེན་གྱི་མཚན་ལ་མཆོད་རྟེན་ཆེན་མོ...
  རྩོམ་པ་པོ།: མཁས་གྲུབ། དུས་ཚོད།: 2014-08-03 ཀློག་གྲངས།: 180 རྩོམ་ཁུངས།: 《བོད་ལྗོངས་ལྷོ་ཁའི་ཡུལ་སྐོར་གནས་ལྗོངས་ངོ་སྤྲོད》 རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • ཐང་རྒྱལ་ལྷ་ཁང་། ཐང་རྒྱལ་ལྷ་ཁང་། 2014-07-16

 • ཐང་རྒྱལ་ལྷ་ཁང་།
  ཐང་རྒྱལ་ལྷ་ཁང་། ཐང་རྒྱལ་ལྷ་ཁང་དུ་བལེངས་པའི་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ།      དར་མདོ་རྫོང་གངས་དཀར་རི་བོ་ཤང་གི་མི་རྒྱུད་ལུང་བའི་སོག་པོ་གྲོང་པར་ཐང་རྒྱལ་ལྷ་ཁང་ཞེས་པ་ཞིག་ཡོད་ལ་དེ་ནི་གྲུབ་ཐོབ་...
  རྩོམ་པ་པོ།: གངས་བཀྲ དུས་ཚོད།: 2014-07-16 ཀློག་གྲངས།: 134 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • རྫོང་ཆེན་བཞི་ལས་ཤ་བ་རི་རྫོང་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས། རྫོང་ཆེན་བཞི་ལས་ཤ་བ་རི་རྫོང་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས། 2014-06-24

 • རྫོང་ཆེན་བཞི་ལས་ཤ་བ་རི་རྫོང་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།
        ཤ་བ་རི་རྫོང་ནི་ཟི་ལིང་ཤར་ཕྱོགས་ཕིན་ཨེན་རྫོང་གི་ནུབ་ཏུ་ལེ་བར28ཀྱི་སར་རྒྱབ་རི་བྲག་ལ་བརྟེན་ཅིང་། མདུན་རི་དང་ལུང་ཐང་ནགས་ཀྱིས་ཁེངས་པ་ཆུ་ཕྲན་བསིལ་མ་ལྷུང་ལྷུང་དུ་འབབ་པའི་ཡུལ་...
  རྩོམ་པ་པོ།: མི་གསལ། དུས་ཚོད།: 2014-06-24 ཀློག་གྲངས།: 444 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...

  {ཤོག་ངོས་མི་དབྱེ་བ(མནན་ཏེ་ཆ་འཕྲིན་འདི་སྦས་ཆོག)}!